بازدید: 30

چرا فرانسوی‌ ها مجسمه آزادی را به آمریکا دادند؟

چرا فرانسوی‌ ها مجسمه آزادی را به آمریکا دادند؟

مجسمه آزادی که امروزه سمبل ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شود اوایل سال ۱۸۸۶م با کمک مردم فرانسه به دست آگوست بارتولدی، مجسمه‌ساز معروف فرانسوی ساخته شد و از طرف فرانسویان به مناسبت یکصدمین سالگرد استقلال آمریکا به ایالات‌متحده اهدا شد.
 
فرانسویان با ساختن این مجسمه قصد داشتند اعتراض خود را به فشار و سرکوبی که در فرانسه آن زمان تحت سلطه رژیم ناپلئون سوم وجود داشت، نشان دهند.

بنیان‌گذاران این ایده از یکصد هزار فرانسوی در ۱۸۰ شهر این کشور، مبلغ ۶۰۰ میلیون فرانک برای تحقق کار جمع‌آوری کردند، با این حال به‌دلیل عدم همکاری مردم آمریکا در نصب پایه مجسمه، مجسمه آزادی با تاخیر، در روز ۲۸ اکتبر ۱۸۸۶م پرده‌برداری شد.