بازدید: 24

اندازه گیری بهره هوشی کودکان، چه راه‌هایی دارد؟

منبع : نی نی بان کد خبر: 732573
اندازه گیری بهره هوشی کودکان، چه راه‌هایی دارد؟

همه آشنایان می گویند دختر باهوشی است منتهی من او را بچه ای معمولی می دانم، چطور می توانم از بهره هوشی دخترم مطلع شوم؟

پرسش: همسرم وقتی از رفتار دخترم ناراحت می شود به او می گوید چون با مادر بزرگت اینطور رفتار کردی تو را به مهد می بریم و من از این حرف او نگران می شوم که مبادا اضطراب او بیشتر شود به نظر شما اینگونه حرف ها تاثیری در روحیه او خواهد داشت؟ و دیگر این که همه آشنایان می گویند دختر باهوشی است منتهی من او را بچه ای معمولی می دانم، چطور می توانم از بهره هوشی دخترم مطلع شوم؟

پاسخ: مهم ترین عامل آسیب زایی که می تواند فرزند شما را از مهد دلزده کند این است که مهد را به عنوان تنبیهی برای کارهابدش در نظر بگیرید و یا ان را به دلیل اشتغال خود یا کمبود وقت معرفی کنید. این موضوع ها می تونه تا ابد چنین تصورهایی را حتی راجع به مدرسه در ذهن فرزند شما باقی بگذارد.

در مورد هوش فرزندتون باید عرض کنم که چندین راه وجود دارد.
- اولین اقدام انجام تست های هوش است
- دوم محک زدن میزان یادگیری او با دیگران همسالان.
- سوم مقایسه ویژگی های رفتاری کودک با نرمها و هنجارهای سنی او
- و چهارم ارزیابی مراحل مختلف رشد او و زمان بندی های موجود معمولا کودکانی که در دو یه سه جنبه از رشد اهنگ سریع تری را طی می کنند از هوش بالاتری برخودارند.