بازدید: 329

۱۰ متهم اخلال در نظام ارزی کشور متواری هستند

۱۰ متهم اخلال در نظام ارزی کشور متواری هستند

رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد

به گزارش بولتن نیوز، رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد