بازدید: 5

کتاب زیست ۲۰۰ هزار تومانی!

کتاب زیست ۲۰۰ هزار تومانی!

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به گرانی برخی از کتب درسی در بازار سیاه اظهار داشته که قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید علت گرانی کتب درسی را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.

سرویس جامعه جوان آنلاین: عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید علت گرانی کتب درسی را بررسی کرده و با متخلفان برخورد کنند چرا که قیمت برخی از کتاب ها به ۲۰۰ هزار تومن رسید.

علیرضا سلیمی درباره علت گرانی کتب درسی و ورود این کتاب ها به بازار سیاه، افزود: باید وزارت آموزش و پرورش درباره علت گرانی کتب درسی و ورود کتاب های درسی به بازار سیاه توضیح دهد چرا که این شرایط قابل قبول نیست.

نماینده محلات در مجلس افزود: جای تأسف دارد که کتاب «زیست» تا یک ماه پیش در برخی از دبیرستان ها در اختیار دانش آموزان نبود و در بازار آزاد تا ۲۰۰ هزار تومان به مردم فروخته شد و مشکلات زیادی برای آنان به وجود آورد. وی ادامه داد: متأسفانه برخی از سودجویان از این فضا سوءاستفاده کردند و از مردم مبالغ هنگفتی را دریافت کردند که باید قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این مساله ورود کرده و با متخلفان برخورد کند.