بازدید: 4

تغییر چند پست مدیریتی در پرسپولیس

تغییر چند پست مدیریتی در پرسپولیس

محمدحسن انصاری ‎فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تلاش زیادی داشت تا از بدو ورود به بدنه مدیریتی باشگاه، تغییرات را آغاز کرده و افراد مورد اطمینان خود را وارد ساختمان دفتر پرسپولیس کند، اما هیئت مدیره چنین اجازه‎ای به او نداد.

با این حال، انصاری ‎فرد توانست مجوز ایجاد برخی تغییرات را بگیرد و از این رو، به زودی شاهد صدور حکم برای معاون فرهنگی و مدیرروابط عمومی جدید باشگاه خواهیم بود. البته دامنه این تغییرات چندان گسترده نیست و بیشتر شبیه به جابجایی خواهد بود، ولی بخشی از خواسته ‎های مدیریتی انصاری ‎فرد را در بر می ‎گیرد.

این در حالی است که انصاری ‎فرد به تازگی اقدام به انتخاب افشین پیروانی در پست سرپرست و مدیر تیم کرد تا محسن خلیلی از پرسپولیس جدا شود و بعد از این اتفاق، در مصاحبه ‎ای گفت: «تغییرات در باشگاه ادامه پیدا می ‎کند.»