بازدید: 22

شرکت شهرکهای کشاورزی

منبع : سایت خبری پول نیوز کد خبر: 2091962
شرکت شهرکهای کشاورزی

عمليات اجرايی خط انتقال آب٬ شبکه توزيع داخلي٬ احداث مخزن و شبکه آب شرب شهرک گلخانه ای چلوگهره واقع در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان

نام شخص حقوقی
شرکت شهرکهای کشاورزی
 
 
 
کد فراخوان
۳,۲۱۷,۰۲۷ - سه ميليون و دويست و هفده هزار و بيست و هفت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۶ / ۷ / ۱۳۹۸ - شانزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۴ - چهار
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
33469672175
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه اطلاعات
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۷ / ۷ / ۱۳۹۸ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۴ / ۸ / ۱۳۹۸ - چهارم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۴ / ۸ / ۱۳۹۸ - چهارم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۱۷ / ۷ / ۱۳۹۸ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ - چهارم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
عمليات اجرايی خط انتقال آب٬ شبکه توزيع داخلي٬ احداث مخزن و شبکه آب شرب شهرک گلخانه ای چلوگهره واقع در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت شهرکهای کشاورزی
 
محل دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات