بازدید: 16

چند شغله‌ها سوار بر دیوار بانک‌ها / اخلاس در سایه جنگ مدیران

منبع : سایت خبری بورس نیوز کد خبر: 1979898
چند شغله‌ها سوار بر دیوار بانک‌ها / اخلاس در سایه جنگ مدیران

گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به ورود سیب و کشمش به رینگ کشتی کج و اخلاس بیمه ها در سایه جنگ مدیران و...

ورود سیب و کشمش به رینگ کشتی کج / اخلاس در سایه جنگ مدیران

به گزارش بورس‌نیوز، از جاده مخصوص خبر می رسد که از ۱۲۰۰ شرکت قطعه ساز، ۴۰۰ شرکت تعطیل شده و زیان دو صنعت وزین خودرو و قطعه سازی از ۴۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته؛ اینجا است که بعضی ها در گل مانده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه حمایت کنند ، یا تعطیل کنند و باز هزاران میلیارد تومان صرف واردات و بیمه بیکاری شاغلان فعلی صنایع کنند. اما در گوشی بعضی کارشناسان گفتند نگران نباشید؛ گران می کنیم و از جیب مردم، حمایت می کنیم. 
 
اختلاس در سایه جنگ مدیران
ظاهرا دامنه اختلاس و سوءاستفاده در یکی از شرکت های بیمه بالا گرفته؛ مدیران ارشد این شرکت چند وقتی است  گرفتار جنگ مدیریتی هستند و زمام امور را طوری از دست داده اند که شعب، ۶۰ میلیارد تومان ناقابل بالا کشیده اند و اقایان تازه فهمیده اند!

مدیر چند شغله بانکی
عضو هیات مدیره بانکی که با پروژه عظیمی هم داشته  حسابی سروصدا به پا کرد، همزمان عضو هیات مدیره چند شرکت دیگر از جمله یک شرکت بیمه بورسی هم هست. احتمالا ژن ایشان از نوع خیلی خوبی بوده، وگرنه این همه تلاش و سختکوشی توسط یک فرد عادی محال است.