بازدید: 40

هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر دانست

منبع : خبرگزاری میزان کد خبر: 1977774
هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر دانست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر دانست،گفت:به نفع دولت است که به طور سالیانه به مجلس گزارشی ارائه دهد تا اینکه گزارش ندهد و ابهامات و سوالاتی در ذهن نمایندگان نسبت به برخی از عملکردها، بماند.

هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر دانست/ارائه گزارش به نفع دولت استاسدالله عباسی در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان،با اشاره به ارائه گزارش سالیانه دولت به مجلس گفت: موضوع ارائه گزارش سالیانه دولت به مجلس به هیئت حل اختلاف قوای سه گانه جهت بررسی ارسال شد.

وی تصریح کرد: اخیرا شورای حل اختلاف قوای سه گانه پیرو نظر خود عنوان کرده که دولت در ارائه گزارش سالیانه به مجلس مخیر است و این بدین معناست که دولت هم می تواند گزارش بدهد و هم گزارشی ارائه ندهد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اینکه هیئت حل اختلاف قوای سه گانه دولت را در این موضوع مخیر دانسته اما به نفع دولت است که به طور سالیانه به مجلس گزارشی ارائه دهد تا اینکه گزارش ندهد و ابهامات و سوالاتی در ذهن نمایندگان بماند.

عباسی تاکید کرد که دولت تمایلی به ارائه گزارش سالیانه به مجلس دارد.

انتهای پیام/