بازدید: 28

قرائت گزارش کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

منبع : صدا و سیما کد خبر: 1778160
قرائت گزارش کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار‌های مالی قرائت شد

قرائت گزارش کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار های مالی را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است؛ بررسی های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمان ها و نهاد های مختلف در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازار های مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است. از دلایل عمده عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد اشاره می توان به برخی عوامل بیرونی ناشی از تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن در بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبودن عزم جدی در دستگاه ها و نهاد های دارای مسئولیت، عدم پیش بینی نظارت های اجرایی در قانون، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نموده برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت اشاره نمود.
همچنین براساس این گزارش ارزش واگذاری املاک مازاد و سهام تحت تملک بانک های تجارت، ملی ایران، کشاورزی، سپه، صادرات ایران، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه کارگران، پست بانک ایران و توسعه تعاون، ۹۹ هزار و ۷۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
ادامه دارد...