بازدید: 107

درآمد ۱.۶ میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

منبع : فردا نیوز کد خبر: 1313382
درآمد ۱.۶ میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

معاون وزیر رفاه گفت: به اعتقاد نهاد‌های جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران ۴ درصد کل جمعیت است، اما به باور ما این رقم ۲ درصد است؛ یعنی ۲ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی‌کند.

معاون وزیر رفاه:
درآمد ۱.۶ میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

معاون وزیر رفاه گفت: به اعتقاد نهاد‌های جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران ۴ درصد کل جمعیت است، اما به باور ما این رقم ۲ درصد است؛ یعنی ۲ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی‌کند.

خبرگزاری فارس: معاون وزیر رفاه گفت: به اعتقاد نهاد های جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران ۴ درصد کل جمعیت است، اما به باور ما این رقم ۲ درصد است؛ یعنی ۲ درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی کند.

احمد میدری در مورد فقر در ایران و شمار فقرا گفت: بحث این است که خط فقر در ایران با کدام شاخص ها باید اندازه گیری شود. انواع معیار های قابل اعتنا برای اندازه گیری فقر وجود دارد و یکی از مهمترین معیار های قابل لمس در ایران برای اندازه گیری خط فقر و در نتیجه شمار فقیران اندازه درآمد است. به این معنی که در ایران شماری از افراد درآمدشان به اندازه ای ناچیز است که تکافوی تامین تغذیه ای آن ها را نمی کند.

فقر نسبی

وی ادامه داد: به اعتقاد نهاد های جهانی شمار این افراد که فقیران مطلق هستند در ایران ۴ درصد کل جمعیت است، اما به باور ما این رقم ۲ درصداست و این ۲ درصدند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمی کند. گروهی افراد هستند که به فقر نسبی مبتلا هستند و آن ها درآمشان به اندازه ای نیست که حداقل های بهداشت و درمان، آموزش و سایر امرزیر بنایی را بتوانند خریداری کنند. حداکثر عددی که من شنیده ام این است که این گروه ۳۳ درصد کل جامعه ایرانی است.

میدری تاکید کرد: در ایران اندازه گیری خط فقر مطلق تا سطح استان ها را اندازه گیری می کند و به شهرستان ها نمی رسد و باید اطلاعات این مقوله به سطح شهرستان ها برسد و خط فقر شهرستان ها استخراج و نتیجه گیری شود. ممکن است در شهرستان هایی درآمد یک میلیون تومان درماه به دلیل اینکه ساکنان دارای خانه شخصی هستند و هزینه های جانبی مثل حمل و نقل و تفریح گران ندارند برایشان مناسب باشد، اما در تهران حتی درآمد ۲.۵ میلیون تومان در ماه نیز تکافو نکند.

 

دولت و فقر

معاون رفاهی وزیر رفاه در مورد نقش دولت در برطرف کردن فقر گفت: نباید گریبان دولت در این باره را رها کرد و باید از دولت های ایران خواست نقش کامل دراین باره داشته باشند. دولت ها درآمد سرشاری از فروش نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان تعلق دارد و بنابراین باید آن را به برطرف کردن یا کاهش فقر اختصاص دهیم.

شاید در روش هزینه کردن پول نفت برای برطرف کرن و کاهش دامنه فقر اختلاف داشته باشیم، اما نباید درباره اینکه منابع باید به این مقوله اختصاص داده شود اختلاف دیدگاه باشد. به این مساله توجه کنیم که اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این محل هزینه نشود در کجا و برای چه کاری هزینه خواهد شد.

میدری گفت: اینکه شهروندان ایرانی با قیمت های مناسب به آب شرب قابل مصرف و ناآلوده دسترسی داشته باشند حق آنهاست، اما وقتی دولت می خواهد در این مقوله هزینه کند دست و پایش می لرزد، اما برای پرداخت کمک به بنگاه ها هرگز تردید نمی کند.

وی ادامه داد: روشنفکر ایرانی باید روی این مقولات کارکند و به نظرم این یک راه مناسب برای کار های مرتبط به نهاد های مدنی است. روشنفکران و نهاد های مدنی باید درباره برخی فعالیت ها متمرکز شوند. به طور مثال باید در باره اینکه مناقصه ها در شهرداری ها چگونه برگزار می شود متمرکز شد و یا روی این موضوع کارکرد که باید برای توسعه درمان در گروه های کم درآمد سرمایه گذاری شود. اگر این مسایل که شمار آن ها کم هم نیست کار نکنیم و گفتگو نکنیم به جایی نمی رسیم. البته می دانم که تمرکز روی این فعالیت ها از سوی نهاد های مدنی موقعی ممکن است که اطلاعات داده شود.