بازدید: 61

ايراني ها با سفر آشتي كردند

منبع : سایت خبری پول نیوز کد خبر: 1277738
ايراني ها با سفر آشتي كردند

حداقل سفرهاي خانوارهاي ايراني در سال 95 نسبت به بهار ١٣٩٣ تنها 1.58 درصد افزايش داشته و 23 درصد افزايش امسال نسبت به سال 93، يك جهش 15 برابري رو به جلوست. به نظر مي رسد ايراني ها با سفر آشتي كرده اند.

ايراني ها با سفر آشتي كردندپول نيوز- «ايراني‌ها بهار 96 بيشتر از بهار 95 سفر كردند.» اين خلاصه خبري است كه امروز مركز آمار ايران منتشر و  آمارهاي چشمگيري براي اثبات اين ادعا ارائه كرده. بر اساس اعلام مركز آمار ايران، ٦٨ درصد خانوارهاي كشور در فصل بهار ١٣٩٦، حداقل يك سفر داشته‌اند و اين به اين معناست كه معادل ١٦٩٠١٠٨٦ خانوار مي‌باشند، حداقل يك سفر داشته‌اند كه نسبت به بهار ١٣٩٥ به ميزان 23.78 درصد افزايش داشته است.

بررسي هاي پول نيوز از آمارهاي گذشته ارائه شده نشان مي دهد در فصل بهار سال 1395 ،حدود 57 درصد خانوارهاي كشور كه معـادل 13653588 خـانوار هستند، حـداقل يـك سـفرداشته اند و در مقابل حدود 43 درصد يعني 10460294 خانوار در اين فصل سفري به مقصدي نداشته اند.

اين بررسي ها نشان دهنده اين است كه حداقل سفرهاي خانوارهاي ايراني در سال 95 نسبت به بهار ١٣٩٣ تنها 1.58 درصد افزايش داشته  و 23 درصد افزايش امسال نسبت به سال 93، يك جهش 15 برابري رو به جلوست. به نظر مي رسد ايراني ها با سفر آشتي كرده اند.

* براي تعداد سفرها در سال هاي گذشته چه اتفاقي افتاده است؟

مركز آمار ايران مي گويد كه در بهار سال ١٣٩٦، تعداد ١٠٣٣٥٦٣٤٤ سفر انجام شده است كه نسبت به بهار ١٣٩٥ به ميزان 35.82 درصد افزايش داشته است و اين در حالي است كه بررسي هاي خبرنگار پول نيوز نشان مي دهد كه در بهار سال ١٣٩٥، تعداد ٧٦١٠٠٠٠٤ سفر انجام شده است كه نسبت به بهار ١٣٩٣ به ميزان تنها ٧,٦٣ درصد افزايش داشته است.

 *اقامت هاي شبانه سال 96 نسبت به سال 95 كاهش يافته

تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار 96، ١٠٢٥٩٣٩٣٢ سفر بوده كه  ٤٧ درصد از سفرهای داخلی فصل بهار، با اقامت شبانه و ٥٣ درصد بدون اقامت شبانه بوده است و اين در حالي است كه 52 درصد از سفرهای داخلی فصل بهار95  با اقامت شبانه و ٤٨ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.  

*نيمي از ايراني ها همچنان با هدف تازه كردن ديدارها سفر مي كنند

بيش‌ترين سفرهاي با اقامت شبانه فصل بهار در سال ١٣٩٦، با هدف ديدار دوستان و بستگان (٥٦ درصد)، گردش و تفريح (٢٦ درصد) و زيارت و درمان (هر يك ٨ درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع ٩٦ درصد از سفرها را تشكيل داده است. حدود ٤ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافي نظير آموزش، خريد و کسب و کار انجام شده است.

در سال 96 هم آمارها تقريبا بر همين قرار بوده. بيش‌ترين سفرهاي با اقامت شبانه فصل بهار در سال ١٣٩٥، با هدف ديدار دوستان و بستگان (٥٨ درصد) و سپس با هدف‌هاي گردش و تفريح (٢٥ درصد) و زيارت (٨ درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع ٩١ درصد از سفرها را تشكيل داده است. حدود ٩ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافي نظير درمان، آموزش، خريد و کسب و کار انجام شده است.

*خراسان رضوي و مازندران؛ پرچمداران اقامت شبانه

  ١٠ استان خراسان رضوي، مازندران، تهران، گيلان، فارس، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربايجان شرقي و كرمان مقصد بيشترين سفرهاي با اقامت شبانه در فصل بهار ١٣٩٦ بوده‌اند.
و اين در حالي است كه 10 استان گيلان، مازندران، كرمانشاه، فارس، تهران، اصفهان، گلستان، خراسان رضوي، خوزستان و كرمان مقصد بيشترين سفرهاي بدون اقامت شبانه در بهار ١٣٩٦ بوده‌اند.

همين آمار به نوعي به ما ثابت مي كند كه آمار گردشگرهايي كه به تهران مي آيند غير قابل اتكا است چرا كه پايتخت در واقع بيش از اينكه گردشگر پذير باشد، مهاجرت موقت براي كار و ... دارد.

*افول قزوين؛ ثبات تهران و مشهد

 در بهار 96، 10شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور، تهران، مشهد، رشت، شيراز، اصفهان، قم، كرمانشاه، قزوين، تبريز و بندرانزلي بوده اند كه در بهار 95 هم تقريبا آمار بر همين قرار است با اين تفاوت كه در بهار 95 قزوين جايگاه بهتري نسبت به بهار 96 دارد. به نظر مي رسد اصفهان امسال با وجود كم آبي زاينده رود، جاي قزوين را گرفته است.

ده شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور در بهار سال ١٣٩٥، شامل تهران، مشهد، رشت، شيراز، قزوين، اصفهان، قم، كرمانشاه، تبريز و لاهيجان بوده که داراي بيش‌ترين تعداد سفر بوده‌اند.