بازدید: 148

انواع «سواد» در آموزش و پرورش/ از سواد سیاسی تا سواد فناوری

منبع : فارس نیوز کد خبر: 614194
«سواد» سطحی از توانایی خواندن، نوشتن و به‌کاربردن زبان برای خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و نحوه بیان یک مطلب است که برای ارتباط لازم و کافی است.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش سواد/ Literacy سطحی از توانایی خواندن، نوشتن و به کاربردن زبان برای خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و نحوه بیان یک مطلب که برای ارتباط لازم و کافی است و حرکت به سوی گسترش تفکّر، اندیشه، رشد و تعالی را نشان می دهد.

خواندن و نوشتن، نوشته، معلومات، مجموعه آگاهی های علمی و ادبی، مقابل بی سوادی

سواد اجتماعی/ Social Literacy: توانایی درک و فهم مسائل اجتماعی، چگونگی زندگی اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز با دیگران و پاسداشت نظامات اجتماعی و ارزش ها که پایبندی به قانون، مسئولیت پذیری، بردباری و تحمل، مشارکت اجتماعی و مهارت های برقراری ارتباط را هم در بر می گیرد‏. دارنده سواد اجتماعی، شخصی است که آمادگی زندگی بهره ور به مثابه یک شهروند سازگار با تغییرات سریع در حوزه دانش و تکنولوژی، گوناگونی باورها و ارزش ها را دارد و می تواند با دیگران همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد.

مجموعه معلومات و آگاهی های اجتماعی

سواد اطلاعاتی/ Information Literacy: مجموعه قابلیت ها، توانایی ها و مهارت هایی که فرد، به منظور درک، ارزیابی و تشخیص نیاز اطلاعاتی و دستیابی و استفاده از منابع اطّلاعاتی برای حل مشکلات و مسائل خود، تصمیم گیری های مؤثر و کارآمد و ادامه حیات در جامعه اطّلاعاتی به آنها نیازمند است.

مجموعه معلومات و مهارت های اطلاعاتی

سواد اقتصادی/ Economic Knowledge: توانایی شناسایی مسائل اقتصادی، هزینه ها، منافع، تجزیه و تحلیل مشوق ها در موقعیّت های اقتصادی، بررسی پیامدهای تغییر در شرایط اقتصادی و سیاست های عمومی، گردآوری و سازماندهی شواهد اقتصادی و وزن دهی هزینه ها در برابر مزایا و منافع آن.

دانش اقتصادی

سواد خواندن/ Reading Literacy: توانایی درک و بازاندیشی در متون فرم های نوشتاری زبان و استفاده از آن در جامعه ای که آن را در خواست می کند، یا فرد آن را ارزش گذاری می کند، به منظور دستیابی به هدف های فرد، توسعه دانش و توانمندی های بالقوه خود و مشارکت در جامعه. نوآموزان با این توانایی می توانند معنای متون متفاوت را در یابند و برای یادگیری و شرکت در جامعه با سوادان یا برای سرگرمی و لذت آن را بخوانند.

سواد دیداری/ Visual Literacy: توانایی درک محتوای یک پیام که فقط به وسیله کارافزارهای دیداری منتقل می‎شود. وقتی مهارت های ادراک بصری در فرد گسترش یابد، به شخص این توان را می دهد که پیام های تصویری، نمادها و نشانه های طبیعی یا انسان ساخت را که در محیط اطراف با آنها روبرو است، به درستی تشخیص دهد و تفسیر نماید.

سواد بصری

سواد رایانه ای/ Computer Literacy: دانش و درکی از رایانه ها که با توانایی استفاده مطلوب از آنها همراه است. گاهی اوقات مردم به غلط تصور می کنند که کار با رایانه به دانش فنی، مهارت در ریاضیات و الکترونیک نیاز دارد. در پایین‎ترین سطح کاربردی رایانه، نحوه روشن کردن آن، آغاز کردن و به پایان رساندن چند برنامه ساده و ذخیره سازی و چاپ اطلاعات اهمیت دارد. در سطوح بالاتر، جزئیات بیشتری، در رابطه با توانایی کاربران قوی برای کار با برنامه های پیچیده و احتمالاً برنامه نویسی به زبان هایی چون Basic یا C، مطرح می‎شود. در بالاترین سطوح، دانش تخصّصی و فنی موضوعاتی چون الکترونیک و زبان اسمبلی به میان می آید.

آشنایی با رایانه، در حد توانایی استفاده و رفع نیازهای روزمره خود.

دانش کامپیوتر

سواد رسانه ای/ Media Literacy: توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام های رسانه ای که می توان در چارچوب های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه کرد. به عبارت دیگر، یک نوع درک متکی بر مهارت است که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر شناسایی و تفکیک کرد.

آمیزه ای از تکنیک های بهره وری مؤثر از رسانه ها و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانه ها از یکدیگر.

سواد زیست محیطی/ Environmental Literacy: مجموعه ای از ارزش ها و توانایی‎های درک و فهم مسائل زیست بوم شهری و طبیعی و در برگیرنده معرفت عمیق در باره منابع طبیعی و حیات وحش برای حفاظت آگاهانه از آن.

سواد سیاسی/ Political Literacy: مجموعه دانش، مهارت ها و تعهّدات ضروری که برای آگاهی، درک، فهم و تحلیل مسائل و عملکرد سیاسی در سطح ملّی و فراملّی، عزت و اقتدار ملّی، ساختار سیاسی کشور، وحدت و منافع ملّی، مشارکت سیاسی، توانایی تصمیم گیری و پیش بینی ها و مانند آن، مؤثر و ضروری است.

سواد علمی/ Scientific Literacy: ظرفیت و توانایی استفاده از دانش و معلومات، درک و فهم مفاهیم و فرآیندهای مورد نیاز و توانایی توصیف و پیش بینی پدیده ها، طرح سؤالات و استخراج نتایج متقن، برای تصمیم گیری در امور شخصی و مشارکت در امور مختلف. به عبارت روشن تر، قابلیت های مرتبط با پرسشگری، پژوهش و یافتن پاسخ برای پرسش ها‏ی برخاسته از کنجکاوی در خصوص زندگی روزمره، به منظور دانستن و کمک به تصمیم گیری درباره دنیای طبیعی و تغییراتی که از طریق فعالیت های انسانی امکان پذیر می‎شود.

سواد فرهنگی ـ هنری/ Art - Cultural Literacy: میزان و درجه آشنایی فرد با مفاهیم و مسائل فرهنگی و هنری که در یک جامعه مهم و برجسته تلقی می شود. در سواد فرهنگی- هنری در عرصه هایی چون درک و فهم فرهنگی- هنری، حفظ و توسعه میراث فرهنگی، هویت ملّی و مانند آن مدنظر است.

سواد فناوری/ Technology Literacy: میزان شناخت درباره چیستی فناوری، شیوه کارکرد و نیز مهارت چگونگی استفاده اثربخش و کارآ از فناوری‎های گوناگون در جمع‎آوری، پردازش، ارزشیابی و ترکیب اطّلاعات و حل مسائل، مقاصد ویژه و تحقق اهداف قصد شده.

سواد تکنولوژیک

سواد معنوی/ Spiritual Literacy: مجموعه آگاهی ها، توانمندی ها و قابلیت های ضروری در عرصه های دینی، ایمان و باورهای دینی و تعالی اخلاقی، عزت و کرامت نفس و مانند آن.

دانش دینی و اخلاقی

سواد میان فرهنگی/ Intercultural Literacy: توانایی تطبیق و درک و فهم تشابهات و تفاوت ها در آداب و رسوم، ارزش ها و باورهای فرد از فرهنگ خود و سایر فرهنگ ها. شخصی که دارای سواد میان فرهنگی است، به روشنی از نحوه تعامل و اثر پذیری متقابل و رفتار و کردار خود و سایرین از باورها، ارزش ها و حساسیت های فرهنگی مردمان سایر ملل آگاهی داشته و به مسائلی نظیر تبعیض، نژادپرستی، پیش داوری و رفتار و کردار کلیشه ای یا قالبی حساس است. با سواد میان فرهنگی، از محدوده فرهنگ خود فراتر رفته و سایر فرهنگ ها را نیز مورد کاوش قرار می دهد.

سواد ریاضی/ Math Literacy: درک، تشخیص و درگیر شدن با ریاضی و قضاوت شایسته در باره آن به عنوان ضرورت زندگی فرد، به عنوان شهروند سازنده، علاقه مند و اندیشمند در زمان حال و آینده.

انتهای پیام/


انواع «سواد» در آموزش و پرورش/ از سواد سیاسی تا سواد فناوری
:
امتیاز : 3.6 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

پیکان ۰ - ۱ سپاهان اصفهان/ گزارش لحظه به لحظه

پیکان ۰ - ۱ سپاهان اصفهان/ گزارش لحظه به لحظه

گزارش پزشکی ترامپ: رئیس‌جمهور آمریکا وارد مرحله چاقی شده است

گزارش پزشکی ترامپ: رئیس‌جمهور آمریکا وارد مرحله چاقی شده است

گزارشگر صدا و سیم خبرنگار برتر دومین جشنواره ملی جهادگران شد

گزارشگر صدا و سیم خبرنگار برتر دومین جشنواره ملی جهادگران شد

جلسه علنی ۲۷ بهمن آغاز شد/ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۸

جلسه علنی ۲۷ بهمن آغاز شد/ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۸

قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در صحن علنی

قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در صحن علنی

گزارش روزنامه اطلاعات از نمایش ضد‌ایرانی «ورشو»

گزارش روزنامه اطلاعات از نمایش ضد‌ایرانی «ورشو»