بازدید: 54

اعلام آمادگی عراق برای مهار ۸ میلیون هکتار کانون گردوغبار

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 3037
سلامت نیوز: فـواد مــعصوم، رئیس جمهور عراق که برای شرکت در اجلاس سران و وزرای محیط زیست برای کنوانسیون تغییر اقلیم به مراکش سفر کرده است در حاشیه این اجلاس در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با بیان تمایل و علاقه کشورش برای همکاری با ایران در تمام زمینه ها به ویژه محیط زیست، گفت: درصورت موفقیت در تأمین امنیت عراق، حاضریم برای مقابله با پدیده گردوغبار با ایران همکاری کنیم.به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، رئيس جمهور عراق درحالي براي مقابله با گردوغبار اعلام همكاري كرده است كه بنا به اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، 8ميليون هكتار از كانون هاي گردوغبار واقع شده در عراق سال هاست استان هاي مرزي ايران ازجمله خوزستان، ايلام، كردستان و كرمانشاه را با معضل مواجه كرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني محيط زيست (پام)، رئيس حفاظت محيط زيست در ديدار با رئيس جمهور عراق با اشاره به اهميت موضوع تغيير اقليم و دستور كار جهاني براي مقابله با آن گفت: ايران و عراق مي توانند در اين زمينه با يكديگر همكاري داشته باشند.معصومه ابتكار افزود: طوفان هاي گردوغبار، كاهش منابع آبي، از دست دادن منابع طبيعي و خشك شدن تالاب ها برخي از آثار سوء تغيير اقليم است. وي ضمن يادآوري تأثير مخرب طوفان هاي گردوغبار ناشي از كانون هاي عراق بر ايران به ويژه در غرب و جنوب كشور و استان هاي خوزستان، ايلام و كرمانشاه، خاطرنشان كرد: ايران آمادگي كامل دارد تا براي كنترل پديده گردوغبار و جلوگيري از توسعه كانون هاي گردوغبار عراق كه ايران متاثر از آنهاست در زمينه هاي مختلف همچون درختكاري در مرز مشترك 2كشور، نهالكاري كانون هاي گردوغبار، آموزش و توان افزايي كارشناسان عراقي در اين حوزه همكاري داشته باشد.    تفاهمنامه مشترك قرباني ناامني شدابتكار به طرح درختكاري توسط زائران حسيني همزمان با اربعين در محدوده مرزي استان ايلام به منظور مقابله با پديده گردوغبار، بيابان زدايي و جلوگيري از پيشروي كانون هاي گردوغبار اشاره كرد و گفت: متأسفانه تفاهمنامه مشترك ايران و عراق براي همكاري در زمينه كنترل كانون هاي گردوغبار به دليل ناامني و جنگ به نتيجه نرسيد.فواد معصوم، رئيس جمهور عراق هم با تأكيد بر ضرورت مهار كانون هاي گردوغبار گفت: متأسفانه جنگ، ناامني و مقابله با داعش هم اكنون اجازه برنامه ريزي براي ساير حوزه ها را از ما سلب كرده است.بيست و دومين كنفرانس كنوانسيون تغيير اقليم (COP22) از 7 تا 18نوامبر 2016 (17تا 28آبان) در مراكش برگزار شد.    مهار كانون هاي گرد وغبار معطل اعتبار استبه گزارش همشهري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درحالي از رايزني با رئيس جمهور عراق براي مهار 8ميليون هكتار كانون هاي گردوغبار عراقي خبر مي دهد كه خشك شدن تالاب ها و رها شدن اراضي كشاورزي باعث گسترش كانون هاي گردوغبار داخلي شده است تا آنجا كه پرويزگرشاسبي، معاون آبخيزداري، امور مرتع و بيابان سازمان جنگل ها و مراتع كشور چندي قبل در گفت وگو با همشهري با اعلام اينكه بيابانزايي در كشور شتاب گرفته از تشكيل يك ميليون هكتار كانون بيابانزايي (كانون گردوغبار) جديد در كشور خبر داد.با وجود اين، خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشور هفته گذشته اعلام كرد: اعتباراتي كه در سال جاري براي بيابان زدايي درنظر گرفته شده حدود 700ميليارد ريال است اما هنوز تخصيصي در اين راستا صورت نگرفته است.جلالي در حالي از تخصيص نيافتن اعتبار براي پروژه هاي مهار بيابانزايي خبر مي دهد كه در ماده 3آيين نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گردوغبار كه مورخ 1395.6.26 از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به سازمان ها ونهادهاي ذي ربط ابلاغ شده آمده است:« سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان هواشناسي كشور منشأهاي داخلي و خارجي توليد گردوغبار را شناسايي و اقدامات اجرايي و اطلاعات لازم را به دستگاه هاي ذي ربط اعلام نمايد.»بنا به ماده 4آيين نامه هم « وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است با همكاري «ستاد مقابله با پديده گردوغبار»، نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اجراي طرح هاي تثبيت كانون هاي توليد گردوغبار نظير كشت درختان و بوته هاي مرتعي و مالچ پاشي و ساير اقدامات مناسب براساس نتايج طرح شناسايي كانون هاي بحراني اقدام نمايد.» با اين توضيح كه ذيل تبصره يك ماده5، تأكيد شده است:«استانداران موظفند پروژه هاي استاني موضوع اين ماده را به عنوان پروژه هاي اولويت دار در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت تصميم گيري براي تأمين اعتبار از محل اعتبارات طرح هاي استاني مطرح نمايند» و ذيل تبصره 2ماده5 آمده است:« سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار پروژه هاي ملي مرتبط با اين ماده را با رعايت قوانين مربوط در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.»

سلامت نیوز: فـواد مــعصوم، رئیس جمهور عراق که برای شرکت در اجلاس سران و وزرای محیط زیست برای کنوانسیون تغییر اقلیم به مراکش سفر کرده است در حاشیه این اجلاس در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با بیان تمایل و علاقه کشورش برای همکاری با ایران در تمام زمینه ها به ویژه محیط زیست، گفت: درصورت موفقیت در تأمین امنیت عراق، حاضریم برای مقابله با پدیده گردوغبار با ایران همکاری کنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، رئيس جمهور عراق درحالي براي مقابله با گردوغبار اعلام همكاري كرده است كه بنا به اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، 8ميليون هكتار از كانون هاي گردوغبار واقع شده در عراق سال هاست استان هاي مرزي ايران ازجمله خوزستان، ايلام، كردستان و كرمانشاه را با معضل مواجه كرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني محيط زيست (پام)، رئيس حفاظت محيط زيست در ديدار با رئيس جمهور عراق با اشاره به اهميت موضوع تغيير اقليم و دستور كار جهاني براي مقابله با آن گفت: ايران و عراق مي توانند در اين زمينه با يكديگر همكاري داشته باشند.

معصومه ابتكار افزود: طوفان هاي گردوغبار، كاهش منابع آبي، از دست دادن منابع طبيعي و خشك شدن تالاب ها برخي از آثار سوء تغيير اقليم است. وي ضمن يادآوري تأثير مخرب طوفان هاي گردوغبار ناشي از كانون هاي عراق بر ايران به ويژه در غرب و جنوب كشور و استان هاي خوزستان، ايلام و كرمانشاه، خاطرنشان كرد: ايران آمادگي كامل دارد تا براي كنترل پديده گردوغبار و جلوگيري از توسعه كانون هاي گردوغبار عراق كه ايران متاثر از آنهاست در زمينه هاي مختلف همچون درختكاري در مرز مشترك 2كشور، نهالكاري كانون هاي گردوغبار، آموزش و توان افزايي كارشناسان عراقي در اين حوزه همكاري داشته باشد.

تفاهمنامه مشترك قرباني ناامني شد

ابتكار به طرح درختكاري توسط زائران حسيني همزمان با اربعين در محدوده مرزي استان ايلام به منظور مقابله با پديده گردوغبار، بيابان زدايي و جلوگيري از پيشروي كانون هاي گردوغبار اشاره كرد و گفت: متأسفانه تفاهمنامه مشترك ايران و عراق براي همكاري در زمينه كنترل كانون هاي گردوغبار به دليل ناامني و جنگ به نتيجه نرسيد.

فواد معصوم، رئيس جمهور عراق هم با تأكيد بر ضرورت مهار كانون هاي گردوغبار گفت: متأسفانه جنگ، ناامني و مقابله با داعش هم اكنون اجازه برنامه ريزي براي ساير حوزه ها را از ما سلب كرده است.بيست و دومين كنفرانس كنوانسيون تغيير اقليم (COP22) از 7 تا 18نوامبر 2016 (17تا 28آبان) در مراكش برگزار شد.

مهار كانون هاي گرد وغبار معطل اعتبار است

به گزارش همشهري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درحالي از رايزني با رئيس جمهور عراق براي مهار 8ميليون هكتار كانون هاي گردوغبار عراقي خبر مي دهد كه خشك شدن تالاب ها و رها شدن اراضي كشاورزي باعث گسترش كانون هاي گردوغبار داخلي شده است تا آنجا كه پرويزگرشاسبي، معاون آبخيزداري، امور مرتع و بيابان سازمان جنگل ها و مراتع كشور چندي قبل در گفت وگو با همشهري با اعلام اينكه بيابانزايي در كشور شتاب گرفته از تشكيل يك ميليون هكتار كانون بيابانزايي (كانون گردوغبار) جديد در كشور خبر داد.

با وجود اين، خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشور هفته گذشته اعلام كرد: اعتباراتي كه در سال جاري براي بيابان زدايي درنظر گرفته شده حدود 700ميليارد ريال است اما هنوز تخصيصي در اين راستا صورت نگرفته است.

جلالي در حالي از تخصيص نيافتن اعتبار براي پروژه هاي مهار بيابانزايي خبر مي دهد كه در ماده 3آيين نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گردوغبار كه مورخ 1395.6.26 از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به سازمان ها ونهادهاي ذي ربط ابلاغ شده آمده است:« سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان هواشناسي كشور منشأهاي داخلي و خارجي توليد گردوغبار را شناسايي و اقدامات اجرايي و اطلاعات لازم را به دستگاه هاي ذي ربط اعلام نمايد.»

بنا به ماده 4آيين نامه هم « وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است با همكاري «ستاد مقابله با پديده گردوغبار»، نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اجراي طرح هاي تثبيت كانون هاي توليد گردوغبار نظير كشت درختان و بوته هاي مرتعي و مالچ پاشي و ساير اقدامات مناسب براساس نتايج طرح شناسايي كانون هاي بحراني اقدام نمايد.» با اين توضيح كه ذيل تبصره يك ماده5، تأكيد شده است:

«استانداران موظفند پروژه هاي استاني موضوع اين ماده را به عنوان پروژه هاي اولويت دار در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت تصميم گيري براي تأمين اعتبار از محل اعتبارات طرح هاي استاني مطرح نمايند» و ذيل تبصره 2ماده5 آمده است:« سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار پروژه هاي ملي مرتبط با اين ماده را با رعايت قوانين مربوط در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.»


اعلام آمادگی عراق برای مهار ۸ میلیون هکتار کانون گردوغبار
:
امتیاز : 5.0 تعداد رای : 153

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها