بازدید: 13

اربعین؛ رستاخیز ظهور!

اربعین و زیارت اربعین در این سال‌ها که حیات تازه ودوباره‌ای گرفته وصد البته به زندگی ماشیعیان ومسلمانان هم حیات وروح دگر باره‌ای بخشیده، از سر چشمه وجود دردانه پیامبر و سید وسالارشهیدان عالم سرچشمه گرفته وسال به سال برشکوه وعظمت وحیرت انگیزی وشورانگیزی این جنبش و رستاخیز افزوده می‌شود.
اربعین و زیارت اربعین در این سال ها که حیات تازه ودوباره ای گرفته وصد البته به زندگی ماشیعیان ومسلمانان هم حیات وروح دگر باره ای بخشیده، از سر چشمه وجود دردانه پیامبر و سید وسالارشهیدان عالم سرچشمه گرفته وسال به سال برشکوه وعظمت وحیرت انگیزی وشورانگیزی این جنبش و رستاخیز افزوده می شود.

اربعین مبدأ تحول وتعالی بشر در همه عصر ها ونسل ها وسیرمن الخلق الی الحق وفانی فی الحق شدن وجود سالار شهیدان است که بروز وظهور جسمانی یافته است. حرکت وگام نهادن در سیر وسلوک اربعین، چون وسوسه ای گرمابخش قلوب، هرسال جان شیفتگان بیشتری را به خود جذب وجلب می کند وهرم حرارت وشور وشعور حسینی روزبه روز فراگیر تر می شود.

بی تردید بر اساس وعده الهی این هرم حرارت بخش روزی عالمگیر خواهد شد وآتش فتنه اصحاب جور و بساط ظلم جهانی را برخواهد چید.

اربعین بستر ظهور ومطلع فجر حضور و دل ها را به سمت وسوی غایب از منظر ها ودیده ها هدایت می کند و نقطه آغازین حرکت عظیم جهانی حکومت مهدوی است.

امروز راه اربعین بر دل های خسته ونا امید از بی عدالتی هموار شده و جمعیتی کثیر از ره یافتگان به این قافله وکاروان دل بسته اند.

برای اینکه شایستگی پیوستن به این کاروان را بیابیم دل از اغیار واطوار باید برکنیم ویک رنگ شویم. رنگ سبز مهدوی نشانه راه ماست وتحت لوای پرچم سرخ حماسه حسینی عمود های فراق را پشت سر می گذاریم تا به اقیانوس عشق و مطاف و قبله بیدار دلان بپیوندیم.

اربعین مسیر هدایت و یافتن راه از بیراه و رسیدن از گمگشتگی وسرگشتگی به نور هدایت و ولایت است.

سفر نامه اربعین، سیری وسیاحتی کم نظیر و مسیر تغییر وتحول درونی و مشاهده عمق عشق وارادت به ساحت مولای پاک باختگان ورهبر دلدادگان است.

بیایید همه باهم به این سیر وسفر برویم و وجود خود را در زلال آبشار مهربانی خلق بشوییم. طریق اربعین، راه ایثار و به عرصه آوردن همه هیمنه مال ومنال برای خدمت ومحبت به سیل خروشان زائران کعبه دل هاست. در این مسیر هیچ کس بیکار نیست. همه جمعیت ایرانی وعراقی در حال پویش و کوشش هستند. برای که وبرای چه؟!

حسین (ع) مظهر عشق وایمان ودلدادگی و مهر و ماه همه عاشقان سوخته دل است و اربعین محفلی برای انس والفت وهمدمی وهمراهی با خالق وآفرینشگر اربعین.

اربعین طلوع دوباره حیات معنوی بشریت و خیزش ورستاخیز معاصر برای طلب ظهور است و سرآغاز حرکت دوباره تاریخ.

مطالبه حق ودفع باطل و برون راندن کژی های جهان معاصر از راه اربعین می گذرد وباید اربعین را پاس داشت وبه اربعین نگاهی دوباره وژرف داشت.

اربعین را باید بزرگ داشت، اربعین راه طی شده یا طی کردن دوباره یک راه نیست، چرا که با هر بار حضور دراین سیر معنوی جلوه های تازه ای از این دریای عمیق معرفت به رویت گشود ه می شود.

هربار حضور دوباره فرصت زایش و رویش تازه ای است. اینکه اتحاد شوم عبری، عربی وغربی با همه هیمنه دست به دست هم می دهند تا این شور حسینی را با شورش درهم آمیزند و از شور وشورانگیزی آن بکاهند خود دلیلی بر عظمت و شأن والای اربعین و تغییروتحولاتی است که بر بستر آن در عالم شکل می گیرد؛ لذا امسال دلدادگان حسینی با درک اهمیت و حساسیت اربعین پای در میدان گذاشته اند وهر لحظه بر شور حضور و شکوه این راهپیمایی افزوده می شود.

بیا تا وقت باقی است ره سپار ره عشق شویم! ماهمه می رویم تا بگوییم «یا لیتنا کنّا معک» ای کاش ما هم می بودیم ودر راهت جان می باختیم، اما باید فعلاً توکل کرد و پا در راه این سفر گذاشت تا شاید قدری قلب های مان به هم نزدیک شود!

اربعین؛ رستاخیز ظهور!
:
امتیاز : 4.3 تعداد رای : 14

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها