بازدید: 10

ورود زنان به ورزشگاه بهانه است، تغییر سیاست جمهوری اسلامی نشانست

یگاه آمریکایی هیل وابسته به کنگره آمریکا در یادداشتی به قلم «تسوی کان» عضو ارشد اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال را به عنوان یک بررسی ویژه در اعمال تغییر در سیاست‌ها و چارچوب‌های ارزشمند ایران اسلامی مد نظر قرار داده است.

گروه ورزشی: پایگاه آمریکایی هیل وابسته به کنگره آمریکا در یادداشتی به قلم «تسوی کان» عضو ارشد اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال را به عنوان یک بررسی ویژه در اعمال تغییر در سیاست ها و چارچوب های ارزشمند ایران اسلامی مد نظر قرار داده است.

ورود زنان به ورزشگاه بهانه است، تغییر سیاست جمهوری اسلامی نشانست

به گزارش بولتن نیوز، در این یادداشت گام هایی که در تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران در پرونده ورود زنان به ورزشگاه نقش راهبردی داشته و به عنوان یک سناریو طراحی شده است، به شرح زیر آمده است:

١_ رهبری واحد با انسجام عناصر داخلی و خارحی
٢_ اقدام عملیاتی عناصر داخلی در شروع نافرمانی
٣_ استفاده از ابزار رسانه برای گسترش حوزه نفوذ و نارفرمانی ها
۴_ استفاده از ابزار هنر برای کسب حمایت از سوی لایه های اجتماعی داخل و خارج
۵_ فشار بر روی سازمان های جهانی برای اعمال فشار بر ایران
۶_ اعمال تحریم های هدفمند بر ایران

در پایان این یادداشت آمده است که اگرچه تغییرات پایدار در سیاست های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نیازمند ساز و کار اجباری است اما فشارهای لفظی مستمر نیز می تواند حاکمیت را مجبور به امتیاز دهی کند.


ورود زنان به ورزشگاه بهانه است، تغییر سیاست جمهوری اسلامی نشانست
:
امتیاز : 4.5 تعداد رای : 10

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها