بازدید: 6

کدام دوره شورای شهر تهران بیشترین و کمترین مصوبه با موضوع باغ‌ها را داشته است؟

منبع : خبرنگاران جوان کد خبر: 2036837
یکی از موضاعات چالش برانگیز و گاهی داغ در صحن شورای شهر تهران بررسی باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی در پایتخت است.

در حال تکمیلبه گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکم شهریور ۹۶ تاریخ شروع به کار پنجمین دوره فعالیت شورای شهر تهران بود.

چندی پیش حجت نظری رئیس کمیته تنقیح شورای شهر تهران از سامانه جامع طرح ها و لوایح شورای شهر تهران رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: عرصه برای ورود مردم به قانون گذاری در مدیریت شهری باز شد 

شهروندان با ورود به این تارنما می توانند تمام مصوبات شورای شهر تهران را از ابتدای شروع به کار این شورا تا پنجمین دوره رصد و مورد ارزیابی قرار دهند.

از ابتدای فعالیت شورای اول شهر تهران تا به امروز که شاهد پنجمین دوره فعالیت آن هستیم، بیش از ۵ هزار و ۶۹ مصوبه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.

یکی از موضوعات داغی که همواره با چالش های متعددی در شورای شهر تهران همراه است، طرح تعیین تلیف باغ بودن یا نبودن  پلاک ثبتی است.

طبق آخرین آمار ارائه شده در سامانه جامع طرح ها و لوایح شورای شهر تهران، شورای شهر پنجم از ابتدای شروع به کار (یکم شهریور ماه ۹۶) کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ۱۲۴ پلاک ثبتی را در صحن شورای شهر برای تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن ارائه کرده است.

در حالی شورای شهر پنجم تا امروز نزدیک به ۱۲۴ مصوبه درباره باغ ها را گذرانده است که این رقم در عمر شورای دوم ۴۷۴، شورای سوم ۳۳۸ و شورای چهارم ۶۳۱ مصوبه بوده است.

در تمام ادوار شورای شهر تهران یک هزار و ۵۶۸ مصوبه با موضوع باغ ها به تصویب رسیده است.

یکی از موضوعات مهم در این زمینه ورود شورای شهر تهران به موضوع زمین های مزروعی است که در برخی از موارد مشاهده می شود که برخی از پلاک های ثبتی پرونده پلاک ثبتی خود را با عنوان زمین مزروعی به کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ارائه می کنند.

همچنین بسیاری از پلاک های مطرح شده برای تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن در صحن شورای شهر تهران، متعلق به نهادهای دولتی است که همواره موجب چالش در بین اعضای شورای شهر تهران می شود.

این در حالی است که محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در گزارش عملکرد شورا در 2 سال گذشته، در معرض دید عموم قرار دادن اطلاعات و آرای اخذ شده برای تعیین کاربری پلاک های ثبتی را جزء اقدام های مثبت شورای پنجم و آن را گامی برای تحقق شعار شفافیت دانست.

در ادامه برخی از مصوبات مهم شورای پنجم در این ارتباط را می بینید:

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ فرعی از ۳۱۵ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۳۱۵/۲/۲) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۳۰ هزار و ۱۵۵ فرعی از ۳ اصلی (۳/۳۰۱۵۵) واقع در محدوده منطقه ۱۸ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۳۹۳ فرعی از ۳ هزار و ۷۵۸ اصلی (۳۷۵۸/۳۹۳) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران 

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵۶ فرعی از ۸۰ اصلی (۸۰/۵۶) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۸۲۷ فرعی از ۳ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۳/۸۲۷/۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ هزار و ۸۰۱ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۲۸ تفکیکی (۳/۲۸۰۱/۲۸) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۹۰۱ فرعی از ۳ اصلی قطعه چهار تفکیکی (۳/۱۹۰۱/۴) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی قطعه ۱۳۵ تفکیکی (۳۵/۵۳۴/۱۳۵) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۹ فرعی از ۲۹ اصلی (۲۹/۹) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۶ هزار و ۸۲۰ فرعی از ۱۲۲ اصلی قطعه ۳ هزار و ۷۸۶ قطعه تفکیکی (۱۲۲/۱۶۸۲۰/۳۷۸۶) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲۶۲ فرعی از ۶۸ اصلی (۶۸/۲۶۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ فرعی از ی هزار و ۱۱۵ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۱۱۱۵/۲/۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۵۱ فرعی از چهار اصلی (۴/۱۵۱) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۳۷ اصلی (۱۷ و ۳۷/۱۶) واقع در محدوده منطقه ۳ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۶۵۹ فرعی از ی اصلی (۱/۱۶۵۹) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۶۶ فرعی از ی اصلی (۱/۱۶۶۰) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۹۲۳ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۱۷۲ تفکیکی (۳/۹۲۳/۱۷۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک های ثبتی به شماره ۲۲ فرعی از ۱۱۸ اصلی قطعه ۸۸ تفکیکی (۱۱۸/۲۲/۸۸) و ۲۳ فرعی از ۱۱۸ اصلی قطعه ۸۹ تفکیکی (۱۱۸/۲۳/۸۹) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵ فرعی از ۵۴۶ اصلی (۵۴۶/۵) واقع در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۱۶ فرعی از یک اصلی (۱/۱۱۶) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک های ثبتی به شماره یک هزار و هفتصد و چهل فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست تفکیکی (۷۲/۱۷۴۰/۲۰) یک هزار و هفتصد و چهل و یک فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست و یک تفکیکی (۷۲/۱۷۴۱/۲۱) یک هزار و هفتصد و چهل و دو فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست و دو تفکیکی (۷۲/۱۷۴۲/۲۲) واقع در محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و یکصد و هفتاد فرعی از یک اصلی (۱/۱۱۷۰) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شانزده فرعی از یک اصلی قطعه دوم تفکیکی (۱/۱۶/۲) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و نود و سه فرعی از یکصد و هیجده اصلی قطعه اول تفکیکی (۱۱۸/۲۹۳/۱) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و ششصد و نوزده فرعی از بیست و پنج اصلی (۲۵/۴۶۱۹) واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از سه هزار و چهارصد و یک اصلی (۳۴۰۱/۱) واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و شصت و چهار و ششصد و هشتاد و چهار فرعی از هفت اصلی (464 و7/684) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و چهارصد و شصت و هفت فرعی از هشت اصلی قطعه سوم تفکیکی (8/2467/3) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یکصد و پانزده فرعی از سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی (3764/115) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یکصد و چهارده فرعی از سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی (3764/114) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتاد فرعی از سه هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (3764/80/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پلاک ثبتی آپارتمانی به شماره شش هزار و ششصد و هفتاد فرعی از شصت و هفت اصلی قطعه اول تفکیکی (67/6670/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و دو فرعی از سه اصلی (3/502) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و نود و یک فرعی از یک اصلی (1/591) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و نود و دو فرعی از یک اصلی (1/592) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (3778)122/0 واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره بیست و دو هزار و سیصد و چهل و نه و بیست و یک هزار و هفتصد و هشتاد پنج فرعی از شش هزار و نهصد و سی و سه اصلی (22349 و 6933/21785) واقع در محدوده منطقه 6 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو فرعی از دوهزار و نهصد و شصت و یک اصلی (2961/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهار هزار و هفتصد و هفتاد و پنج فرعی از چهل و دو اصلی (42/4775) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک های ثبتی به شماره (118/21655/2 و 118/21656/3 و 118/18/4) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک فرعی از هفت اصلی (7/1481) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و سی فرعی از چهل اصلی قطعه بیستم تفکیکی (40/930/20) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و بیست و پنج فرعی از هفتاد اصلی (70/925) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نود ونه فرعی از سی و شش اصلی قطعات اول و دوم و سوم و پنجم و ششم تفکیکی (6و5و3و2و36/399/1) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ششصد و چهل و چهار فرعی از یک اصلی (1/644) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی ( 9230 و 9229 و2110 و 2/2109 ) واقع در محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نود و سه فرعی از سی و یک اصلی (31/93) واقع در محدوده منطقه 1  شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره (1/761/5) و ( 1/1063/8) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

در حال تکمیل

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (298 و 122 و 3335/313 و 3333 و 3332 و 3330) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و پانصد و دو (1502) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پلاک ثبتی آپارتمانی به شماره هفت هزار و ششصد و هفتاد فرعی از هفتاد و نه اصلی قطعه اول تفکیکی (79/7670/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره دویست ونود وچهار فرعی از سی و شش اصلی قطعه چهل و یک تفکیکی(36/294/41) و دویست و نود و پنج فرعی از سی و شش اصلی قطعه چهل تفکیکی (36/295/40) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی 118/537/50

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و پنج فرعی از چهل اصلی (40/35) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و هفتاد و سه فرعی از دوهزار و سیصد و نود و پنج اصلی (2395/473) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و پانزده فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/115) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و صد و شانزده فرعی از نود و دو اصلی قطعه چهار تفکیکی (92/3116/4) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی سیصد و هشتاد و یک فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/381) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج فرعی از چهل و هفت اصلی (47/6575) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره سی و شش فرعی از پنج اصلی قطعه هشتم تفکیکی (5/36/8) سی و هفت فرعی از پنج اصلی قطعه نهم تفکیکی (5/37/9) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش هزار و نهصد و چهل و هشت فرعی از یک اصلی قطعه اول تفکیکی (1/6948/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و چهل و چهار فرعی از چهار اصلی (4/144) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و هشتاد و یک فرعی از شش هزار و هفتصد و بیست اصلی (6720/181) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و ششصد و شصت فرعی از سه اصلی قطعه سوم تفکیکی (3/2660/3) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه فرعی از سیصد و نود اصلی (390/3) واقع در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و چهل و چهار فرعی از بیست و پنج اصلی (25/244) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و پنجاه و سه فرعی از شصت و نه اصلی (69/253) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و ششصد و چهل فرعی از بیست و پنج اصلی (25/4640) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و هفت فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه پانصد و پنجاه و هفت تفکیکی (72/207/557) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفتصد و سی و پنج فرعی از سی و یک اصلی قطعه ششم تفکیکی (31/735/6) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از چهارصد و بیست و نه اصلی (429/1 ) واقع در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و شصت و پنج فرعی از شصت و هشت اصلی (68/465) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و شش هزار و چهارصد و چهل و هشت فرعی از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (2395/36448/1) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزارو هفتصد و پانزده فرعی از سی و پنج اصلی قطعه صد تفکیکی (25/1715/100) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و سه فرعی از سی و دو اصلی قطعه چهل و سه تفکیکی (32/203/43) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و سی و پنج فرعی از یک اصلی قطعه اول تفکیکی (1/335/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهار فرعی از هزار و پانصد و پنجاه و هشت اصلی قطعه سوم تفکیکی (1558/4/3) و چهار فرعی از چهار هزار و سی و شش اصلی قطعه سوم تفکیکی ( 4036/4/3 ) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شصت و نه فرعی از دو اصلی قطعه اول تفکیکی (2/69/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارصد و چهل و دو فرعی از سه اصلی قطعه دوم تفکیکی (2/ 44۲ /3) و چهارصد و چهل و سه فرعی از سه اصلی قطعه سوم تفکیکی (3/443/3) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش هزار و چهارصد و هفتاد فرعی از صد و بیست و یک اصلی قطعه چهارم تفکیکی (121/6470/4) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزارو بیست و سه فرعی از چهل و سه قطعه هفدهم تفکیکی (43/1023/17) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (617) 38/90 واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیزده فرعی از دوهزار و پانصد و نود و چهار اصلی (2594/13) واقع در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و دو هزار و شصت و نه فرعی از هفتاد و دو اصلی (72/32069) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دوازده هزار و هشتصد و بیست و پنج فرعی از هفتاد اصلی (70/12825) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارهزار و چهارصد و شصت و پنج فرعی از چهار اصلی قطعه سیزدهم تفکیکی (4/4465/13) و چهارهزار و چهارصد و شصت و شش فرعی از چهار اصلی قطعه چهاردهم تفکیکی (4/4466/14) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از دوهزار و شصت و شش اصلی (2066/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و چهار فرعی از سه اصلی (3/3004) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه فرعی از هزار و پانصد و چهل و دو اصلی قطعه تفکیکی (1542/3/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و شصت و شش فرعی از یک اصلی قطعه دوم تفکیکی (1/966/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از دو هزار و هفتاد و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (2074/1/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفتصد و هفتاد و هشت فرعی از نود و سه اصلی قطعه پنجم تفکیکی (93/778/5) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیزده فرعی از نهصد و پنجاه اصلی (950/13) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و دویست و بیست و هشت فرعی از سی و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (34/2228/1) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و نهصد و بیست و نه (3929) واقع در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پنج فرعی از صد و هفتاد و سه اصلی (173/5) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارهزار و چهارصدو شصت و هفت فرعی از چهار اصلی قطعه پانزدهم تفکیکی (4/4467/15) و چهارهزار و چهارصد و شصت و هشت فرعی از چهار اصلی قطعه شانزدهم تفکیکی (4/4468/16) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره هزار و هشتصد و چهل و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/1848) و چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/4958) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از هزار و پانصد و چهل و دو اصلی قطعه اول تفکیکی (1542/1/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و سیصد و پنجاه و نه فرعی از چهل و چهار و چهل و پنج اصلی قطعه سوم تفکیکی (45/2359/3 و44) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و چهارصد و شصت و هفت فرعی از دوهزار و صد و شش اصلی قطعه سی ام تفکیکی (2106/1467/30) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و سی و دو فرعی از چهار اصلی (4/932) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره چهار هزار و نود و چهار فرعی از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلی قطعه پنجاه و سه تفکیکی (1863/4094/53) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره دوهزا و صد و پنجاه و یک فرعی از هفتاد اصلی قطعه ششصد و یازده تفکیکی (70/2151/611) واقع در محدوده منطقه 6 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره سه هزار و چهارصد و چهارده فرعی از دو هزا رو سیصد و نود و پنج اصلی قطعه چهارم تفکیکی (2395/3414/4) و صد و سیزده هزار و پانصد و هفده فرعی از دوهزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (2395/113517/1) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نود و دو فرعی از هفت اصلی قطعه شصت و یکم تفکیکی (7/392/61) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دوارده فرعی از سه هزار و هفتصد و چهل و هشت اصلی (3748/12) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفده هزار و پانصد و بیست و سه فرعی از دو اصلی قطعه هفتاد و هفت تفکیکی (2/17523/77) واقع در محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره بیست و پنج هزار و ششصد و سی و پنج فرعی از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه ششم تفکیکی (2395/25635/6) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و نهصد و هفتاد فرعی از هفتاد و نه اصلی قطعه هفتاد و دو تفکیکی (79/3970/72) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و نود و پنج فرعی از دو اصلی قطعه بیست و چهارم تفکیکی (2/195/24) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و ششصد و شصت و یک فرعی از هشت اصلی (8/1661) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و هشت هزار و ششصد و چهل فرعی از صد و بیست و سه اصلی قطعه اول تفکیکی (123/38640/1) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتصد و سی و دو فرعی از چهل و دو اصلی (42/832) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و نهصد و هشتاد و هفت فرعی از چهار اصلی قطعه پنجاه تفکیکی (4/4987/50) واقع در محدوده منطقه 19 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و چهل و پنج فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/345) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و ششصد و بیست فرعی از سی و سه اصلی قطعه اول تفکیکی (33/2620/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نه فرعی از سیصد و هفتاد و پنج اصلی (375/309) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتصد و نود و سه فرعی از سی و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (35/893/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شانزده هزار و دویست و نه فرعی از چهل و پنج اصلی (45/16209) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفت فرعی از هزار و دویست و هجده اصلی قطعه دوم تفکیکی (1218/7/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهل و دو فرعی از شش هزار و هشتصد و دوازده اصلی (۶۸۱۲/۴۲) واقع در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نه هزار و دویست و هفتاد و شش فرعی از هشت اصلی (۸/۹۲۷۶) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

باغات //////////// در حال تکمیل//////////

 

انتهای پیام/


کدام دوره شورای شهر تهران بیشترین و کمترین مصوبه با موضوع باغ‌ها را داشته است؟
:
امتیاز : 4.1 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها