بازدید: 9

نسخه‌ای خارجی برای مسکن کم‌ درآمدها

منبع : سایت خبری پول نیوز کد خبر: 2035432
دولت‌ها در این طرح ۵ نوع ظرافت‌کاری را رعایت می‌کنند که مهم‌ترین آنها، پرهیز از برچسب‌زدن به این خانه‌ها است. گروه‌های حمایتی تا زمان توانمندشدن می‌توانند در این خانه‌ها ساکن باشند.

نسخه ای خارجی برای مسکن کم درآمدهاپول نیوز - بررسی الگوی ۷ کشور موفق در حوزه عرضه واحدهای مسکونی با اجاره بهای ارزان نشان می دهد مجموعه دولت و شهرداری با واگذاری زمین به قیمت پایین، معافیت مالیاتی و همچنین تامین تسهیلات بلندمدت، امکان ساخت مسکن اجاره ای را برای سازنده ها فراهم می کنند. حداقل ۱۵ درصد از کل موجودی مسکن شهری در این ۷ کشور، مسکن حمایتی است که بخش قابل توجهی از آنها توسط تشکل های محلی تحت نظارت شهرداری ها ساخته و اجاره داده می شود. دولت ها در این طرح ۵ نوع ظرافت کاری را رعایت می کنند که مهم ترین آنها، پرهیز از برچسب زدن به این خانه ها است. گروه های حمایتی تا زمان توانمندشدن می توانند در این خانه ها ساکن باشند.

 

اجاره بهای این خانه ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سایر واحدها است. واحدهای مسکونی اجاره ای مخصوص کم درآمدها در کشورهایی همچون فرانسه به شکل مختلط با سایر واحدها در یک ساختمان عرضه می شود. به این ترتیب محله فقیرنشین یا مجتمع های مملو از کم درآمدها وجود ندارد.

 

سرتیم نویسندگان طرح جامع مسکن در توصیه ای مشترک خطاب به دولت و شهرداری تهران اعلام کرده است: تنظیم بازار مسکن برای مستاجرهای کم درآمد توسط دولت و بدون مشارکت شهرداری ها امکان پذیر نیست.

 

 

کلید عرضه مسکن کم درآمدها با بررسی تجربه هفت کشور در تنظیم بازار اجاره، شناسایی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح دولت برای عرضه مسکن کم درآمدها با عنوان «طرح اقدام ملی» و دعوت از شهرداری ها برای همکاری در اجرای این طرح از سوی دولت، دارای دو نیمه روشن و تاریک است. نیمه روشن طرح به موضوع عرضه مسکن اختصاص دارد. به طوری که در قالب این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به بازار عرضه شود. از مجموع این واحدها، ساخت ۲۰۰ هزار واحد را وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی،۱۰۰ هزار واحد را بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد را بنیاد مسکن تقبل کرده است. آن طور که متولیان بخش مسکن اعلام کرده اند برای ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از اقدام ملی در بافت ناکارآمد و فرسوده شهری، برنامه ریزی بازآفرینی شهری به این صورت است که ۸۰هزار واحد با ظرفیت های خود مردم که مسکن و زمین دارند انجام شود. با وجود این اما به نظر می رسد یک نیمه تاریک در این طرح وجود دارد که هنوز در خصوص آن تصمیم گیری روشن و مشخصی انجام نشده است. نیمه تاریک این طرح، به نحوه تخصیص واحدهای مسکونی ارزان قیمت پس از ساخت به اقشار هدف باز می گردد که مشخص نیست نحوه تخصیص در چه مسیری قرار است انجام شود. در این خصوص مطالعه ای توسط مدیر بازنگری طرح جامع مسکن انجام و به شهرداری تهران ارائه شده که نتایج آن «کلید مسکن کم درآمدها» را در اختیار دولت و شهرداری قرار می دهد. براساس این مطالعه، رمز موفقیت کشورهایی که توانستند با سیاست گذاری صحیح در چارچوب مسکن اجتماعی نیاز مسکن کم درآمدها را تامین کنند در شش حرکت خلاصه می شود. در این مطالعه تجربه هفت کشور شامل هلند، فرانسه، اتریش، انگلیس، آلمان، سوئد و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش هایی از این تحقیق به تجربه مسکن مهر به عنوان یک نمونه از مسکن اجتماعی اشاره شد، اما نتایج آن نشان می دهد که بخش هایی از این طرح مطابق با این شش حرکت پیش نرفته است.

در این تحقیق مسکن کم درآمدها با عنوان اصلی و شناخته شده آن یعنی «مسکن اجتماعی» آورده شده و این موضوع را یادآور شده که اگرچه ممکن است برخی دولت ها تحت یک نگاه سیاسی خاص سعی در حذف عنوان مسکن اجتماعی داشته باشند؛ اما هر سیاست یا اقدامی که هر دولت در هر کشوری برای تامین مسکن کم درآمدها به شکل حمایتی طراحی و اجرایی کند چه بخواهد و چه نخواهد در دنیا به اسم مسکن اجتماعی شناخته می شود.

در تجربه جهانی، مسکن اجتماعی یک مسکن قابل دسترسی برای اقشار کم درآمد که با مشارکت دولت، نهادهای متولی کم درآمدها، سیستم بانکی و متقاضیان، به صورت ملکی یا اجاره ای احداث می شود، اطلاق می شود. حرکت اول که مطابق با تجربه کشورهای مورد مطالعه باید در اساس برنامه ریزی برای مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گیرد آن است که، سهم مسکن اجتماعی از موجودی مسکن کشور باید در سطح قابل ملاحظه ای باشد.

در این مطالعه عنوان شده سهم این نوع مسکن از مجموع موجودی مسکن کشور حداقل ۱۵ درصد باید باشد. تطابق نتایج این تحقیق با شرایط فعلی کشور ما نشان می دهد: حتی اگر واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر را به عنوان مسکن اجتماعی درنظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۵ درصد از موجودی مسکن کشور در این رده بندی می تواند قرار بگیرد هرچند که استانداردهای جهانی مسکن اجتماعی در این واحدهای مسکونی رعایت نشده است. حرکت دوم، پرهیز از نشان دار کردن خانه هایی است که برای تامین مسکن کم درآمدها ساخته و عرضه می شود.

به این معنی که مسکن اجتماعی نباید در محله های شهری یک برچسب مشخص داشته باشد بلکه باید به صورت مختلط در محله ها و ساختمان های مختلف پیش بینی شود. به طوری که تمامی واحدهای یک ساختمان به مسکن اجتماعی تعلق نداشته باشد. سومین حرکت، مشارکت دولت های محلی با دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی توسط این دو نهاد شناخته شده است. این بررسی به شهرداری تهران اعلام کرده، اینکه فرض کنیم مسکن اجتماعی به تنهایی توسط دولت اجرایی شود فرض محال است.

 

براین اساس مسوولیت شهرداری ها در اجرای مسکن اجتماعی، شامل تامین زمین، هدایت سازنده ها و ساماندهی جمعیت متقاضی واجد شرایط شناخته شده و در مقابل مهم ترین ماموریت های دولت در سه شاخه تامین وام ساخت بلندمدت و ارزان قیمت، تامین زمین و پیش بینی معافیت ها و مشوق های مالیاتی دسته بندی شده است.

در این تحقیق، ماموریت مشترک و مهم هر دو نهاد یعنی دولت و شهرداری مطابق با تجربه کشورهای دیگر این طور تعریف شده که مسوولیت ساخت وساز باید به بخش خصوصی یا تشکل های محلی سپرده شود. دیگر حرکت مهم این است که دولت قبول کند رکن اصلی در اجرا و به نتیجه رسیدن طرح را بر عهده دارد. حرکت پنجم برای دستیابی به موفقیت در اجرای طرح مسکن اجتماعی، به عنصر «مکان یابی» آن باز می گردد. در این مطالعه مشخص شده که مکان یابی مناسب برای ساخت و عرضه مسکن اجتماعی در موفقیت آن بسیار موثر است؛ به طوری که تجربه کشورها نشان داده اگر مکان یابی اجرای طرح در خارج از محدوده شهرها باشد استقبال چندانی از آن نخواهد شد. نهایتا حرکت آخر، پرهیز از ساخت انبوه واحدها در یک محدوده مشخص از شهر است. فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در این مطالعه تاکید کرده که ساخت انبوه واحدها در یک محدوده مشخص، منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و تشکیل کلونی های فقرا می شود.

در این تحقیق، پس از شناسایی کلید موفقیت مسکن اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه، پنج شکل عرضه این طرح توسط شهرداری ها و انجمن های محلی ارائه شده است. این پنج شکل شامل «مسکن اجاره ای توسط شهرداری»، « عرضه توسط انجمن های محلی» به طوری که دولت و شهرداری در زمان اجرای این طرح مسوولیت تامین زمین، وام و یارانه را بر عهده داشته باشند، «عرضه توسط بخش خصوصی»، «ارائه یارانه به مستاجرها» و نهایتا «پرداخت وام مسکن ارزان قیمت برای خرید» شناخته شده است. به عنوان مثال در هلند، ۳۵ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کل موجودی مسکن در این کشور به مسکن اجتماعی اختصاص دارد. نکته جالب در اجرای این طرح در هلند آن است که تعداد مسکن اجاره ای در قالب مسکن اجتماعی سه برابر موجودی خانه های اجاره ای معمولی است.

 

در این کشور، عمده مسکن اجتماعی را تشکل ها و انجمن های محلی می سازند. علاوه بر این، در فرانسه، ۱۷ درصد (۴ میلیون واحد) از مجموع موجودی مسکن به مسکن اجتماعی تعلق دارد و مالکیت عمده خانه ها در اختیار شهرداری است.

در این کشور، نرخ اجاره واحدهای کم درآمدها، ۴۰ درصد ارزان تر از نرخ اجاره املاک اجاره ای معمولی تعیین می شود. در این کشور، دولت یارانه وام ساخت و زمین را با قیمت حمایتی به سازنده ها واگذار می کند. دو نکته مهم در خصوص مسکن اجتماعی فرانسه آن است که مدت اجاره نشینی کم درآمدها در این واحدها نامحدود و مشروط به توان پذیر شدن آنها است. به این معنی که تازمانی که نتوانند قسط وام مسکن را پرداخت کنند می توانند در این واحدها سکونت داشته باشد و دیگر آنکه نگاه منفی و تحقیرآمیز به ساکنان آنها وجود ندارد.

 

چون این گروه از خانه ها بدون هیچ گونه «برچسب» ساخته می شوند. در اتریش نیز ۲۵ درصد از موجودی کل کشور به مسکن اجاره ای کم درآمدها اختصاص پیدا کرده است. البته در این کشور تعداد واحدهای مسکن اجتماعی ۵ درصد بیش از خانه های اجاره ای معمولی است و عمده کار در دست شهرداری ها و انجمن های محلی است.

 

در انگلیس هم ۴ میلیون واحد مسکونی معادل ۱۸ درصد از مجموع موجودی مسکن، به واحدهای مسکن اجتماعی تعلق دارد. ضمن آنکه اجاره این واحدها ۲۰ درصد ارزان تر از واحدهای اجاره ای معمولی تعیین می شود.

آلمان نیز، حدود ۶ درصد از کل موجودی مسکن خود را به مسکن اجاره ای کم درآمدها اختصاص داده است. در این کشور کار اصلی در اجرای مسکن اجتماعی برعهده شهرداری ها است و به مستاجران کم درآمد یارانه اجاره پرداخت می شود. در آمریکا نیز یارانه اجاره بها به کم درآمدها در قالب سیاست مسکن اجتماعی پرداخت می شود؛ به طوری که این یارانه ۷۰درصد از نرخ اجاره بها را پوشش می دهد. در سوئد نیز وام ساخت ۳۰ساله به سازنده ها پرداخت می شود و ۲۰ درصد از موجودی مسکن این کشور به مسکن اجاره ای تعلق دارد.

 

منبع: اقتصاد نیوز


نسخه‌ای خارجی برای مسکن کم‌ درآمدها
:
امتیاز : 4.0 تعداد رای : 10
 • نسخه‌ای خارجی برای مسکن کم‌ درآمدها


  دولت‌ها در این طرح ۵ نوع ظرافت‌کاری را رعایت می‌کنند که مهم‌ترین آنها، پرهیز از برچسب‌زدن به این خانه‌ها است. گروه‌های حمایتی تا زمان توانمندشدن می‌توانند در این خانه‌ها ساکن باشند.
 • اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای کمک به مسکن کم‌درآمدها


  کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه راه‌حل عقلانی برای حل این معضل در کشور است پیشنهاد داد دولت دراآمد حاصل از این کار را به تامین مسکن افراد کم درآمد اختصاص دهد.
 • وزیر راه: دولت موظف به ساخت مسکن برای کم‌درآمدها است


  وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس قانون، دولت وظیفه دارد در جهت ساخت مسکن برای افراد کم‌درآمد اقدام و سالانه ۴۰۰ هزار واحد ساخته و تحویل داده شود.
 • طرح جدید مجلس برای تامین مسکن ارزان کم‌درآمدها


  در حالی حدود ۶ سال وعده دولت برای اجرای مسکن اجتماعی که رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تامین مسکن اقشار ضعیف توسط نمایندگان خبر داده است که در قالب آن قرار است تغییراتی در چگونگی پرداخت تسیلات خرید مسکن روی دهد.
 • طرح جدید مجلس برای تامین مسکن ارزان کم‌درآمدها


  در حالی حدود ۶ سال وعده دولت برای اجرای مسکن اجتماعی که رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تامین مسکن اقشار ضعیف توسط نمایندگان خبر داده است که در قالب آن قرار است تغییراتی در چگونگی پرداخت تسیلات خرید مسکن روی دهد.
 • طرح جدید مجلس برای تامین مسکن ارزان کم‌درآمدها


  در حالی حدود ۶ سال وعده دولت برای اجرای مسکن اجتماعی که رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تامین مسکن اقشار ضعیف توسط نمایندگان خبر داده است که در قالب آن قرار است تغییراتی در چگونگی پرداخت تسیلات خرید مسکن روی دهد.
 • پیشنهاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای کمک به مسکن کم‌درآمدها


 • فروش مسکن متری با پایه قیمتی؛ جزئیات طرح احتمالی برای کم‌درآمدها


  یک مقام مسئول، از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور در زمان تحویل بپردازد.
 • راه تامین مسکن کم‌درآمدها


  خرید مسکن گران‌ترین هزینه خانوار در طول دوران زندگی است، بنابراین بسیاری از خانوارهای موجود در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی، به سختی قادر به تامین مسکن مورد نیاز و مناسب از طریق مکانیسم بازار هستند و بازار مسکن برای این خانوارها عموما با پدیده شکست ب
 • راه تامین مسکن کم‌درآمدها


  خرید مسکن گران‌ترین هزینه خانوار در طول دوران زندگی است، بنابراین بسیاری از خانوارهای موجود در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی، به سختی قادر به تامین مسکن مورد نیاز و مناسب از طریق مکانیسم بازار هستند و بازار مسکن برای این خانوارها عموما با پدیده شکست ب
 • جزئیات طرح احتمالی فروش مسکن به کم‌درآمدها


  یک مقام مسئول، از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور در زمان تحویل بپردازد.
 • دُز فروش «قرص و دراژه» ثابت شد/ تجویز نسخه‌ای با رشد ۷۸درصدی درآمدها از محل فروش


  این شرکت در پنج ماهه ابتدایی سال جاری موفق به ثبت فروشی ۶۲۷ میلیارد ریالی شده که در مقایسه با عملکرد مشابه سال مالی گذشته، پوشش و عملکرد مطلوبی داشته است.
 • ‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن


 • ‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن


  کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
 • دو نسخه برای مسکن و اجاره


  دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجاره‌بها، نسخه‌های جداگانه‌ای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمع‌آوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم»، تحویل

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

پنتاگون تا 48 ساعت آینده گزارشی رسمی در مورد حمله به آرامکو منتشر می‌کند

پنتاگون تا 48 ساعت آینده گزارشی رسمی در مورد حمله به آرامکو منتشر می‌کند

بلومبرگ: پنتاگون تا ۴۸ ساعت آینده گزارشی در مورد حمله به آرامکو منتشر می‌کند

بلومبرگ: پنتاگون تا ۴۸ ساعت آینده گزارشی در مورد حمله به آرامکو منتشر می‌کند

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارش یک تحقیق جدید درباره تعرض به زنان در آمریکا/ان‎پی‎آر: از هر ۱۶ زن در آمریکا یک زن مورد تجاوز قرار گرفته است

گزارش یک تحقیق جدید درباره تعرض به زنان در آمریکا/ان‎پی‎آر: از هر ۱۶ زن در آمریکا یک زن مورد تجاوز قرار گرفته است

پنتاگون گزارشی را درباره حمله به آرامکو سعودی منتشر می‌کند

پنتاگون گزارشی را درباره حمله به آرامکو سعودی منتشر می‌کند

افزایش جرایم مختلف در کانادا/سی‎بی‎سی: جرایم گزارش شده از سوی پلیس کانادا برای چهارمین سال پیاپی افزایش یافت

افزایش جرایم مختلف در کانادا/سی‎بی‎سی: جرایم گزارش شده از سوی پلیس کانادا برای چهارمین سال پیاپی افزایش یافت

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی