بازدید: 13

پیش بینی کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی/ آینده فروشی و دست درازی به ثروت ملی برای جبران کسری بودجه/ کانادای مهاجرپذیر از خروج سرمایه مالیات می‌گیرد چرا ما نگیریم؟

منبع : تابناک کد خبر: 1990861
در بودجه سال ۹۸ از محل فروش اوراق مالی، درآمدی در حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته شده بود که دولت در روش‌های پیشنهادی خود این میزان را ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و این یعنی درآمد‌های دولت از محل فروش اوراق مالی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این فروش اوراق مالی به نوعی آینده فروشی محسوب می‌شود.
تابناک اقتصادیپیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد بود از این رو دولت چهار روش برای افزایش درآمد های خود به منظور جبران نیمی از این کسری بودجه در نظر گرفت. روز گذشته این روش ها مورد انتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. آیا دولت می توانست راهکار های مناسب تر دیگری را برای کسری بودجه در چنین شرایطی در نظر بگیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در ادبیات اقتصادی کسری بودجه هنگامی اتفاق می افتد که درآمد های دولت برای جبران مصارف دولت کفایت نکند. مصارف بودجه باید بر اساس درآمد های مالیاتی تنظیم شود. اگر درآمد های مالیاتی از مصارف دولت کمتر باشد اصطلاحاً گفته می شود دولت با کسری بودجه غیرنفتی رو به روست.

بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از آن دارد که کسری بودجه غیرنفتی (بدون نفت) در سال جاری به ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با رقم کسری بودجه غیرنفتی سال گذشته، ۳۱ درصد رشد را نشان می دهد. جدول زیر وضعیت کسری بودجه غیرنفتی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ را نشان می دهد.


آینده فروشی و دست درازی به ثروت ملی برای جبران کسری بودجه 98
از آنجا که ایران صاحب منابع نفتی و درآمد های نفتی می باشد، لذا برای کاهش کسری بودجه غیرنفتی این درآمد های نفتی هر ساله به کمک دولت می آیند و اصطلاحاً دولت از بودجه کسری زدایی نفتی می کند. در سال جاری که شدیدترین تحریم های نفتی بر علیه کشورمان اعمال شد دولت به تازگی اعلام کرد که برای جبران کسری بودجه غیرنفتی، تنها می تواند روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند و درآمد های آن را در بودجه لحاظ کند. از این رو، کسری بودجه غیرنفتی ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومانی دولت با ورود دلار های نفتی حاصل از صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه با پیش بینی دولت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. قرار شد دولت نیمی از این کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق کاهش هزینه ها و نیمی دیگر را از طریق افزایش منابع از چهار روشی که در مورخه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، تامین کند. این چهار راهکار عبارت بودند از: واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصادی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان.

مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۶۲ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می شود و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

آینده فروشی و دست درازی به ثروت ملی برای جبران کسری بودجه 98

البته این راهکار های ارائه شده توسط دولت برای جبران نیمی از کسری بودجه با انتقاداتی نیز رو به رو شد. به عنوان نمونه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در روز گذشته مورخه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ در این زمینه گفت: بررسی این راهکار ها نشان از آن دارد که انجام آن ها تورم زا بوده و در واقع دست اندازی به ثروت های ملی است. این روش ها دولت های بعدی را بدهکار می کند و آن ها را با بودجه های سنگین مواجه می سازد.

حالا پرسش اساسی این است که این روش های پیشنهاد شده توسط دولت برای جبران نیمی از کسری بودجه، چقدر مناسب بوده و آیا واقعا این راهکار ها تورم زا و دست اندازی به ثروت ملی است؟ آیا دولت می توانست راهکار های مناسب تر دیگری را در چنین شرایطی در نظر بگیرد؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها گفت: در سال جاری درآمد های حاصل از فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت در بودجه در نظر گرفته شده بود، ولی بعد از ۱۱ اردیبهشت ماه، آمریکا معافیت های نفتی آن هشت کشور را تمدید نکرد و به همین دلیل صادرات نفت ما طبق پیش بینی های سازمان برنامه و بودجه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این کاهش فروش روزانه نفت باعث شد تا دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رو به رو شود. دولت برای اینکه بتواند نیمی از این کسری بودجه را جبران کند چهار روش پیشنهاد داد و این روش ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید. به جز روش واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، سه روش دیگر به نوعی موجب دست درازی به ثروت بین نسلی و آینده فروشی می شود. برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نوعی دست درازی به ثروت بین نسلی است و این خلاف روح سیاست های کلی نظام است که دولت بخواهد از طریق این دو روش، هزینه های جاری خود را جبران کند. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی عملاً برای توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی تشکیل شده است و منابع آن ها برای تخصیص به هزینه های جاری کشور نیست.
 
وی افزود: در بودجه سال ۹۸ از محل فروش اوراق مالی، درآمدی در حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته شده بود که دولت در روش های پیشنهادی خود این میزان را ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و این یعنی درآمد های دولت از محل فروش اوراق مالی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این فروش اوراق مالی به نوعی آینده فروشی محسوب می شود چرا که وقتی دولت این اوراق را برای کسب درآمد در سال جاری می فروشد باید در سال آینده اصل و سود آن را پرداخت کند.
 
شقاقی با تاکید بر این موضوع که جبران کسری بودجه از سه روش برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق مالی نوعی آینده فروشی و دست درازی بر منابع بین نسلی و ثروت ملی است گفت: همچنین این سه روش تورم زا نیز می باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد روش واگذاری و مولدسازی دارایی ها گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و این فرصت محدود امکان تحقق ده هزار میلیارد تومان درآمد از این ناحیه وجود ندارد. مولدسازی درآمد های دولت نیازمند قوانین و ساختار های طراحی شده است؛ یعنی یک سازمان با اختیارات بالا را نیاز دارد که مقررات کافی پشتیبان آن بوده تا دولت بتواند دارایی های خود را شناسایی و مولدسازی کند و از این ناحیه درآمدی حاصل شود. اجرای این روش برای سال ۹۸ نیازمند یک کار جهادی است و به همین دلیل است که عنوان کردم که امکان کسب درآمد ده هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ از این محل مقدور نیست.

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه دولت باید در سال جاری به صرفه جویی و اصلاحات هزینه ای برای فرار از کسری بودجه رو بیاورد، افزود: دولت می توانست در سال جاری به جای چهار روش فوق به اصلاح نظام یارانه های پنهان و نظام مالیاتی بپردازد که دو راهکار بنیادین برای جبران کسری بودجه می باشند.
 
وی افزود: ما حامل های انرژی را به قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان می فروشیم و این در حالی است که قیمت دلار هم اکنون نزدیک به ۱۲ هزار تومان می باشد و همین اختلاف قیمت باعث شده است تا شاهد قاچاق عظیم سوخت در کشور باشیم.
 
برآورد ها نشان می دهد  در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان قاچاق سوخت در اقتصاد ایران صورت گرفته است. در ضمن همین پایین بودن قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا اصلاح الگوی مصرف در کشور برهم بخورد. پیشنهاد این است که دولت مصرف متعادل حامل های انرژی هر خانوار را با همین قیمت های فعلی تامین کند و مازاد بر این مصرف متعادل را با قیمت بالاتر و آزاد عرضه کند یا مالیات بر مازاد مصرف و یا مالیات تصاعدی بر مصرف از مصرف کنندگان بگیرد. به نوعی می توان گفت: در موضوع حامل های انرژی دولت باید به سمت سهمیه بندی گام بردارد.
 
وی ادامه داد: در سال گذشته دولت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از محل حامل های انرژی یارانه پنهان پرداخت کرده است که دهک دهم ۲۰ برابر دهک اول از این یارانه بهره برده است. این خلاف روح پرداخت یارانه است. وقتی این نظام یارانه ای اصلاح شود یک درآمدی نصیب دولت خواهد شد که بخشی می تواند برای پوشش کسری بودجه باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: روش دیگر این است که دولت به جای دست درازی به ثروت ملی و آینده فروشی برای جبران کسری بودجه می تواند نظام مالیاتی را اصلاح کند. دولت می تواند هم در زمینه کنترل فرار مالیاتی و هم در زمینه طراحی پایه های مالیاتی جدید اقداماتی را انجام دهد. هم اکنون برآورد های وزارت اقتصاد نشان می دهد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت می تواند با جلوگیری از فرار های مالیاتی، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را نصیب خود کند. همچنین دولت می تواند پایه های مالیاتی جدیدی را تعریف کند که دهک های بالای جامعه را هدف قرار دهد که این پایه ها عبارتند از: مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه و.. در اقتصاد ایران اصلا ثروتمندان مالیاتی پرداخت نمی کنند. هم اکنون اگر یک ثروتمندی از کشور خارج می شود و سرمایه خود را می برد دولت باید از او مالیات بگیرد. در همه جای دنیا این مرسوم است. هم اکنون در کانادا که اتفاقاً یک کشور مهاجرپذیر است تا مهاجرفرست این مالیات از کسانی که از این کشور خارج می شوند و سرمایه خود را می برند اخذ می شود. حالا در ایران عده ای از ثروتمندان قصد مهاجرت دارند و این ایرادی ندارد و باید دولت مالیات بر خروج سرمایه، به دلیل امکانات و یارانه هایی که در گذشته به آن ها پرداخت کرده است را بگیرد و سپس اجازه مهاجرت به آن ها را بدهد.

نتیجه آن که اصلاح نظام یارانه ها، نظام مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی های دولت سه روش اصولی و درست برای جبران کسری بودجه می باشد. همچنین این روش ها، به نفع اقتصاد و شفافیت، دهک های پایین جامعه، افزایش رضایتمندی، کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد درآمد های پایدار برای دولت و ... می شود.

پیش بینی کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی/ آینده فروشی و دست درازی به ثروت ملی برای جبران کسری بودجه/ کانادای مهاجرپذیر از خروج سرمایه مالیات می‌گیرد چرا ما نگیریم؟
:
امتیاز : 4.0 تعداد رای : 10

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها