بازدید: 15

شيطان توسط چه کسی كشته خواهد شد؟

عقیق:آيا صحيح است كه شيطان توسط امام زمان كشته خواهد شد؟

 وهب بن جميع مي گويد كه از حضرت صادق (ع) پرسيدم: «اينكه خداوند به شيطان فرمود: «فانك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم» " 1" تو تا روز وقت معلوم از مهلت داده شدگاني.
 اين وقت معلوم چه زماني است؟ فرمود: آيا پنداشته اي اين روز، روز قيامت است؟
خداوند تا روز قيام قائم ما، به شيطان مهلت داده است. وقتي خداوند حضرتش را مبعوث مي كند، حضرت به مسجد كوفه مي رود، در آن هنگام شيطان در حالي كه با زانوان خود راه مي رود، به آنجا مي آيد و مي گويد: اي واي بر من از امروز! پس حضرت مهدي (ع) موي پيشاني او را مي گيرد، و گردنش را مي زند، و در آن هنگام، روز وقت معلوم است كه مهلت شيطان به پايان مي رسد.» " 2".
 البته ظاهر منظور از كشتن شيطان، اين است كه ريشه هاي فساد و عوامل انحراف و ظلم در عصر درخشان حكومت حضرت مهدي (عج) نابود مي گردد و به جاي آن، عقل و ايمان حكومت مي كند. به تعبير ديگر كشته شدن شيطان همان قطع نفوذ او و مرگ تزوير است.

پي نوشت:

 1-سوره حجر، آيه 38
2- تفسير عياشي، ج 2، ص243

كتاب يك صدپرسش وپاسخ پيرامون  امام زمان عج .عليرضارجالي تهراني صفحه225-226)

منبع:انوارطاها


شيطان توسط چه کسی كشته خواهد شد؟
:
امتیاز : 3.6 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها