بازدید: 27

با خصوصی‌سازی هم اقتصاد در اختیار دولت می‌ماند

با وجودی‌که چندین دهه از خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد، نه‌تن‌ها اقتصاد مردمی نشده‌است، بلکه بخش خصوصی واقعی قوی هم در کشور وجود ندارد، در این میان بررسی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که به فرض آنکه شرکت‌های گروه ۱ (گروهی که ۱۰۰ درصد سهامشان باید واگذار شود) به سرعت واگذار شود و همچنین سهام شرکت‌های گروه ۲ نیز واگذار شود باز هم در عمل بالغ بر ۹۱ درصد حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی دولتی باقی خواهد ماند.
با وجودی که چندین دهه از خصوصی سازی در کشور می گذرد، نه تن ها اقتصاد مردمی نشده است، بلکه بخش خصوصی واقعی قوی هم در کشور وجود ندارد، در این میان بررسی بودجه سال ۹۸ نشان می دهد که به فرض آنکه شرکت های گروه ۱ (گروهی که ۱۰۰ درصد سهامشان باید واگذار شود) به سرعت واگذار شود و همچنین سهام شرکت های گروه ۲ نیز واگذار شود باز هم در عمل بالغ بر ۹۱ درصد حجم بودجه شرکت ها در شرایط کنونی دولتی باقی خواهد ماند.
در لایحه سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در جدول شماره (۵) خلاصه حجم بودجه شرکت ها بر حسب گروه های اصل ۴۴ قانون اساسی درج شد.
با نگاهی به اطلاعات جدول مذکور، مشخص می َشود که حجم بودجه شرکت های گروه ۱ که صددرصد باید واگذار شوند، فقط ۳/۱ درصد از کل حجم بودجه شرکت ها را در برمی گیرد و حجم بودجه شرکت های گروه ۳ که صددرصد دولتی باقی می مانند بالغ بر ۴/۵۶ درصد است. ضمن آنکه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شرکت مادرتخصصی پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه براساس احکام آیین نامه مذکور تعیین تکلیف خواهند شد. بنابراین در چنین شرایطی ۳/۳۵ درصد از حجم بودجه شرکت ها به استناد مفاد ماده ۴ آیین نامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند. بدین ترتیب به رغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شرکت ها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.
با توجه به اینکه طی سال های ۸۶ تا ۹۴ حجم خصوصی سازی های انجام شده در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و بخشی از آن ها نیز بی شک بابت بدهی های دولت به سایر بخش ها واگذار شده است، می توان متوجه شد که اقتصاد ایران با این روند و روش های خصوصی سازی حالا حالا نمی تواند از پیله دولتی خود خارج شود و حال آنکه بخش زیادی از شرکت های دولتی نیز قرار نیست واگذار شوند از این رو باید برای مردمی کردن اقتصاد ایران مجلس و دولت و صاحبنظران فکری کنند و تا آن زمان نیز برای رشد بهره وری شرکت هایی که توسط دولت مدیریت می شوند نیز برنامه شفاف عملیاتی کرد.
اگر از دید کمی به خصوصی سازی در اقتصاد ایران نگاه کنیم متوجه می شویم که از طرفی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت هر ساله در حال جهش است (به طوری که در سال جاری سر از ارقام ۱۲۰۰ هزار میلیاردتومان درآورده است) و از طرف دیگر خصوصی سازی های چند ده هزار میلیارد تومانی در هر سال آنقدری نیست که بتواند اقتصاد ایران را از بافت دولتی خود خارج کند و حال آنکه کاهش بهره وری و بازدهی در بخش دولت و عدم شفافیت و گاهی مفسده های ناخوشایند، چهره اقتصاد ایران را مخدوش کرده است.
حال پرسش این است که آیا با این روند و روش های خصوصی سازی، اقتصاد ایران در آینده بافتی مردمی و خصوصی و تعاونی پیدا می کند یا خیر؟ زیرا در دنیای کنونی مردم را باید در مالکیت دارایی ها سهیم کرد تا بازدهی و کارایی در اقتصاد رشد کند و مردم علاوه بر تحصیل درآمد از محل انجام کار از بازدهی و عملکرد شرکت های تولیدی و خدماتی نیز بهره مند شوند. در لایحه بودجه سال ۹۸ تعداد شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ۳۸۵ شرکت با بودجه بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که عموماً فعالیت اقتصادی انجام می دهند.
با توجه به توضیحات فوق به این مهم می رسیم که حتی با خصوصی سازی هم اقتصاد ایران باز هم بافت دولتی خود را حفظ خواهد کرد، از این رو باید به فکر تقویت کارایی بخش دولت بود، زیرا دارایی های عظیمی تحت عنوان شرکت و بنگاه در اختیار دولت است و این دارایی ها باید صحیح مدیریت شوند، در عین حال باید مسیر خصوصی سازی ها به سمت توسعه بخش تعاونی تغییر جهت دهد، زیرا واگذاری با هدف تقویت بخش خصوصی طی دهه های گذشته خاطره و نتیجه خوبی از خصوصی سازی را در جامعه و اقتصاد انعکاس نداد، بدین ترتیب جای دارد از این پس خصوصی سازی با هدف تقویت بخش تعاونی را دنبال کنیم.

با خصوصی‌سازی هم اقتصاد در اختیار دولت می‌ماند
:
امتیاز : 4.5 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها