بازدید: 14

روایت‌های متناقض نجفی در خصوص استفاده از سلاح

در آغاز سومین جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی با اشاره به دفاعیات وکیل محمدعلی نجفی و ابهاماتی که مطرح شد، گفت: ارزیابی و ایراداتی که مؤثر در تصمیم‌گیری قضایی است، مرتفع شده و امیدواریم در این جلسه ابهاماتی که آقای گودرزی مطرح کرده‌اند، روشن شود و در وقت مقرر، جلسه دادگاه را به پایان برساند.
سرویس جامعه جوان آنلاین: سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به صورت علنی در حال برگزاری است.

نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دومش شنبه ۲۲ تیر ماه و دومین جلسه ۲۶ تیر ماه به صورت علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

در ۷ خرداد امسال، همسر دوم نجفی، میترا استاد، به ضرب گلوله کشته شد. نجفی ساعاتی پس از حادثه با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد.

در جلسه گذشته پدر و مادر مقتول حضور نداشتند، اما برادر و فرزند میترا استاد و همچنین تعدادی از اقوام نجفی حضور داشتند و فرزند مقتول خواستار قصاص محمدعلی نجفی شد.

در آغاز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی، قاضی محمدی کشکولی با اشاره به دفاعیات وکیل محمدعلی نجفی و ابهاماتی که مطرح شد، گفت: ارزیابی و ایراداتی که مؤثر در تصمیم گیری قضایی است، مرتفع شده و امیدواریم در این جلسه ابهاماتی که آقای گودرزی مطرح کرده اند، روشن شود و در وقت مقرر، جلسه دادگاه را به پایان برساند.

رئیس دادگاه: وکلای طرفین بر اساس موازین حقوقی اظهار نظر کنند

وی ادامه داد: پس از پایان جلسه گذشته، اظهارنظر هایی از جانب وکلا و کسانی که در دادرسی مداخله داشتند، خارج از دادگاه و در قالب مصاحبه با رسانه ها انجام شده که از حیث قضایی، فاقد ارزش است و درخواست می کنم از اظهارنظر هایی که بار حقوقی دارد و امکان دارد بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و خلاف عدالت است، پرهیز کرده و وکلای طرفین و افرادی که در دادرسی مداخله دارند، بر اساس موازین حقوقی اظهارنظر کنند تا برداشت نادرست نشود.

قاضی محمدی کشکولی از حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی درخواست کرد که بر اساس بند ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون کیفری، دفاعیات خود را ادامه دهد.

در ادامه حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و خطاب به رئیس دادگاه گفت: ریاست محترم دادگاه، مطالبی که در جلسه قبل به عرض دادگاه رسید مربوط به نواقص مطروحه از ابتدا تا انتها بود، به همین جهت امروز مقوله دفاع ماهوی را می گویم.

وی گفت: دادستان محترم مدعی عمومی در این پرونده است و سندی که در دست دارد محصول همه بررسی های مقدماتی است که کیفرخواست آن دارد. با توجه به اینکه دادگاه حسب کیفرخواست صادره محاکمه می کند، در رابطه با کیفرخواست چند نکته را عرض می کنم که نشان دهنده ایرادات شکلی کیفرخواست است.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی ادامه داد: در کیفرخواست صادره ادله اثبات جرم به درستی روشن و احصاء نشده است، زیرا دادسرا با توجه به ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، وقوع بزه را محرز دانسته است. این در حالی است که باید گفت موکل اقرار به قتل شبه عمد و نه قتل عمد داشته است؛ بنابراین اقرار باید روشن و شفاف باشد. در رابطه با افعال موکل هم باید گفت بدون نیت خاصی بوده است؛ بنابراین استناد کیفرخواست به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است. اگر منظور کیفرخواست اظهارات آقازاده راننده آقای نجفی باشد، باید گفت ایشان در صحنه جرم حضور نداشته اند و به عنوان قرینه متن صحبت های ایشان قابل طرح است.

گودرزی به بیان یکی دیگر از ایرادات کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده مستحضر بوده که موضوع شلیک گلوله به استاد را از ۳ جنبه شلیک مستقیم به قفسه سینه، شلیک گلوله به دست و طی طریق و همچنین اثابت گلوله به اجسام سخت و کمانه کردن آن را بررسی می کرد که در این رابطه به موضوعات فوق ورودی نداشته است. اگر گلوله به کف دست خورده باشد فعل، واحد محسوب می شود و در حکم یک ضربه است.

وی افزود: چنانچه دادسرا موافق باشد گلوله کمانه کرده، باز هم ایراد جرح جداگانه و در موارد شبه عمد قابل بررسی است. دادسرا می بایست نظرات خود را در رابطه با مطالب فوق صادر می کرد.

وی با اشاره به استناد کیفرخواست به یک فیلم گفت: استناد به فیلم موجود یکی دیگر از ایرادات قابل طرح کیفرخواست است. در این رابطه استناد شده که موکل قبل از ورود به حمام اسلحه را مسلح کرده است در حالی که موکل چنین چیزی را نپذیرفته است، اما در کیفرخواست به فیلم مصاحبه های آقای نجفی استناد شده است این در حالی است که موکل در آن شرایط حال روحی خوبی نداشته و همچون بیمار روحی تحت فشار بوده است. در کجای قانون فیلم، دلیل و مستند قتل محسوب می شود.

نجفی در هیچکدام از اظهارات خود نگفته است اقدام به شلیک کردم

در ادامه، گودرزی وکیل نجفی با بیان اینکه محمدعلی نجفی در هیچ کجای اظهارات خود نگفته اقدام به شلیک کردم، گفت: آقای نجفی در اظهاراتشان گفته اند «اسلحه را دید، ترسید، دستم را گرفت و آن زمان یک تیر شلیک شد که از بالش عبور کرد و بالش افتاد. دست راستم بالا و پایین می شد، چند گلوله شلیک شد» هیچ جای پرونده نجفی گفته نشده به سمت خانم استاد شلیک کردم.

وکیل نجفی در ادامه با توجه به متن کیفرخواست گفت: در کیفرخواست مکرراً به اعتراف به قتل آقای نجفی اشاره شده که انگیزه آن اختلافات خانوادگی بوده، اقرار در دادسرا مبنای فقهی و شرعی ندارد و اقرار در محکمه دارای توجیه است، اما باز هم آقای نجفی به قتل عمدی اعتراف نکرده و از روز اول اعلام کرده اسلحه را که دید ترسیده بود، شانه و دست راست من را گرفت دو سه بار دست من بالا و پایین رفت؛ دستم روی ماشه بود پس از کشمکش چند تیر شلیک شد و سپس عقب رفت و از پشت و سر افتاد روی وان. اظهارات نجفی در همه جا و در همین محکمه مشابه هم بوده و در همین محکمه گفته است که قتل عمد را نمی پذیرم و آن را شبه عمدی می دانم هیچ کجا گفته نشده شلیک مستقیم کردم اگر شلیک مستقیم بود نتیجه از روز اول مشخص بود، این ابهام که شلیک به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بوده باید از روز اول مشخص می شد و آن وقت جریان دادرسی ادامه پیدا می کرد.

وی افزود: بازپرس باید نحوه چگونگی شلیک را مشخص می کرد تا مجهولات و تحقیقات ادامه پیدا می کرد. شلیک غیرمستقیم یعنی خروج از غیرعمدی بودن قتل. وقتی شخصی نمی داند گلوله به کجا می خورد مشمول مطالب غیرعمدی می شود. شلیک غیرمستقیم و مستقیم باید در دادسرا و دادگاه روشن می شد که ما مستندات خود را در این رابطه ارائه داده ایم. آقای نجفی می گوید در زمان شلیک ها اصلاً کنترلی روی رفتار خود نداشته و در اظهارات خود در تاریخ ۹۸.۳.۹ گفته بدون اختیار به ماشه فشار آمده است. همچنین اظهارات کارشناس اسلحه در دادگاه ۹۸.۴.۲۶ نیز این موضوع را تایید می کند. سرهنگ عزتی راد کارشناس اسلحه گفته محل اصابت گلوله ها نشان می دهد تعادل در آن زمان وجود نداشته، آقای نجفی هم گفته خانم استاد دستم را گرفته و سلاح بالا و پایین می شد و شلیک ها خود به خود انجام می شد و اظهارات کارشناس و موکل من کاملاً مطابقت دارد. سرهنگ عزتی راد پذیرفتند ورود گلوله غیرمستقیم بوده است.

در ادامه گودرزی با بیان اینکه شکل گلوله در شلیک مستقیم مدور و در شلیک غیرمستقیم بیضوی است گفت: بر اساس گزارش پزشکی قانونی و فیزیک جنایی گلوله بیضوی شکل بوده و سوراخ ایجاد شده بیضوی و به قطر ۲ در ۱.۵ سانت است بر اساس نوع اسلحه سوراخی که باید ایجاد می شد نهایتاً ۸ تا ۱۰ میلیمتر بود نه در ابعاد ۲ در ۱.۵ سانت. هیچ گاه شلیک مستقیم چنین اثری بر جای نمی گذارد.

گودرزی ادامه داد: شلیک مستقیم روی بدن جای دوده و خال کوبی ایجاد می کند و قدرت اسلحه آنقدر است که گلوله از بدن خارج می شود، اما می بینید که چنین اتفاقی نیفتاده و گلوله در پهلوی راست متوقف شده و ردی از دوده و خال کوبی وجود ندارد که نشان از شلیک غیرمستقیم دارد.

وی افزود: این اسلحه مسلسل نبوده بلکه یک اسلحه نیمه اتوماتیک است که شلیک های بعدی پشت سر هم اتفاق افتاده اسلحه استاندارد بوده و خال های آن دست کاری نشده است ابعاد اثر گلوله بر روی بدن نشان می دهد گلوله غیرمستقیم اصابت کرده است همچنین آزمایش گاز باروت که نتیجه آن مثبت بوده بر روی بدن مرحومه بوده نه آقای نجفی، زیرا آن زمان آقای نجفی در قم بوده و آزمایش گاز باروت روی بدن ایشان انجام نشده است.

بحث علمی در این پرونده مطرح است

گودرزی در ادامه با بیان اینکه بحث علمی در این پرونده مطرح است، گفت: کارشناس بررسی صحنه جرم در جلسه رفع نقص اعلام کرد که از دست های مرحومه تست گاز باروت تر و خشک اخذ شده است. در خصوص گاز برداشت شده نمونه گاز حاکی از آن است که ناشی از باقی آثار گلوله و پیروی آزمایش GSR است.

وی افزود: وقتی که آزمایش گاز باروت مثبت است بیانگر این است که مرحومه در زمان شلیک اسلحه را گرفته بوده است. آزمایش باروت مثبت است یعنی از ضارب برداشت می شود که اینجا صحت اظهارات موکل ثابت می شود.

وی افزود: تعارضات جدی در اظهارنظر فیزیک جنایی و تشخیص هویت مشهود است. فیزیک جنایی در اولین گزارش ارسالی خود اعلام کرد فاصله شلیک بیش از یک متر و کمتر از ۵ متر است، اما در جلسه دوم رفع نقص اعلام کرد که فاصله بیش از ۳۰ سانتیمتر است. بعد هم گفتند که دست ۱۰ سانتیمتر با اسلحه فاصله داشته است و بعد هم گفته شد که درگیری و کشمکش بوده است، چون در صحنه پیراهن مردانه پاره شده وجود داشته است. اگر مرحومه دست خود را دراز کرده باشد، باید فاصله ۸ سانتیمتر و نه ۱۰ سانتیمتر باشد.

گودرزی ادامه داد: نباید در پرونده به این مهمی فقط یک کارشناس اظهارنظر کند. بحثی که هست این است که اشتباهات فیزیک جنایی از اول مطرح بوده که حاکم هم شده است. این در حالی است که یک پرونده جعل ساده را به ۱۲ کارشناس ارجاع می دهند.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اشاره به نواقص موجود در پرونده گفت: نقایص ما را همان ارگانی که ما به آن اعتراض داریم جواب می دهد که این قابل تامل است.

وی افزود: بررسی کلی موارد نشان می دهد که موکلم در زمان وقوع جرم تعادل نداشته است. در اینجا هم فاصله دست مرحومه با دست نجفی به صفر رسیده است. دست مرحومه قبضه سلاح را چسبیده بوده است و آقای نجفی هم کنترل اسلحه را نداشته است. موکلم زمانی در آگاهی مطالبی را بیان کرد، اما در جلسات دادگاه و بازجویی های بعدی مکرراً گفته بود اشتباه کرده است. اظهارات موکل بر اساس فیلم قابل استناد نیست چرا که اظهارات متهم در محضر دادگاه است که واجد حجیت است. بازپرس در تاریخ هفتم خردادماه ۹۸ از ایشان سوال کرد آیا وقتی وارد حمام شدید اسلحه مسلح بود، که ایشان در پاسخ گفت اسلحه از قبل مسلح بوده و به خاطر بی تجربگی بنده همانطور باقی مانده است. قصدم قتل نبوده بلکه ترساندن مرحومه بوده تا ایشان دست از سماجت برای از خانه بیرون رفتن بردارد.

گودرزی با بیان اینکه قتل عمد باید دلایل روشنی داشته باشد، گفت: موکل در کمال صحت و صداقت اقرار به یک حادثه غیرعمدی دارد. بحث شلیک غیرارادی آن را در دسته قتل های غیرعمد قرار می دهد.

وی با طرح این پرسش که چرا قتلی که واقع شده شبه عمد است، گفت: در این رابطه دو حجت موجه بیان می کنم. تشخیص هویت برای موضوع شلیک دو فرضیه مطرح کرد. مبنی بر اینکه الف: گلوله به دست خورده و طی طریق کرده است و فرضیه ب: مبنی بر اینکه دوتا گلوله بوده که یکی مستقیم به سینه و یکی به دست خورده است، اما من امروز فرضیه دیگری مطرح می کنم.

گودرزی تصریح کرد: فرضیه بنده مبنی بر این است که گلوله به سقف یا کاشی دیوار اصابت کرده و بعد کمانه کرده و غیرارادی از بالا و به طور کج وارد قفسه سینه مرحومه شده است.

از ابتدا تقاضای بررسی فیزیکی گلوله مستخرجه را داشتم

گودرزی ادامه داد: من از ابتدا تقاضای بررسی فیزیکی گلوله مستخرجه را داشتم.

وی افزود: فرضیه اول را رد می کنیم. در صورتی که گلوله مستقیم شلیک شده باشد بررسی فیزیکی آن مدور بودن را نشان می دهد، اما اگر غیرمستقیم بوده باشد، شکل آن بیضوی خواهد بود. پزشک قانونی مستقر در صحنه جرم، ابتدا اعلام کرده بود که شکل گلوله مدور است، اما پزشک کالبدشکافی و تشخیص هویت سپس اعلام کردند که شکل آن بیضوی است.

وی با بیان اینکه مساحت گلوله ۲ در ۲ بوده است، گفت: اینکه نجفی با شلیک مستقیم به قفسه سینه پرداخته مردود است. به این جهت موضوع پرونده قتل عمد نیست.

وی افزود: در جدال پیش آمده ایشان دست راست موکل را گرفته است و در نتیجه شلیک های غیرارادی انجام شده و از دست طی طریق کرده است. در رد این فرضیه هم باید بگویم به دلیل قدرت بالای شلیک، اگر به دست می خورد به طور محتوم از آن طرف بدن خارج می شد.

وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: بنده روز اول سوال کردم که آیا گلوله سالم است؟ بررسی های انجام شده به صراحت اعلام کرد که گلوله دفرمه شده و تغییر شکل داده است که این مسئله بیانگر آن است که ابتدا به جسم سخت خورده و بعد کمانه شده است. بالای این گلوله شکل مخروطی و پایین آن استوانه ای است. نصف مخروط هم از بین رفته و دفرمه شده است.

گودرزی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات کارشناس اسلحه که اعلام کرده بود مرحومه استاد حالت نیم خیز و التماسی داشته و قدش از قد آقای نجفی کوتاه تر بوده، گفت: در آن جلسه به دلیل شرم حضور این سخنان را نگفتم، اما در دفاعیات باید بگویم که اگر گلوله از بالا به پایین شلیک می شد، مرحومه باید به درون وان سقوط می کرد و تمام وان پر از خون می شد، اما در زمان وقوع حادثه کف حمام پر از خون است و در وان قطرات کمی از خون مشاهده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیل های علمی، جدال ادامه داشته که شلیک ها انجام شده، گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده است و برای همین گلوله دفُرمه شده است. اگر گلوله از دست وارد قفسه سینه می شد، گلوله دفُرمه نمی شد.

گودرزی با اشاره به ارسال گلوله به یک کارشناس بدون آنکه ذکری از پرونده شود، گفت: بر اساس اظهارات این کارشناس، گلوله در مسیر بدن امکان دفُرمه شدن نداشته مگر شلیک غیرمستقیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کارشناس اسلحه عنوان کرده مرحومه ورزشکار و بدنش دارای عضلات قوی بوده، گفت: این مورد در خصوص خانم ها صدق نمی کند. اسلحه مورد استفاده، اسلحه قوی بوده که دارای محکم ترین گلوله هاست. این گلوله با شرایط موجود در پرونده و آثار به جا مانده کمانه کرده و به صورت غیرمستقیم به متوفی خورده است و این اتفاق شامل موارد شبهه عمدی است. مرتکب با قصد رفتاری را انجام نداده، اما جنایتی واقع شده است. شلیک موکل من به در و دیوار شلیکی غیرعمدی بوده است. ایراد جرح با گلوله ای که به صورت غیرعمدی شلیک شده مشمول قتل شبهه عمد می شود، زیرا ممکن بود این گلوله ها به موکل من برخورد کنند. ممکن بود این گلوله ها در دیوار باقی بمانند و این عمل، عمل کشنده ای نبوده است.

در ادامه قاضی کشکولی خطاب به گودرزی گفت: اظهارات شما در خصوص این موضوع کفایت می کند که گودرزی توضیح داد: اظهارات خود را کوتاه کرده و در خصوص مجوز اسلحه نیز توضیحاتی خواهد داد.

گودرزی در ادامه درخواست کرد کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص گلوله دفُرمه شده در بدن مرحومه بررسی بیشتری انجام دهد.

وی در خصوص غیرمجاز بودن اسلحه نیز توضیح داد: در تاریخ ۱۳۹۸.۳.۷ موکلم شخصاً به اداره آگاهی مراجعه و سلاح سازمانی را تسلیم کرده است. مجوز تا سال ۹۶ اعتبار داشته و پایان اعتبار، صلاحیت داشتن سلاح را نمی تواند از بین ببرد، همان طور که صلاحیت گواهی راهنمایی و رانندگی ممکن است ۱۰ سال از آن گذشته باشد، اما صلاحیت رانندگی را از شخص نمی گیرد.

اتهام عدم جوار سلاح بر اساس حکم معنوی جرم ثابت شود

گودرزی از قاضی درخواست کرد این اتهام را بر اساس حکم معنوی جرم بررسی کند.

وی در ادامه گفت: اگر این موضوع با این دیدگاه بررسی نشود، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون قاچاق اسلحه کسانی که داوطلبانه اسلحه خود را تحویل دهند، مورد بخشش و کسانی که از مهلت قانونی حمل اسلحه آن ها گذشته باشد شامل تخفیف می شوند و با توجه به تحویل داوطلبانه موکل من نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد شد.

قاضی کشکولی در ادامه این دادگاه با اشاره به اینکه دادگاه فعل مجرمانه را بر اساس تعریف فعل با قانون مورد بررسی قرار می دهد و فعل مجرمانه بر اساس اقرار، اثبات، سوگند و علم قاضی به اثبات می رسد، گفت: ایرادات و ابهاماتی توسط وکیل متهم مطرح شده که ما نیز آن را مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین بر اساس دفاعیات آقای نجفی که در طول دادگاه واقع بود نیز، رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.

مطالب مطرح شده توسط وکیل متهم دلیل اصلی تلقی نمی شود

قاضی کشکولی با اشاره به دفاعیات آقای نجفی که در طول جلسات دادگاه در کمال آرامش بیان شد، گفت: دادگاه موظف است مطالبی که از ناحیه وکیل ایشان نیز مطرح شده را ارزیابی کند، اما اظهارات ایشان به عنوان دلایل اصلی تلقی نمی شود.

سپس قاضی از نجفی درخواست کرد به جایگاه آمده و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی کشکولی خطاب به نجفی گفت: پاسخ به این سؤالات به روشن شدن برخی از ابهامات مطرح شده در دادگاه و گفتگوی وکیل شما با رسانه ها کمک می کند.

وی از نجفی پرسید آیا جز شما، مرحومه استاد و مهیار صفری، فرد دیگری در این منزل سکونت داشت که نجفی پاسخ داد: هیچکس جز ما سه نفر در این خانه از ساعت ۱۲ شب تا صبح حضور نداشت.

قاضی پرونده با بیان اینکه بر اساس پرینت تماس های انجام شده، شما ساعت ۹:۲۳ صبح به راننده خود آقای فرهاد آقازاده گفته اید به محل سکونت شما بیاید، گفت: قتل در ساعت ۹:۰۵ دقیقه تا ۹:۲۳ اتفاق افتاده که نجفی پاسخ داد حدود ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح آقا مهیار را بیدار کردم تا هم بتواند صبحانه بخورد و هم ساعت ۹ آژانسی که برای بردن وی به مدرسه خبر کرده بودیم نیز برسد. سپس این اتفاق حدود ساعت ۹:۳۰ افتاد.

قاضی پرونده از نجفی پرسید آیا شما اسلحه دیگری هم دارید که نجفی گفت: در جلسه گذشته گفتم تنها یک مسلسل بود که توسط وزارت دفاع به ما داده شده بود و ما آن را برگردانیم و این اسلحه سازمانی به صورت امانی در اختیار من بود.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: آیا فرد دیگری در صحنه جرم حضور داشته که بخواهد اسلحه را تحویل دهد؟

نجفی پاسخ داد؟ خیر اسلحه را خودم تحویل دادم.

وی در پاسخ به سؤال دیگر قاضی مبنی بر اینکه اسلحه را با چه تعداد گلوله نگه می داشتید؟ گفت: فکر می کنم ۱۳ گلوله، چون در آگاهی گفته شد ۵ گلوله شلیک شده و ۸ گلوله باقی مانده است.

سه روایت نجفی در خصوص استفاده از سلاح

قاضی خطاب به نجفی گفت: شما سه روایت در خصوص نحوه استفاده از سلاح گفتید که عبارتند از یکبار گفتید اسلحه مسلح نبوده، جای دیگر گفتید، یادم نمی آید مسلح بوده یا خیر و مرتبه آخر گفتید که اسلحه از قبل مسلح بوده است. در صورت اختلاف در اظهارنظر ها توضیح دهید.

نجفی پاسخ داد: در موقعی که آن اتفاق افتاد و در آن شرایط خیلی مطمئن نیستم که چه اتفاقی افتاده است، اما الان فکر می کنم اسلحه مسلح بوده است؛ قصدم این بود بعد از جابجایی به منزل جدید، خشاب ها را خالی کنم که فراموش کردم.

قاضی محمدی کشکولی ادامه داد: وکیل آقای نجفی در لوایح خود اعلام کرده که ۹ گلوله شلیک شده است. آقای نجفی بگویید از لحظه ورود به وان حمام، چند گلوله شلیک شد؟

محمد علی نجفی در واکنش به این سؤال قاضی گفت: ابتدا فکر می کردم چهار گلوله شلیک شده که یکی از آن ها به بالشت برخورد کرده بود، اما در دادسرا گفتند پنج گلوله شلیک شده است. در مورد تعداد نمی توانم اظهارنظر قطعی کنم، چون شرایطی پیش آمد که من گلوله ها را نشمردم. ظاهراً همان پنج گلوله شلیک شده است. اینکه گلوله ها به دیوار خورده را بعداً اینجا شنیدم. ظاهراً همان پنج گلوله بوده، چون هشت گلوله در خشاب باقی مانده بود.

نجفی در پاسخ به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه شما گفتید تیر اول به بالشت خورده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: فکر می کنم تیری بود که به درِ کابینت خورد و بعد به بالشت اصابت کرد.

قاضی محمدی کشکولی در ادامه اخذ دفاعیات از محمدعلی نجفی، خطاب به وی اظهار داشت: در اظهارات قبلی تان گفتید که درگیری رخ داده و مرحومه اعلام کرده بود که قصد جبران دارد و حتی شما را به اسم علی صدا زده و گفته جبران می کنم. آیا او با دو دست، دست شما را گرفته بود؟

نجفی پاسخ داد: مرحومه ابتدا دستشان را روی شانه های من گذاشتند، قصد هول دادن نداشت، اما تعادلش از دست رفت و تعادل من نیز از دست رفت و در نهایت تیر به بالشت خورد. بعد با دو دست، دست مرا گرفتند. چندبار دستم بالا و پایین آمد. چندین بار هم گفتم دست مرا رها کن. سه، چهار تیر در همین شرایط شلیک شد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: پس نتیجه می گیریم در رابطه با شلیک سه گلوله، دو دست، دست راست شما را گرفته بود. آیا در زمان شلیک سه گلوله اول، فهمیدید که او سالم است؟

نجفی پاسخ داد: علی القاعده ایشان سالم بودند، چون بعد از شلیک گلوله چهارم، دست مرا را رها کردند و در چنین شرایطی، دیگر هیچ گلوله ای شلیک نشد.

وی در واکنش به سخن قاضی مبنی بر اینکه آیا در صحنه جرم، خون هم دیدید؟ گفت: من خون کف حمام را ندیدم و حتی خونی که بعداً متوجه شدم به پایم چسبیده است را هم ندیدم. تنها خونی که از سینه مرحومه خارج شده بود را دیدم.

نجفی در پاسخ به سؤال دیگر قاضی مبنی بر اینکه پس متوجه شدید که سینه اش گلوله خورده است؟ اظهار داشت: وقتی از پشت به داخل وان حمام افتاد، دیدم که سینه ایشان گلوله خورده است.

وی در پاسخ به این سؤال قاضی محمدی کشکولی مبنی بر اینکه چه زمانی متوجه شدید دست ایشان گلوله خورده است؟ گفت: من آن لحظه متوجه نشدم و در اداره آگاهی فهمیدم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: در اولین تصویری که از جسد توسط زهرا گرفته شده است، نشان می دهد که پای راست مقتول، بیرون از بدن است و دست چپ زیر جسد است که پیدا نیست. آیا شما دست چپ ایشان را دیدید که متهم پاسخ داد: من ندیدم و حتی به جایی از بدن ایشان به جز سر و دست، دست نزدم. احتمالاً وقتی از عقب افتادند، دست چپشان زیر بدن مانده است.

وی با بیان اینکه یکی از ابهامات مورد ادعای وکیل در رابطه با خون موجود در کف حمام بود، در این رابطه آیا آقای نجفی، این خون ناشی از بدن شما بوده است یا مرحومه که محمدعلی نجفی پاسخ داد: خیر قطعاً خون از بدن بنده نبوده است، خون بدن آن مرحومه بوده است.

قاضی محمدی کشکولی بار دیگر خطاب به متهم گفت: پس از حادثه، اسلحه را کجا گذاشتید و اسلحه چند گلوله داشت؟

نجفی در پاسخ گفت: روی آینه جلوی دستشویی گذاشتم. آنطور که سرهنگ در پرونده گفت، ۱۳ گلوله داشت.

قاضی در ادامه و با بیان اینکه حسب ادعای وکیل، یکی از ابهامات پرونده، پیدا شدن تعدادی دکمه پیراهن مردانه است، آیا این دکمه ها متعلق به شماست؟

نجفی: دکمه مربوط به آستین پیراهنم بود

نجفی پاسخ داد: از زمانی که به منزل جدید رفتیم، مشاجره و درگیری فیزیکی نداشتیم البته یک دکمه مربوط به آستین پیراهنم بود که افتاده بود. آستین این پیراهن دو دکمه داشت که یکی از آن ها افتاده بود و بنده با همان پیراهن به قم رفتم. دکمه دیگری من سراغ ندارم که از درگیری افتاده باشد مگر آنکه مربوط به قبل باشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر خسته هستید می توانید بنشینید.

نجفی پاسخ داد: من خسته نیستم و اگر شما سؤالی دارید، بپرسید.

در ادامه قاضی محمدی کشکولی از سرگرد عزتی و لیلا اسماعیلی و عبادی از کارشناسان زن بررسی صحنه جرم خواست تا در جایگاه حضور یابند. سپس به اذن قاضی محمدی کشکولی، فیلم چند دقیقه ای مربوط به بازسازی صحنه جرم که با حضور خود متهم و زیر نظر دادسرا و پلیس آگاهی تهیه شده بود، به نمایش درآمد.

سپس لیلا اسماعیلی کارشناس بررسی صحنه جرم به اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و گفت: طبق اظهارات عوامل کلانتری، حالت اولیه جسد به هم خورده بود. در رابطه با اسلحه هم کارشناس اسلحه، باید نظر تخصصی اش را بگوید، اما طبق آن چیزی که در گزارش اعلام کردم، ورود و خروج گلوله در دست مشاهده شده است.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه نحوه اصابت گلوله را توضیح دهید، گفت: ورود و خروج در کف دست و پشت دست مشاهده شده است. یک ورود هم به قفسه سینه بوده که خروج آن مشاهده نشده است.

در ادامه جلسه قاضی کشکولی از کارشناس اسلحه درخواست کرد در جایگاه قرار گیرد و در خصوص فرضیات مطرح شده از سوی وکیل متهم توضیحاتی ارائه دهد.

کارشنا اسلحه: ۵ گلوله بیشتر شلیک نشده است

سرگرد عزتی راد با بیان اینکه ما دو فرضیه نوشته بودیم که در جریان دادگاه یکی از فرضیات ما قوت گرفت، تصریح کرد: این سلاح قابلیت ۱۵ تیر را داشته نه ۱۳ تیر. اما ۸ تیر را برای ما آورده بودند و ۵ پوکه را پیدا کردیم و با توجه به فضای حمام به گونه ای نبود که پوکه ها گم شود و یا اقیانوسی که پوکه ها در آن پنهان شوند. ۵ تیر از این سلاح شلیک شده که براساس نظر کارشناسی ما گلوله آخر به دست اصابت کرده و پس از عبور از دست به قفسه سینه خورده و روی قفسه سینه ورود غیرمستقیم داشته و برای همین سوراخ ایجاد شده بیضوی بوده است.

وی افزود: ما نمی دانیم کدام گلوله که به سقف و یا کمد خورده است، گلوله اول تا چهارم بوده، چون در محل حادثه حاضر نبودیم. کدام تیر که پیدا کردیم گلوله اول یا آخر بوده، گلوله اول به دیوار خورده یا دوم. اما آثار گلوله ای که از دیوار به سقف کمانه کرده و به صورت غیر مستقیم خورده است، مشخص است.

سرگرد عزتی راد ادامه داد: با اظهارات آقای نجفی فرضیه اول ما قوت گرفت که شلیک یک گلوله منجر به فوت شده و آن گلوله از کف دست باعث شکسته شدن استخوان مچ شده و از آن خارج شده و به قفسه سینه وارد شده که در این جریان یکی از استخوان های قفسه سینه شکسته است.

کارشناس اسلحه گفت: گلوله دو ورود و خروج داشته، ورود اول از دست، خروج اول از کف دست، ورود دوم به قفسه سینه و گلوله در پهلوی سمت راست باقی می ماند و از بدن خارج نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: فاصله دو نفر نزدیک بوده و تیر ها به هدف اصابت شده، زیرا مشخص است که دست آقای نجفی درگیر بوده است.

سرگرد عزتی راد تأکید کرد: برای ما مشخص است که گلوله آخری گلوله ای بوده که به قفسه سینه برخورد کرده، زیرا آقای نجفی را ول کرده و پس از آن نیز صدای تیری شنیده نشده است.

کارشناس اسلحه گفت: تیر به بدن غیر مستقیم وارد شده، اما به دست مستقیم بوده است.

سرگرد عزتی راد دلیل اینکه سرب گلوله جداگانه، جدا شده و گلوله متلاشی شده گفت: گلوله در اثر اصابت به جسم سختی که می تواند دیوار یا سقف باشد، کج شده و گلوله ای که در بدن است، گلوله دفرمه شده است.

قاضی از کارشناس اسلحه پرسید این جسم سخت که گلوله به آن خورده، بدن مرحومه بوده یا دیوار؟ که کارشناس اسلحه توضیح داد: نظر شخصی ما این است که وقتی از دست خارج شده وارد بدن شده البته امکان اینکه به دیوار اصابت کرده باشد نیز وجود دارد و باید یک هیئت کارشناس سلاح باید در این خصوص به نتیجه کلی برسند.

ورود گلوله به بدن مدور بوده است

وی در خصوص اینکه برخورد به اندام ها می تواند گلوله را کج کند گفت: گلوله به کف دست خورده و از آن خارج شده، ورودی گلوله کاملاً مدور بوده و خروج آن نه. در جریان ورود به بدن نیز باعث شکستگی یکی از استخوان های قفسه سینه شده بنابراین از نظر من امکان اینکه همان گلوله از کف دست به بدن وارد شده باشد وجوددارد.

در ادامه میرویسی نماینده پزشکی قانونی در خصوص این پرونده توضیح داد: در تاریخ ۷ خرداد در ساعت ۱۴:۳۰ به صحنه رسیدیم. صحنه کاملاً به هم ریخته شده بود بنابراین خون جسد را داخل اتاق خواب مورد بررسی های اولیه قرار دادیم. سوراخ به نظر ما مدور بود. سوراخ کف دست مدور بود و جای سوختگی و حرارت گلوله داشت، اما در صورت ایجاد شده بر روی بدن، براده و حرارت را ندیدیم. آثار متلاشی شدن استخوان کف دست و ورود به قفسه سینه که باعث متلاشی شدن ریشه های آئورت قلب مقتول شده و به پهلوی راست رسیده است. ما با برش کوچکی گلوله را از سمت راست در زیر پوست خارج کردیم. روز بعد در تالار تشریح پس از شستشو، سوراخی که در قفسه سینه بود، بیضوی شکل بود و به قطر ۱.۵ در دو سانت بود. به دلیل وجود لخته های خون در محل حادثه ما سوراخ قفسه سینه را مدور اعلام کردیم، اما پس از شستشو سوراخ قفسه سینه بیضوی شکل بود.

در ادامه دوباره کارشناس اسلحه در جایگاه قرار گرفت و توضیح داد: اگر شلیک بر سر راه مانعی نباشد، شلیک مستقیم و اگر باشد، شلیک غیرمستقیم محسوب می شود. در بحث غیرمستقیم کمانه کردن گلوله را نیز داریم.

سرگرد عزتی راد در خصوص زاویه دست مرحومه که اعلام شده بود کمی پائین تر است، گفت: نظر ما این است که مرحومه حالت نیم خیز داشته یا حداقل چرخشی بوده، زیرا دست آقای نجفی آزاد نبوده و مسلط نیز نبوده است.

وی افزود: تمام اظهارات آقای نجفی قریب به واقعیت است.

کارشناس اسلحه در پاسخ به پرسش قاضی پرونده در خصوص فاصله مرحومه استاد با آقای نجفی توضیح داد: گلوله در فاصله ۱۰ تا ۳۰ سانتی متری شلیک شده، اما فاصله بین آقای نجفی و مرحومه حداقل یک متر بوده است.

روایت‌های متناقض نجفی در خصوص استفاده از سلاح
:
امتیاز : 3.8 تعداد رای : 12

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها