بازدید: 10

عوامل مؤثر بر اختلال پرخوری عصبی

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1909456
سلامت نیوز:نتایج یک تحقیق داخلی نشان می دهد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی مؤثر است و موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می شود اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی

سلامت نیوز:نتایج یک تحقیق داخلی نشان می دهد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی مؤثر است و موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می شود اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی تأثیری ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، اختلالات خوردن در نیمه دوم قرن بیستم به طور حیرت آوری در حال افزایش است، در سبب شناسی این اختلال برخلاف اکثر اختلالات دیگر، عوامل اجتماعی فرهنگی بیشتر از عوامل روانشناختی و زیستی نقش دارد.

پرخوری عصبی از بسیاری جهات نمایانگر شکست تلاش های بیمار در دستیابی به وضعیت بی اشتهایی عصبی است. هدف بیماران در هر دو اختلال لاغری مفرط است اما در پر اشتهایی عصبی، بیمار در مقایسه با بیماران مبتلا به نوع محدودکننده بی اشتهایی عصبی کمتر می تواند حالت گرسنگی یا گرسنگی شدید را به صورت پیوسته حفظ کند و در مواردی به پرخوری دست میزند.

این پرخوری ها سبب حالت وحشت زدگی در فرد می شود، چون فرد فکر می کند خوردن وی از کنترل خارج شده است. ۹۰ تا ۹۵ درصد پرخورهای عصبی که به درمان تن می دهند زن هستند. در میان زنان از همه بیشتر دختران نوجوان درخطرند. میانه سن شروع برای همه اختلالات خوردن در دامنه ۱۸ تا ۲۱ سالگی است اما گاهی پرخوری عصبی حتی در ۱۰ سالگی شروع می شود. پرخوری عصبی بعد از ایجاد و در صورت درمان نشدن مزمن می شود.

الگوهای متفاوت رشد فیزیکی دختران و پسران در تعامل با عوامل فرهنگی اختلالات خوردن را ایجاد می کنند. دختران بعد از بلوغ عمدتاً در قالب بافت چربی اضافه وزن پیدا می کنند درحالیکه پسرها دارای بافت عضلانی و غیر چرب بیشتری می شوند. ازآنجاکه هیکل آرمانی برای پسران در کشورهای غربی هیکل عضلانی و قامت بلند و برای دختران هیکل لاغر پیش از بلوغ است رشد فیزیکی، پسران را به هیکل آرمانی نزدیک تر و دختران را از آن دورتر می کند و به طور کلی نگرانی در مورد تصویر بدن با افزایش سن کم می شود.

این بیماران اهمیت یا ارزش خود را تقریباً به طور کامل برحسب شکل و اندام و وزن خود، مورد قضاوت قرار می دهند. درنتیجه گرفتار افکاری درباره هیکل و وزن خود می شوند و با جدیت تمام از اضافه شدن وزن خود اجتناب می کنند و بسیاری دست به هر تلاشی می زنند تا لاغر بشوند و رفتارهایی مثل رژیم غذایی سخت گیرانه، استفراغ های خودخواسته، استفاده نادرست از مدرها و ملین ها و ورزش های سنگین انجام می دهند.

نقش دارودرمانی و روان درمانی در بهبود پرخوری عصبی

از این رو مجید محمود علیلو (دکتری تخصصی روانشناسی بالینی) و بهارک حیدری اقدم (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه) پژوهشی با هدف " تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود نشانه های پرخوری عصبی" انجام داده اند.

نتایج پژوهش فوق الذکر نشان داد که آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود علائم پرخوری عصبی مؤثر است و همچنین رابطه معنی داری بین تنظیم هیجان ها و پرخوری وجود دارد.

همچنین افراد دچار پرخوری عصبی از عمل خوردن به عنوان تنظیم کننده هیجانات خود استفاده می کنند که گاهی همین رفتار خود موجب ایجاد اضطراب مضاعف می شود و فرد به رفتارهای جبرانی برای تنظیم هیجانات خود روی میاورد. بنابراین آموزش تنظیم هیجان به این افراد کمک می کند.

در تبیین یافته ها می توان گفت آموزش مهارت های تنظیم هیجان از طریق افزایش آگاهی نسبت به هیجان ها و مهارت کنترل آنها و درنهایت کاهش رنج هیجانی ناشی از آن با ذهن آگاهی، از رفتارهای خود آسیب زنی مانند پرخوری افراطی و رفتارهای جبرانی پس از آن می کاهد و بدین ترتیب علائم بولیمیا (پرخوری عصبی) کاهش می یابد.

همچنین نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی مؤثر است و متغیر مداخله ای تأثیری بر افسردگی نداشته است. همانطور که قبلاً ذکر شد حدود ۲۰ درصد افراد مبتلا به پرخوری عصبی از افسردگی هم رنج می برند که احتمالاً این افسردگی واکنشی به پرخوری عصبی است.

این محققان با اشاره به اینکه شیوه بیان هیجان ها و بد تنظیمی آنها موجب تداوم اضطراب می شود، می گویند: اضطراب مشکل هیجانی است که نیازمند پاسخ دهی است. اضطراب در افرادی که مشکل تنظیم هیجانی دارند با رفتارهای دردسرسازی مانند پرخوری پاسخ داده می شود که خود عمل پرخوری موجب اضطراب بیشتر می شود و گاهی برای رهایی از این اضطراب دست به رفتارهای جبرانی می زنند و درنهایت چرخه معیوب ایجاد می شود.

آنها می افزایند: با آموزش تنظیم هیجان و رفتارهای مقابله ای صحیح همچنین آموزش کنار آمدن با هیجان ها به شکل ذهن آگاهی رفتارهای دردسرساز کاهش می یابد و همانطور که پرخوری بهبود میابد، اضطراب همراه با آن نیز بهبود می یابد.

یافته ها نشان داد که پس از ۱۰ جلسه آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی به طور متوسط علائم پرخوری عصبی ۶۴.۳۳ درصد و تصویر بدنی ۳۹.۶۵ درصد و افسردگی ۳۹.۹۶ درصد و اضطراب ۵۰.۷۶ درصد بهبودیافته و پس از پیگیری یک ماهه در علائم پرخوری عصبی به میزان ۵۴.۷۱ درصد، تصویر بدنی درصد، افسردگی ۲۸.۱۷ درصد و اضطراب ۴۵.۴۴ درصد بهبودی مشاهده شد.

این پژوهش در دوره بیست و نهم، شماره دوازدهم "مجله پزشکی ارومیه" منتشر شده است.عوامل مؤثر بر اختلال پرخوری عصبی
:
امتیاز : 5.0 تعداد رای : 1
 • عوامل مؤثر بر اختلال پرخوری عصبی


  سلامت نیوز:نتایج یک تحقیق داخلی نشان می دهد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی مؤثر است و موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می شود اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی
 • عوامل مؤثر بر اختلال پرخوری عصبی


  نتایج یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی مؤثر است و موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می‌شود اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی تأثیری ندارد
 • عوامل مؤثر بر اختلال پرخوری عصبی


  نتایج یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر بهبود اختلال پرخوری عصبی مؤثر است و موجب بهبودی در اضطراب افراد مبتلا به پرخوری عصبی می‌شود اما در بهبود ادراک نادرست از تصویر بدنی و افسردگی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی تأثیری ندارد
 • اختلال طیف اوتیسم، علائم و عوامل مؤثر بر آن


  اختلال طیف اتیسم در روش کار مغز تأثیر می‌گذارد و شامل طیفی از ناتوانی‌های رفتاری است.
 • پرخوری عصبی چیست؟


  سلامت نیوز: درست همان لحظه که فکر می کنید یک میان وعده می تواند از شر خستگی، بی حوصلگی، افسردگی، تنهایی و اضطراب خلاصتان کند، روند پرخوری عصبی شروع می شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، استرس، هورمونی به نام کورتیزول در بدن آزاد می کند ک
 • بیماری پرخوری عصبی چیست؟


  پرخوری و بی‌اشتهایی عصبی هر دو اختلالاتی هستند که در تغذیه و برنامه غذایی افراد ایجاد می‌شود و هر کدام خطرات زیادی دارند.
 • بیماری پرخوری عصبی چیست؟


 • پرخوری عصبی در کودکان، علائم تا درمان


  پرخوری عصبی نوعی اختلال خوردن است که به آن بولیمیا (Bulimia) نیز میگویند.
 • پرخوری عصبی را با 7 گام موثر کنترل کنید


  سلامت نیوز: پرخوری عصبی یک راه مطمئن برای افزایش وزن است و این مشکل زمانی جدی تر می شود که شما مبتلا به دیابت، چاقی و یا فشار خون بالا نیز باشید. به گزارش آوای سلامت به نقل ازwebmdافرادی که دچار پرخوری احساسی هستند، احساسات خود را با روی آوردن به غ
 • پرخوری عصبی چیست؟ با این عارضه آشنا شوید


  درست همان لحظه که فکر می‌کنید یک میان وعده می‌تواند از شر خستگی، بی‌حوصلگی، افسردگی، تنهایی و اضطراب خلاصتان کند، روند پرخوری عصبی شروع می‌شود.
 • شوک الکتریکی درمان پرخوری عصبی و اشتهای کاذب


  سلامت نیوز: دانشمندان با تحریک الکتریکی مغز نسبت به درمان اشتهای کاذب و پرخوری عصبی اقدام کردند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، تحقیقات جدید محققان نشان می دهد اشتهای کاذب و پرخوری ناشی از حملات عصبی را می توان با تحریک الکتریکی بخش هایی از م
 • ابتلا به مرگبارترین بیماری عصبی با پرخوری در دوران بارداری


  پرخوری در دوران بارداری به مادر و جنین آسیب می‌زند و باعث ابتلای آنها به بیماری‌هایی جدی و خطرناک می‌شود.
 • چرا بیشتر افراد صبح‌ها خواب می‌مانند؟ / پرخوری عصبی موجب چاقی و بیماری می‌شود


  در این بسته دانستی درباره پر خوری عصبی، خواب آلودگی هنگام صبح و مواد غذایی مربوطه بعد از شیمی درمانی خواهیم گفت.
 • اختلال پرخوری در کودکان، باعث چه مشکلاتی میشود؟


  خوردن غذاهای بی کیفیت، سرشار از کالری و فاقد ریزمغذی‌ها در کودکان ایرانی بسیار شایع است.
 • اختلال پرخوری در کودکان، وقتی سر دوراهی می شینند


  پرخوری نشان‌دهنده یک مشکل در کودکان بشمار می‌رود که اگر جلوی آن گرفته نشود قطعاً با بیماری‌هایی همراه خواهد بود.

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها