بازدید: 24

شب قرآن مجید و حافظ برگزار شد

منبع : خبرگزاری ایکنا کد خبر: 1790679
شب قرآن و حافظ، سیصد و چهل و هفتمین شب بخارا، شنبه پنجم خردادماه ۱۳۹۷ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مجله بخارا در کتابخانه ملی برگزار شد.

به گزارش ایکنا به نقل از بخارا شب قرآن و حافظ، سیصد و چهل و هفتمین شب بخارا، شنبه پنجم خردادماه ۱۳۹۷ با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مجله بخارا در کتابخانه ملی برگزار شد.
علی دهباشی، مدیر مجله بخارا سخنان خود را با توضیح درباره دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی شروع کرد و گفت: سرویراستار دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی بهاءالدین خرمشاهی است که شبی باید برای  بررسی مقالات و کتاب های بها الدین خرمشاهی درباره قرآن پژوهی و حافظ پژوهی برگزار شود. فرض را بر این می گذاریم که دوستانی که در این جمع حاضر هستند با کتاب های ایشان و تصحیح دیوان حافظ و مقالات ایشان و آخرین کار ایشان که دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی در چهار جلد و دو هزار و ۷۰۰ صفحه است، آشنایی نسبی دارند.
بهاالدین خرمشاهی با بیان «بنام صاحب قرآن، خداوند/که پیغامش جهانی نو پی افکند» سخنان خود را آغاز کرد و گفت: ما مسلمان ها از هر قومی (۵۵ کشور اسلامی داریم) دارایی بزگتر از قرآن نداریم. به گمانم بیش از ۵۰ هزار کتاب درباره قرآن نوشته شده که حداکثر ۱۰ هزار کتاب خطی است. بیشتر درباره قرآن تفسیر نوشته می شود. یکی از کتاب ها الاتقان سیوطی است که الان از آن به عنوان دایرهاالمعارف قران نام می بریم، چون تفسیر نیست، ۸۰ فصل دارد و  هر فصل علمی از علوم قرآنی را آموزش می دهد. حیات فرهنگی ما برپایه قرآن است.
اگر فکر می کنید که من دین گرایانه صحبت می کنم، مقاله ای دارم که اگر به آن رجوع کنید، درباره مرجع شناسی هایی است که درباره قرآن درآمده است. من فقط درباره جنبه دینی یا فرهنگی قرآن صحبت نمی کنم، جنبه ادبی قرآن هم خیلی بالا است. قرآن و هم اثرگذاری آن. تا جایی که اگر کسی می خواهد در ادبیات عرب یا فارسی در یکی از کشور های اسلامی، به جایی برسد، اگر با قرآن آشنا نباشد و عمری برای آن نگذاشته باشد، به این صورت می شود که استادی این بیت از حافظ را خوانده بود: مگر وقت وفا پروردن آمد/ که فالم لا تذرنی فرداً آمد. پرسیده بودند که این بیت را معنی کنید، ایشان گفته بودند که باید دید که “فا” چه فایی است و “لم” چه لمی؟
بنده مقاله ای نوشتم که قرآن پژوهی مقدمه واجب حافظ پژوهی است. دکترحمیدیان، گفتند که من در این گفته مبالغه کردم، ولی چون مثال زیاد بیان کردم قبول است. حال فکر نوشتن کتاب دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی را بیان می کنم. من از نوجوانی یک حافظ تصحیح خانلری را برگ برگ کرده بودم و در جیب می گذاشتم. انجمن بین المللی دوستداران حافظ از من طرحی خواست و من یاد طرح جوانی، میانسالی و پیری  خود افتادم. آن ها توانایی مادی و معنوی انجام این کار را داشتند، ولی انجام ندادند.
در این کتاب باید  اندازه قابل قبول پیدا می کردیم، اگر می گفتیم که هرچه مربوط است نوشته شود، حجم زیادی باید جمع می شد. ما در درجه دوم این سوالیم، هرچه ارتباط زیاد دارد را در کتاب بیان کردیم. برای مثال دکتر نوذری ۲۷۸ پایان نامه با موضوع حافظ از اول تآسیس کتابداری راهر یک یا دو سطر نوشتند. از «آب» شروع کردیم؛ که به دو گروه تقسیم می شود:یک گره مربوط به شعر و شخصیت حافظ و یک گروه مربوط به زندگی و زمانه و پژوهش های حافظ شناسانه.
به نظر من قیمت کتاب را گران گذاشتند که آن هم با تخفیف حل می شود. من در آن شورای تندرو که قیمت کتاب را تعیین کرد، نبودم. در چهار روز آخر نمایشگاه هم این کتاب با تخفیف به فروش رسید. چرا که افرادی که کتاب می خرند کمتر پول دارند و افراد پولدار وقت ندارند و کتاب دوست ندارند. حق التالیف خوبی پرداخت شده، اما هنوز مقداری از آن باقی استو امید است کارفرمایان زودتر پرداخت کنند که صورت خوشی ندارد. این مجموعه جعبه داردو برخی هوشمندانه جعبه را اندازه گیری می کنند تا به خوبی در قفسه شکل گیرد.
در ادامه نشست، خرمشاهی به سئوالات علی دهباشی و حضار پاسخ داد.
نخستین سوال دهباشی درباره مقاله ای که خرمشاهی در کتاب ۱۴ روایت  درباره تاثیرپذیری حافظ از قرآن مجید نوشته شده است بود.
خرمشاهی توضیح داد: اولین بار علامه قزوینی شرحی درباره ۱۴ روایت نوشتند، ۱۴ روایات قرائات سبعه است، باید بگویم القرائات سبع. من آنچه را در قرن دوم و سوم پا گرفت را دنبال کردم، ائمه قرائات پدید آمدند و مورد تایید قرآن شناسان زمانی قرار گرفت که از هفت تجاوز نکند. ائمه قرائات هفت گانه داریم. هر امام هفت گانه دو راوی دارند، اما با یکی از راویان حساب می کنند، بعضی با یکی و بعضی با دو امام حساب می کنند. در تونس، مراکش، لیبی و جا های دیگر قرائت قالون دارند. وقتی یک راوی و قاری  در نظر می گرفتند که می شود ۱۴ که همان ۱۴ روایت است. حال این ۱۴ روایت چیست؟ در سوره ای که برای نماز می خوانیم، «مالک یوم الدین» در قرائت دیگر آمده:”ملک یوم الدین”. در کشور های دیگر این روایت  هست که می گویند در نماز جایز است که هر کدام را بخوانیم. آیت الله خویی بحثی دارند درباره قرائت هفت گانه و گفته اند رواست، برای مثال «ملک یوم الدین» یا «مالک یوم الدین» اگر بحث ما قرآن شناسی پیشرفته بود من استدلال می کردم  «ملک یوم الدین» رواتر از «مالک یوم الدین» است. خدا مالک همه چیز است و می توانیم بگوییم که خدا مالک یوم الدین است. هزار و ۲۰۰ روایت این چنین را بررسی کردند. حافظ همین هزار و ۲۰۰ مورد را گفته است. ما از جوانی شنیده ایم که حافظ برای حفظ قرآن حافظ نامیده شده است، اما  شادروان باستانی پاریزی این رای را خدشه دار کرده اند، و گفتند نه، حافظ به دلیل اینکه استاد موسیقی و خوش خوان بود چنین نامیده شده است. من یک دلیل پیدا کردم که این حرف استاد پاریزی، با یک حرف حافظ جابجا می شود، به این معنی که حافظ به  معنی حافظ قرآن است «زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد/ لطایف حکمی با نکات قرآنی» حافظان جهان که قرائت نمی کردند. اگر قرائت می کردند هم خوشخوانی نمی کردند. برای همین باید به معنی حافظ قرآن باشد. البته مقاله پاریزی مقاله درخشانی است.
حافظ تمام موارد درست خوانی قرآن را هم می دانست و خوش خوانی هم می کرد. به احتمال خیلی زیاد حافظ قرآن را خوشخوانی هم می کرد آن هم فقط در مجالس مهمی این کار را می کرد. اگر کسی یک عمر با قرآن انس نداشته باشد، در فهم قرآن مشکل خواهد داشت.
اگر به مقدمات مثنوی مولانا نگاه کنیم،  ایا می توان آن راقرآن به زبان فارسی دانست. آیا این ها مقدمه ای برای خواندن قرآن است؟
خرمشاهی پاسخ داد: مرحوم فروزانفر که از نوابغ ادب بودند گفتند که ساختار مثنوی از قرآن گرفته شده است. چون مثنوی شاخه به شاخه است و قرآن پیوند  و پیوستاری از آغاز تا انجام ندارد. من هم گفته ام که ساختار گسسته- پیوند غزل حافظ هم تحت تاثیر قرآن بود، مولوی هم تحت تاثیر قرآن بود. البته به شاخه به شاخه بودن قرآن نمی رسد. البته قرآن کتاب مقدس و ازلی است و هیچ کتابی به پای آن نمی رسد. به صراحت نمی توانیم بگوییم، ولی می شود گفت مثنوی یکی از تفسیر های خوب قرآن است.
 طبق نسخه تصحیح شده شما از حافظ، اگر ترتیب غزلیات را سیر تکاملی در نظر بگیریم، آیا حافظ که حافظ قرآن است به کجا رسیده است؟
خرمشاهی پاسخ داد: من مقاله ای درباره باده ستایی حافظ در این کتاب نوشتم  که، چون نکته ظریفی است، برعکس گوهردانان که سوراخ کردن گوهر را به شاگردشان می سپرند، این مهم را به کسی نسپردم. لطفا به مقاله خمریه سرایی مراجعه کنید.
درباره رابطه ای که حافظ با تفسیر کشاف داشت ممکن است توضیح دهید؟
خرمشاهی توضیح داد: حافظ بیتی دارد که می گوید «کنون که بر کف گل جام باده صاف است/ به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است/ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است». کشاف تفسیر ادبی است یعنی به مسائل زبانی و بیانی قرآن می پردازد. بعضی هم می گویند حافظ کشف کشاف را خود نوشته ما مطمئن نیستیم که هست یا نیست. بنده از ۱۵ سالگی به بعد به کشاف علاقه مند شدم.   البته هنوز هم در اسلام کسی بالاتر از آن نیامده است.
ممکن است چند تلمیحات قرآنی که حافظ به کار برده است را بین کنید؟
خرمشاهی: من چند نمونه برای شما می خوانم «چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت/ شیوه جنات تجری تحت ها الانهار داشت»، «تو نیک و بد خود هم از خود بپرس/ چرا بایدت دیگری محتسب/ و من یتق الله یجعل له/ و یرزقه من حیث لا یحتسب» کسی که فرض بندگی برای خداوند داشته باشد، خداوند راه او را باز می کند و از جایی که نمی داند به او روزی می رساند. گاهی حافظ ترجمه وار یا تفسیروار آورده است: نگاه دار سررشته تا نگه دارم.
حافظ به عنوان حافظ قرآن مطرح می شود، ولی سعدی و مولانا بیشتر قرآنی گفته اند آیا این تضاد است؟
خرمشاهی پاسخ داد: می توان گفت که سعدی و مولانا بیشتر قرآنی گفتند، این ها سه قرآن شناس بین شاعران طراز اول بودند. انسان وقتی سعدی می خواند گرفتارش می شود، وقتی مولانا می خواند گرفتارش می شود.
در مقاله ای درباره حافظ و قرآن به دو تاثیر ساختاری و محتوایی اشاره کردید. ممکن است این مساله را باز کنید؟
خرمشاهی توضیح داد: حافظ در بعضی از اشعار از لفظ استفاده کرده است گاهی هم اشاره دور به قرآن دارد. در کار قرآن و مثنوی پنج دسته بندی انجام دادیم. گاهی کار حافظ به ترجمه- تفسیر شباهت دارد. این ترازوی حساسی می خواهد که بگوییم کدامیک است.
در اشعار حافظ رابطه عمودی وجود دارد یا بین ابیات رابطه افقی است؟
خرمشاهی گفت: آقای حمیدیان درباره وحدت ساختاری ابیات حافظ نوشتند، مایکل هیلمن کتابی با عنوان وحدت ساختاری شعر حافظ دارد. یک پنجم حافظ وحدت ساختاری دارد و چهار پنجم ندارد من معتقدم وحدت عمودی کمتر و وحدت افقی بیشتر است، یعنی بیت ها استقلال دارد. دکتر براهنی یک مقاله دارد که گفته است استقلال ابیات حافظ به دلیل شمشیر مغول است نه به دلیل گسسته گوی بودن او. من گفتم گسسته گویی حافظ به دلیل جریان سیال ذهن اوست. اگر شرحه شرحه شدن غزل حافظ بر اثر شمشیر مغول بود، غزل سعدی که در عصر مغول و اولی تر برای شرحه شرحه شدن بود. علی اکبر رزاز کتابی با عنوان جمع پریشان نوشتند و در آن گفتند که غزل های حافظ ۲۰۳ موضوع دارد در حالی که غزل سعدی ۲۰ موضوع بیشتر ندارد.
انتهای پیام

شب قرآن مجید و حافظ برگزار شد
:
امتیاز : 3.5 تعداد رای : 10

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها