بازدید: 9

برج‌های خالی هتل می‌شوند

منبع : فرارو کد خبر: 1782198
در صورتی که مراحل بررسی و تصویب یکی از گزینه‌های پیشنهادی شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری به اتمام برسد و این مرجع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را تصویب و ابلاغ کند، تعلیق صدور مجوزهای ساختمانی که از سال ۹۳ صادر شده به اتمام خواهد رسید.

برج های خالی هتل می شوند

طرح تفصیلی جدید (ویژه) منطقه ۲۲ تهران برای تصویب نهایی تحویل شورای عالی شهرسازی و معماری کشور شد. جزئیات این طرح از شروط ۵ گانه برای رفع تعلیق از فرآیند صدور پروانه ساختمانی در غربی ترین نقطه پایتخت حکایت دارد.

در صورت موافقت با پیشنهاد شهرداری، برج سازی های تا ۲۰ طبقه و همچنین احداث «مال»، متوقف و ساخت وساز در مقیاس محدود انجام می شود. همچنین مالکان برج های خالی از سکنه موجود اجازه تغییر کاربری به «هتل آپارتمان» یا «دفترکار» را پیدا می کنند. افق جمعیتی منطقه تا ۱۴۰۵ معادل ۵۲۰ هزار نفر است.

نقشه شهرداری برای «برج شهر» پایتخت به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد. طرح پیش نویس شهرداری که پس از چکش کاری در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی از سوی عالی ترین مرجع نظارت بر ساخت وساز است، حاوی سه گزینه پیشنهادی برای آینده توسعه فیزیکی منطقه ۲۲ شهر تهران است که از میان آنها، گزینه میانی به عنوان مطلوب ترین نقشه به لحاظ امکان تحقق پذیری تعیین شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد غربی ترین منطقه شهر تهران که به دلیل نوع مجوزهای ساختمانی صادر شده در آن طی سال های گذشته به «برج شهر» تبدیل شده قرار است در ریل جدید ساخت و ساز قرار بگیرد. منطقه ۲۲ شهر تهران به دلیل دارا بودن سه ویژگی عمده به یک منطقه خاص در پایتخت تبدیل شده است.

ویژگی نخست بارگذاری مسکونی بیش از میزان پیش بینی شده در اسناد فرادست شهری طی سال های اخیر است. دومین ویژگی فاصله زیاد میان جمعیت ساکن با ظرفیت پیش بینی شده برای این منطقه شهری است و سومین ویژگی متفاوت این منطقه از شهر آن است که منطقه ۲۲ پایتخت مطابق با اسناد فرادست شهری بنا بوده به قطب گردشگری و امداد و نجات شهر تهران تبدیل شود اما شیوه ساخت وسازهای انجام شده طی سال های گذشته سبب شده تا این منطقه کاربرد دیگری برخلاف اسناد فرادست شهری پیدا کند. به دلیل وجود این سه ویژگی، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال ۹۳ در قالب یک مصوبه صدور هرگونه مجوز ساختمانی را تا زمان تدوین یک طرح تفصیلی ویژه برای این منطقه ممنوع اعلام کرد.

اگرچه بنا بود نسخه ویژه ساخت وسازهای منطقه ۲۲ پس از گذشت شش ماه از مصوبه شورای عالی شهرسازی تدوین و برای تصویب به مراجع نظارتی ارسال شود اما به تازگی نسخه پیشنهادی شهرداری تهران پس از گذر از کانال کمیسیون ماده۵ به شورای عالی شهرسازی برای بررسی و تصویب و نهایتا ابلاغ به شهرداری تهران رسیده است.

جزئیات نسخه ای که شهرداری تهران برای آینده فیزیکی منطقه ۲۲ شهر تهران در نظر گرفته پس از چکش کاری در کمیسیون ماده ۵ نشان می دهد: اگر این طرح ویژه به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی برسد صدور پروانه ساختمانی از تعلیق سال ۹۳ خارج خواهد شد مشروط به آنکه پنج شرط برای ساخت وسازهای جدید لحاظ شود.

منطقه ۲۲ شهر تهران با ۶ هزار هکتار مساحت دارای ویژگی منحصربه فردی نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت است. در این منطقه تراکم جمعیتی (میزان تعداد افراد ساکن در هر هکتار) ۳۰ نفر در هکتار است که یک پنجم شاخص میانگین تراکم جمعیتی شهر تهران محسوب می شود. همچنین ۶۵ درصد از اراضی منطقه ۲۲، عرصه ویژه ساخت وساز و ۳۵ درصد باقی مانده آن به عنوان اراضی بکر، طبیعی و ساخته نشده هستند.

در حال حاضر وضعیت کنونی منطقه ۲۲ به لحاظ منطقه بندی برای چهار نوع کاربری تعیین شده در طرح تفصیلی به این شکل است که کاربری مسکونی معادل ۱۶ درصد، کاربری سبز معادل ۴۶ درصد و مابقی به دو کاربری تجاری و مختلط اختصاص پیدا کرده است.

نکته مهمی که سبب شده این منطقه دچار تغییرات جمعیتی و کاربردی متفاوت طی دهه های گذشته شود آن است که ضوابط ساخت وساز مصوب شده برای آن از اواخر دهه ۴۰ تاکنون دچار دگرگونی های اساسی شده است.

بررسی ها نشان می دهد: مطابق با طرح جامع نخست شهر تهران در سال ۴۹، سقف جمعیت پذیری این منطقه معادل ۹۶۰ هزار نفر تعیین شده است. در این طرح، دو ویژگی خاص برای منطقه ۲۲ تعریف شد. اول آنکه این منطقه، عرصه ای برای جابه جایی جمعیت بافت فرسوده از محدوده مرکزی شهر پیش بینی شود تا پس از انتقال جمعیت به این محدوده، هسته فرسوده شهری امکان نوسازی و بازسازی را داشته باشد و دومین نقش تعریف شده برای آن، محلی برای اسکان بخشی از جمعیت تهران بود.

با وجود این در دهه های ۶۰ و ۷۰، مالکیت بخش زیادی از اراضی بزرگ متراژ (بالای یک هکتار) به تعاونی های مسکن دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی سپرده شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این مرحله از واگذاری اراضی منطقه ۲۲ منشا بسیاری از انحرافات فعلی شکل گرفته در ضوابط شهرسازی بود. تا اینکه در سال ۷۱ همزمان با تدوین و تصویب دومین طرح جامع شهر تهران، سقف جمعیتی پیش بینی شده برای غربی ترین منطقه پایتخت معادل ۶۷۴هزار نفر تعیین شد.

در این مقطع زمانی، برای نخستین بار بحث جلوگیری از توسعه فیزیکی شهر تهران به سمت غرب مطرح شد. در این طرح، ساخت خانه های ویلایی ۳ طبقه در منطقه ۲۲ محور اصلی قرار گرفت. با این حال بخش دیگری از تحولات ضوابط شهرسازی این منطقه به سال ۸۳ و تصویب طرح مجموعه شهری تهران در هیات دولت بازمی گردد.

در این طرح به صراحت توقف مسکونی سازی در منطقه ۲۲ اعلام و عنوان شد: اگر قرار است زمینی در منطقه ۲۲ برای ساخت وساز اختصاص داده شود باید با کاربری های با مقیاس ملی و فراملی تعریف شود. به تعبیر دیگر در این مقطع برای اولین بار بحث تبدیل شدن منطقه ۲۲ به قطب گردشگری و تفریحی مطرح شد. پس از آن در سال ۸۶ که طرح جامع شهر تهران به تصویب رسید جمعیت پیش بینی شده برای منطقه ۲۲، معادل ۳۵۰هزار نفر مشخص شد.

با وجود محدود شدن سقف جمعیتی تعیین شده برای این منطقه تا افق طرح جامع، همزمان با تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران در سال ۹۱، مجددا چراغ سبز مدیریت شهری به بارگذاری های سنگین روشن شد. تاجایی که مطابق با پیش بینی ها امکان افزایش سقف جمعیتی این منطقه تا ۵۲۰هزار نفر نیز وجود دارد.

وجود شرایط خاص در سرمایه گذاری های ساختمانی انجام شده در این منطقه طی سال های گذشته موجب شد تا در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی با صدور دستور توقف ساخت وسازهای جدید در این منطقه، از شهرداری تهران بخواهد طرح تفصیلی ویژه این منطقه متناسب با وضعیت جدید آن را طراحی و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه کند.

نسخه ای که هم اکنون در شورای عالی شهرسازی به عنوان «طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲» در دست بررسی قرار دارد سه گزینه را برای آینده توسعه فیزیکی این منطقه پیشنهاد داده است. برمبنای گزینه پیشنهادی اولیه، ضوابط ساخت وساز در شهر به گونه ای اجرایی خواهد شد که جمعیت پذیری طرح جامع سال ۸۶ محقق شود.

در قالب طرح جامع سال ۸۶، سقف جمعیت پذیری منطقه ۲۲ معادل ۳۵۰هزار نفر تعیین شده است. این در حالی است که بررسی ها حاکی از آن است که هم اکنون جمعیت پذیری منطقه ۲۲ از ۴۷۵ هزار نفر عبور کرده است. از این رو مطابق با نظر کمیسیون ماده ۵، عملا تحقق پذیری این طرح دشوار و مردود است.

در قالب گزینه دوم، شهرداری تهران پیشنهاد داده است که در سال های آتی برج سازی با تراکم بالا(۲۰ طبقه به بالا) متوقف شود و فقط مجوز برای ساخت وسازهایی صادر شود که کاربری فرهنگی در آن غلبه دارد. در این گزینه سقف جمعیت پذیری منطقه ۲۲ معادل ۵۲۰ هزار نفر تعیین شده است که به نوعی با جمعیت پذیری فعلی این منطقه انطباق بیشتری دارد.

در این گزینه بر حفظ عناصر بکر طبیعی و فضای سبز منطقه تاکید شده است؛ به طوری که مساحت پهنه سبز از ۴۶ درصد کنونی معادل ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و ۵ درصد از عرصه مسکونی سازی کنونی کم خواهد شد. نکته مهم آنکه برای رعایت سقف جمعیت پذیری پیش بینی شده، در این گزینه سالانه ساخت هزار واحد مسکونی جدید امکان پذیر خواهد بود. درواقع ساخت وساز در قالب این گزینه متوقف نخواهد شد؛ اما به نوعی محدود و کنترل شده خواهد بود.

اما آنچه بر مبنای گزینه سوم برای منطقه ۲۲ پیشنهاد شده این گونه است که برای ساخت وساز در زمین های باقیمانده در این منطقه ضوابط دشواری درنظر گرفته شده است؛ به این معنی که برای اخذ مجوز ساخت در اراضی باقیمانده این منطقه باید متقاضی برمبنای ضوابط کنترل آسیب های منطقه، طرح توجیهی مناسب برای پروژه ساخت وساز خود ارائه کند.

از میان این سه گزینه، پس از چکش کاری های کمیسیون ماده ۵، طرح میانی مناسب تشخیص داده شده است.

مطابق محتویات این طرح، در صورت تصویب شورای عالی شهرسازی، پس از این مسیر ساخت وساز در منطقه ۲۲ شهر تهران با لحاظ پنج شرط اولیه امکان پذیر خواهد بود. اولین شرط آن است که تمام ساخت وسازهای جدید با تراکم ۷۵۰ درصد(برج های ۲۰ طبقه) در این منطقه متوقف و صدور مجوز به ساخت وسازهای با تراکم محدود و با غلبه فرهنگی، تفریحی-گردشگری مجاز شمرده خواهد شد.

به عبارت دیگر صدور مجوز جدید برای ساخت وساز فقط با تراکم محدود و کنترل شده امکان پذیر خواهد بود. دومین شرط ناشی از اجرای این طرح ویژه، توقف ساخت وسازهای تجاری خواهد بود. در قالب این طرح، مراکز تجاری که سطح زیربنای آن بیش از ۵ هزار مترمربع باشد دیگر اجازه ساخت در این منطقه را ندارند. شرط دیگر برای منطقه ۲۲ منوط به اجرای این طرح آن است که جمعیت پذیری منطقه ۲۲ تا سال ۱۴۰۵، حداکثر معادل ۵۲۰ هزار نفر خواهد بود.

این موضوع به معنی آن است که تمام حقوق صادرشده برای مالکان اراضی به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اما تمامی ظرفیت های باقیمانده فاقد هرگونه حقوق جدید می شود تا مدیریت شهری درباره آنها در جهت راهبرد «حفاظت، هدایت و تقویت» تصمیم گیری کند.

چهارم آنکه مطابق با پیش بینی های انجام شده، در شمال اتوبان همت، جنوب حکیم و غرب روددره وردآورد توسعه فیزیکی به نفع حفظ فضای سبز و عناصر طبیعی و همچنین جلوگیری از اتصال فیزیکی تهران به کرج متوقف خواهد شد. اتفاق مهم دیگر آنکه برج های مسکونی خالی از سکنه و فاقد تقاضای موثر اجازه تغییر مطلوب کاربری پیدا می کنند.

به عبارت دیگر در قالب نسخه جدید ضوابط ساخت وساز برای منطقه ۲۲، به مالکان بدون آنکه ضوابط تحمیلی برای کنترل جمعیت داده شود، اجازه داده می شود خانه ها و ساختمان های مسکونی خود را به «هتل آپارتمان» یا «دفتر کار» تبدیل کنند.

در این طرح تفصیلی ویژه، یک راهبرد ویژه مبتنی بر سه محور «حفاظت»، «هدایت» و «تقویت» نیز تعریف شده است. برمبنای محور اول، باید عرصه های طبیعی، بکر و زمین هایی که هنوز توافقی میان شهرداری و مالک برای ساخت وساز در آنها صورت نگرفته است تا حد امکان از ساخت وساز حفاظت شوند و بارگذاری های سنگین متوقف خواهد شد.

در قالب محور دوم نیز، تعیین شده است که اگر مجوزی برای ساخت وساز قرار است صادر شود در برخی محدوده های خاص منطقه که اولا ظرفیت دارد و ثانیا در صورت ساخت وساز شاخص های زیست محیطی آنها از بین نمی رود، باشد. در سومین محور تقویت سرانه های خدماتی همچون توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر مدنظر قرار گرفته است. در واقع هدایت به توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش خدمات هفت گانه شهری محور اصلی خواهد بود.

در حال حاضر مجموع واحدهای مسکونی موجود در منطقه ۲۲، معادل ۱۵۹هزار واحد است و ظرفیت جمعیت پذیری منطقه براساس واحدهای موجود، واحدهای مجوز ساخت گرفته و توافقات انجام شده معادل ۴۷۵ هزار نفر است. این در حالی است که هم اکنون حدود ۱۷۷ هزار نفر در این منطقه ساکن هستند.

مطالعات طرح پیشنهادی شهرداری برای منطقه ۲۲ نشان می دهد اختلاف فعلی میان جمعیت پذیری پیش بینی شده و جمعیت ساکن برای این منطقه از یک سو تهدید و از سوی دیگر فرصت تلقی می شود. به این معنا که رها شدن سرمایه های ساختمانی در این منطقه بدون سکونت شهروندان در آنها به عنوان یک تهدید اصلی برای این منطقه خواهد بود و از سوی دیگر ساختمان های فاقد سکنه می تواند دو استفاده مناسب برای شهر داشته باشد.

بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر ظرفیت جمعیت پذیری ۱۱ منطقه شهر تهران از افق طرح جامع شهر تهران عبور کرده است. به گفته کارشناسان این منطقه می تواند امکان جابه جایی جمعیت از سایر مناطق شهری پرتراکم را به وجود آورد. به ویژه آنکه از طریق اجرای گزینه پیشنهادی دوم امکان و اجازه تغییر کاربری بهینه به وجود خواهد آمد.

مطالعات انجام شده برای تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ نشان می دهد این منطقه هم اکنون با چالش های متعددی روبه رو است. از جمله این چالش ها، ترافیک سنگین بزرگراه های واقع در این محدوده است. همین طور هم اکنون مساحت سرانه های خدماتی در منطقه ۲۲ معادل ۱۰۱ هکتار است که با توجه به ظرفیت ساخت وسازهای انجام شده باید به ۳۲۷ هکتار افزایش پیدا کند.

چالش مهم دیگر درخصوص ساخت وسازهای انجام شده در این منطقه است که به دلیل عدم پیروی و تبعیت از ضوابط خاص و مشخص، با مشکل عدم تقاضای موثر مواجه شده اند، چراکه بخش زیادی از ساخت وسازهای انجام شده در این منطقه توسط تعاونی ها و بدون رعایت استانداردهای بالا بوده است.

اما در صورتی که گزینه پیشنهادی دوم تصویب و اجرایی شود، توافقات شهرداری با مالکان اراضی برای ساخت برج، می تواند در قالب توافقات جدید به سمت ایجاد سرانه های خدماتی هدایت شود. در این گزینه اگر بنا باشد مجوزهای ساختمانی برای ساخت وسازهای غیرمسکونی صادر شود ۵۰ درصد عرصه آنها باید به کاربری سبز و تفریحی اختصاص پیدا کند. نکته مهم آن است که تمامی مشوق ها برای سرمایه گذاران ساختمانی در پروژه های با غلبه فرهنگی، استفاده از مشوق های غیرتراکمی خواهد بود.

در این گزینه پیشنهادی تاکید شده است که تعریف هر نوع کاربری تجاری، مسکونی و اداری در شمال دریاچه چیتگر پس از این ممنوع اعلام شود.

در صورتی که مراحل بررسی و تصویب یکی از گزینه های پیشنهادی شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری به اتمام برسد و این مرجع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را تصویب و ابلاغ کند، تعلیق صدور مجوزهای ساختمانی که از سال ۹۳ صادر شده به اتمام خواهد رسید.

کارشناسان شهری امیدوارند منطقه ۲۲ با اجرای طرح تفصیلی ویژه بتواند به کاربری اصلی خود و یک قطب گردشگری با کارکرد فرامنطقه ای تبدیل شود. مدیریت شهری پایتخت در نسخه پیشنهادی آورده است که تلاش دارد در طرح تفصیلی ویژه معادل جمعیت پذیری پیش بینی شده یعنی ۵۲۰هزار، خدمات محلی، ناحیه ای و منطقه ای پیش بینی کند.

بهبود امنیت منطقه ۲۲ از جمله مهم ترین راهبردهای اجتماعی پیش بینی شده در این طرح است که قرار است از طریق تعیین تکلیف اراضی رهاشده، بهبود فعالیت های شبانه روزی در فضاهای عمومی و شکل گیری خیابان به عنوان عنصر تقویت کننده نظارت اجتماعی انجام شود.

علاوه بر این مراقبت بر حفظ تعادل میان تعداد اشتغال و تعداد واحدهای مسکونی در منطقه به عنوان شاخصی برای حفظ تعادل و توازن منطقه ۲۲ مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین پیاده سازی اصول TOD در محدوده های با شعاع پیاده روی، برای هم افزایی ساختار فضای خدمات و فعالیت و فضای حرکت حمل و نقل عمومی در راستای تخفیف مسائل ترافیکی و خدماتی منطقه برنامه ریزی شده است.


برج‌های خالی هتل می‌شوند
:
امتیاز : 4.2 تعداد رای : 12
 • برج‌های خالی هتل می‌شوند


  در صورتی که مراحل بررسی و تصویب یکی از گزینه‌های پیشنهادی شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری به اتمام برسد و این مرجع طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را تصویب و ابلاغ کند، تعلیق صدور مجوزهای ساختمانی که از سال ۹۳ صادر شده به اتمام خواهد رسید.
 • کلان شهرها خالی از سکنه‏ می شوند؟


  یک کارشناس حوزه آب هشدار داد: اجرای پروژه‌های بزرگ شیرین‏‌سازی و انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و خزر (مازندران) به مشهد، فارس، سمنان و بخش‌هایی از فلات مرکزی نه‌تنها به خالی‏ از سکنه‏ شدن بخش عمده‏‌ای از جمعیت کشور می‌انجامد بلکه اجرای این پروژه
 • کلان‌شهرها خالی از سکنه‏ می‌شوند؟


  یک کارشناس حوزه آب هشدار داد: اجرای پروژه‌های بزرگ شیرین‏‌سازی و انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و خزر (مازندران) به مشهد، فارس، سمنان و بخش‌هایی از فلات مرکزی نه‌تنها به خالی‏ از سکنه‏ شدن بخش عمده‏‌ای از جمعیت کشور می‌انجامد بلکه اجرای این پروژه
 • ۵ عاملی که سبب خالی شدن باتری موبایل می‌شوند


  هیچ‌چیزی بدتر از دیدن هشدار اتمام باتری موبایل در جایی نیست که به هیچ‌گونه منبع شارژی دسترسی ندارید.
 • آیا خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند؟


  طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه با وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی یکی ازموضوعاتی بود که از سالیان گذشته مطرح شد ولی مسئولین همچنان پس از گذشت چندین سال اجرایی شدن آن را زمان‌بر می‌دانند.
 • آیا خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند؟


  طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه با وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی یکی ازموضوعاتی بود که از سالیان گذشته مطرح شد ولی مسئولین همچنان پس از گذشت چندین سال اجرایی شدن آن را زمان‌بر می‌دانند.
 • چرا خانه‌های خالی خرید و فروش نمی‌شوند؟


  رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: واحدهای خالی از سکنه در شمال شهر و واحدهای سوپرلوکس به دلیل رکود حاکم بر بازار، امکان خرید و فروش آنها وجود ندارد.
 • ۵ مورد که موجب خالی شدن باتری گوشی می‌شوند


  یکی از بدترین نوتیفیکیشن‌های گوشی‌ها، نوتیفیکیشن Battery Low است. اپل و سامسونگ، هر دو اقدامات مؤثری را در این رابطه انجام داده‌اند و گوشی‌های جدید این دو شرکت، از عمر باتری بالایی بهره می‌برند.
 • ۵ مورد که موجب خالی شدن باتری گوشی می‌شوند


  یکی از بدترین نوتیفیکیشن‌های گوشی‌ها، نوتیفیکیشن Battery Low است. اپل و سامسونگ، هر دو اقدامات مؤثری را در این رابطه انجام داده‌اند و گوشی‌های جدید این دو شرکت، از عمر باتری بالایی بهره می‌برند.
 • علی لاریجانی: می‌خواهند دل مردم را خالی کنند اما موفق نمی شوند


  ​رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم توانایی حذف ایران از معادلات منطقه‌ای صرفا به‌ خاطر سخت‌افزار نبوده و برای عظمت تفکر انقلاب اسلامی و نفوذ آن است، تاکید کرد: دستاورد استراتژیک دفاع مقدس این بود که آنها فهمیدند اگر با ایران گلاویز شوند موفق ن
 • لاریجانی: می خواهند دل مردم را خالی کنند اما موفق نمی شوند


  علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه عدم توانایی حذف ایران از معادلات منطقه‌ای صرفا به‌ خاطر سخت‌افزار نبوده و برای عظمت تفکر انقلاب اسلامی و نفوذ آن است، گفت: دستاورد استراتژیک دفاع مقدس این بود که آنها فهمیدند اگر با ایران گلاویز شوند موفق نخواهند
 • نماینده سِلفی‌‌‌بگیر: بگذار فحش‌ بدهند و خالی شوند!


 • معرفی بازیکنانی که از پرسپولیس جدا می‌شوند/ برانکو لیست را خالی می‌کند


  سرمربی پرسپولیس قصد دارد با کنار گذاشتن برخی بازیکنان، لیست تیمش را برای جذب نفرات جدید خالی کند.
 • صاحبان طمع کارِ خانه های خالی فقط با مالیات بیشتر نقره داغ می شوند


  این روزها افزایش نرخ ارز،بساط گسترده ای را برای مالکان طمع کارِ خانه های خالی فراهم کرده است که تنها با مالیات بیشتر جمع می شود.
 • مازنی: بگذار فحش‌هایشان را بدهند و خالی شوند/ رحیمی: همه را مفصل جمع کرده و صحبت می‌کنم


  مازنی در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات هنرمندان،‌ ورزشکاران و سایر اقشار مردم به سِلفی انداختن او با موگرینی گفت که فحش‌هایشان را بدهند و خالی شوند و رحیمی نیز وعده داد که همه خبرنگاران را مفصل جمع کرده و در این مورد صحبت کند.

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

گزارش وضعیت آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور بررسی شد

گزارش وضعیت آلودگی هوا در مناطق مختلف کشور بررسی شد

همان بهتر که پارسال از برجام خارج می شدیم/ دولتی ها گزارشی از صرفه جویی دستگاه های دولتی ارائه کنند

همان بهتر که پارسال از برجام خارج می شدیم/ دولتی ها گزارشی از صرفه جویی دستگاه های دولتی ارائه کنند

سود ۸۵۹ ریالی «کاوه» در سال ۹۷/ افت ۸ درصدی سود در گزارش حسابرسی شده

سود ۸۵۹ ریالی «کاوه» در سال ۹۷/ افت ۸ درصدی سود در گزارش حسابرسی شده

گزارش شکایت مردم از خودروسازان تا هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود

گزارش شکایت مردم از خودروسازان تا هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود

گزارشی از وضعیت بهداشتی یکی از خوابگاههای دانشگاه شریف: تعداد زیادی از اتاق‌ها ساس دارد/ مدیر خوابگاهها ساس‌ها را خود ‏دانشجویان منتقل می‌کنند!‏

گزارشی از وضعیت بهداشتی یکی از خوابگاههای دانشگاه شریف: تعداد زیادی از اتاق‌ها ساس دارد/ مدیر خوابگاهها ساس‌ها را خود ‏دانشجویان منتقل می‌کنند!‏

گزارشی از وضعیت بهداشتی یکی از خوابگاههای دانشگاه شریف: تعداد زیادی از اتاق‌ها ساس دارد/ مدیر خوابگاهها ساس‌ها را خود ‏دانشجویان منتقل می‌کنند!‏

گزارشی از وضعیت بهداشتی یکی از خوابگاههای دانشگاه شریف: تعداد زیادی از اتاق‌ها ساس دارد/ مدیر خوابگاهها ساس‌ها را خود ‏دانشجویان منتقل می‌کنند!‏

گزارش موسسه آمریکایی

گزارش موسسه آمریکایی "پیو": اسراییل یکی از محدودترین کشورها نسبت به آزادی مذهبی است