بازدید: 11

نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن را مشخص و مقرر کردند دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آن را مشخص و مقرر کردند دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با رأی موافق به ماده ۴۵ این طرح مقرر کردند دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

بر اساس این ماده که مربوط به نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنهاست، امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل دارایی شخصی نامزد، کمک های مستقیم احزاب و جبهه ها و کمک های اشخاص حقیقی ایرانی است.

طبق این ماده منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی از قبیل: سالن های اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات و صدا و سیما، مؤسسات و نهاد های خیریه و اوقاف مجاز است. اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده اند از هرگونه کمک به فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع هستند. بر اساس این ماده، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می رسد.

نمایندگان مقرر کردند هزینه هایی که با موافقت نامزد های ستاد انتخاباتی آن ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه ها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزد ها محاسبه می شود، مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.
هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوط، هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد، هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی است.

سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری های مربوط مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیئت های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نمایندگان مجلس همچنین نامزد ها را مکلف کردند از طریق ستاد های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
نمایندگان مجلس داوطلبان یا احزاب و جبهه ها را موظف کردند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.

بر اساس مصوبه مجلس، نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیئت های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف مهلت شش ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد. همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن هنگام درخواست مجوز یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری یا بخشداری معرفی کنند.

تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبهه ها و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزد ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است، نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.

با رأی نمایندگان، احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و هیئت های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
بر اساس این مصوبه مجلس، مراجع مربوط موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند، تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۲ محکوم می شود.

شرایط عمومی و اختصاصی نامزد های انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و حداقل پنج سال سابقه کار را از شرایط اختصاصی نامزد های انتخابات مجلس تعیین کردند.

در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی نامزد های انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشخص کردند. بر این اساس نمایندگان در این ماده شرایط عمومی نامزد های انتخابات را اعتقاد به اسلام و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، عدم محجوریت و عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی را از شرایط نامزد های انتخابات مجلس تعیین کردند.

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت، عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن، عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان از دیگر شرایطی است که نمایندگان برای نامزد های انتخابات مجلس تعیین کردند.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲ این قانون، منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است، عدم احراز به اقدام عملی به اسلام به دلیل تجاهر به فسق ثابت می شود.

در تبصره ۲ این ماده بیان شده است: داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند. بر اساس تبصره دیگری از این ماده، منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزش های اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است. با رأی نمایندگان، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می باشند. همچنین افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم می باشند.

شرایط اختصاصی نامزد های انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و اتاق های مربوط در بخش خصوصی را از شروط اختصاصی نامزد های انتخابات مجلس تعیین کردند.
نمایندگان همچنین حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام (هنگام ثبت نام)، عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون را از شرایط اختصاصی نامزد های انتخاباتی دانستند.

نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی مشخص شد
:
امتیاز : 4.3 تعداد رای : 14

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

گزارش تصویری از برگزاری مراسم معارفه دی‌لیخت در باشگاه یوونتوس

گزارش تصویری از برگزاری مراسم معارفه دی‌لیخت در باشگاه یوونتوس

گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی دریافت کردیم

گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش انگلیسی دریافت کردیم

هافینگتن پست: ایران اظهارات ترامپ را درباره سرنگونی پهپاد دروغ خواند/رویترز: ایران گزارش ترامپ را رد کرد

هافینگتن پست: ایران اظهارات ترامپ را درباره سرنگونی پهپاد دروغ خواند/رویترز: ایران گزارش ترامپ را رد کرد

تمامی پهپادهای ما در خلیج فارس و تنگه هرمز سالم هستند / پهپاد مورد نظر ترامپ پس از انجام مأموریت، به سلامت به پایگاه‌ خود بازگشته / هیچگونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یواس‌اس باکسر آمریکایی با پهپادهای ایرانی نداشته‌ایم

تمامی پهپادهای ما در خلیج فارس و تنگه هرمز سالم هستند / پهپاد مورد نظر ترامپ پس از انجام مأموریت، به سلامت به پایگاه‌ خود بازگشته / هیچگونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یواس‌اس باکسر آمریکایی با پهپادهای ایرانی نداشته‌ایم

پویش ملی کنترل فشار خون، بزرگترین بسیج سلامت در دنیا/ ارائه گزارش طرح ملی کنترل فشار خون به سازمان جهانی بهداشت

پویش ملی کنترل فشار خون، بزرگترین بسیج سلامت در دنیا/ ارائه گزارش طرح ملی کنترل فشار خون به سازمان جهانی بهداشت

(تصاویر) گزارش تصویری از بازار پرندگان تهران

(تصاویر) گزارش تصویری از بازار پرندگان تهران

گزارش نهایی سیلاب گلستان تهیه شد

گزارش نهایی سیلاب گلستان تهیه شد

گزارشی از چهل‌و‌یکمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک

گزارشی از چهل‌و‌یکمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک