بازدید: 9

واعظی: امروز درمورد وضعیت وزیر بهداشت تصمیم گیری می‌شود / رییس جمهور تا کنون مقاومت کرده تا استعفای او را نپذیرد / آنچه اتفاق افتاده، اختلاف نظر قاضی زاده هاشمی درمورد بودجه است

منبع : انتخاب کد خبر: 1507264
سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه د‌ر چند روز گذشته اتفاق ا‌فتا‌ده یک اختلاف نظری است که آقای هاشمی د‌ر ارتباط با بودجه‌شان دارند، به همین د‌لیل استعفایشان ر‌ا تقدیم رئیس‌جمهور کردند و آقای رئیس‌جمهور با توجه به این‌که ایشان ر‌ا وزیری بسیار لایق و فردی با عملکرد بالا می‌دانند تا الان مقاومت کردند که استعفای ایشان ر‌ا نپذیرند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ، ما ا مروز به د لیل جنگ اقتصادی و تحریم ها از نظر بستن بودجه؛ سازمان بر نامه و بودجه با محدودیت های بسیار زیادی مواجه است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور صبح ا مروز د ر حاشیه جلسه هیأت دولت و د ر جمع خبرنگاران د ر مورد این که آیا استعفای آقای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت پذیرفته شده یا خیر و ا گر پذیرفته شده چه کسی به عنوان جانشین ایشان انتخاب شده، گفت: آقای هاشمی از وزرای بسیار موفق، د ر دولت یازدهم و دوازدهم هستند.

وی ادامه داد: ایشان فعالیت های بسیار خوبی داشته اند و سفرهای استانی بسیار زیادی انجام د ا ده اند و طرح تحول سلامت ر ا با جدیت و فداکاری تا الان به خوبی پیش بردند. طبیعی است که وزارت بهداشت، یک وزارتخانه بسیار حساس و مهمی است و اداره این وزارتخانه نیازمند مدیریت بالا و بودجه است .

سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه د ر چند روز گذشته اتفاق ا فتا ده یک اختلاف نظری است که آقای هاشمی د ر ارتباط با بودجه شان دارند، به همین د لیل استعفایشان ر ا تقدیم رئیس جمهور کردند و آقای رئیس جمهور با توجه به این که ایشان ر ا وزیری بسیار لایق و فردی با عملکرد بالا می دانند تا الان مقاومت کردند که استعفای ایشان ر ا نپذیرند و سعی کنند تا آنجا که امکان د ارد صحبت شو د تا این مشکل حل شو د.

و ی اظهار داشت: البته شرایط ا مروز ما با سال های گذشته متفاوت است، ما ا مروز به د لیل جنگ اقتصادی و تحریم ها از نظر بستن بودجه سازمان بر نامه و بودجه با محدودیت های بسیار زیادی مواجه است، فلذا امیدوار هستم مذاکرات و صحبت هایی که با ایشان می شو د تا ا مروز بتوانیم تصمیم گیری کنم. تصمیم هرچه با شد ما جناب آقای هاشمی ر ا سرمایه دولت خود می دانیم و از زحمات و تلاشی که و ی کر د ه تکریم می کنیم و امیدواریم آقای قاضی زاده همراه دولت باشند. تلاش رئیس جمهور بر این است که ایشان ر ا حفظ کند.


واعظی: امروز درمورد وضعیت وزیر بهداشت تصمیم گیری می‌شود / رییس جمهور تا کنون مقاومت کرده تا استعفای او را نپذیرد / آنچه اتفاق افتاده، اختلاف نظر قاضی زاده هاشمی درمورد بودجه است
:
امتیاز : 3.6 تعداد رای : 11

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها