بازدید: 48

چرا روحانی ساکت است؟

منبع : فرارو کد خبر: 1336767
اين روزها انتظارات از روحاني بالا رفته است زيرا همگان به فن بيان او اعتماد دارند. دلسوزان معتقدند روحاني با صحبت و بيان مشكلات براي مردم مي‌تواند آرامش را به كشور و بازار بازگرداند. روحاني همان كسي است كه گفت با ٥١درصد راي نمي‌توان خيلي از كارهارا انجام داد به همين دليل مردم دل به تدبير او بسته و با حضوري پرشكوه در انتخابات ٢٩ ارديبهشت‌ماه بار ديگر راي به ادامه دولت او دادند.

«روحاني كجاست»؛ اگر از كاربران فضاي مجازي باشيد در روزهاي گذشته شاهد انتشار توييت و پست هاي مختلف با اين هشتگ بوده ايد؛ هشتگي كه حتي شايد نياز نباشد از كاربران فضاي مجازي باشيد زيرا سوالي است كه افكار عمومي مطرح كرده و تاكنون پاسخي به آن داده نشده است.

به گزارش اعتماد، اين سوال نشان مي دهد مردم از رييس جمهور انتظار دارند نسبت به شرايط كشور و اتفاقات رخ داده در ١٥ روز گذشته توضيحاتي ارائه دهد. مطالبه اي كه شايد بتوان تنها از رييس جمهور داشت زيرا او عالي ترين مقام اجرايي كشور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود.

نزديك به ٢٠٠ روز از آخرين صحبت رييس جمهور با مردم مي گذرد. ٢٠٠ روزي كه اتفاقات زيادي در آن رخ داده است. نوسان قيمت ارز، طلا، خودرو تا سياست خارجي دستخوش تحولاتي شده است كه سوال درباره اين تغييرات فراوان است اما پاسخي از مرجعي كه بايد دريافت نمي شود. اواخر تيرماه بود كه اعلام شد قرار است رييس جمهور به تلويزيون آمده و با مردم صحبت كند اما روز موعود در كمال تعجب و بدون دليل خاصي اعلام شد كه اين گفت وگو لغو و به زمان ديگري موكول شده است.

حسن روحاني و دولت دوازدهم اين روز ها بيش از گذشته به گوشه رينگ رفته اند گويي دولت روحاني مخرج مشترك منتقدان و حاميان ديروز او در انتخابات رياست جمهوري شده است. اين روزها انتظارات از روحاني بالا رفته است زيرا همگان به فن بيان او اعتماد دارند.

دلسوزان معتقدند روحاني با صحبت و بيان مشكلات براي مردم مي تواند آرامش را به كشور و بازار بازگرداند. روحاني همان كسي است كه گفت با ٥١درصد راي نمي توان خيلي از كارهارا انجام داد به همين دليل مردم دل به تدبير او بسته و با حضوري پرشكوه در انتخابات ٢٩ ارديبهشت ماه بار ديگر راي به ادامه دولت او دادند. راي ٢٤ ميليوني روحاني سبب شد تا انتظارات از او بالارود زيرا شيخ ديپلمات سرمايه اجتماعي به دست آورده بود كه مي توانست بر بسياري از مشكلات با كمك سرمايه اجتماعي خود فائق شود.

اما دست تقدير براي روحاني سرنوشتي ديگر نوشته بود؛ هرچه از عمر دولت دوازدهم مي گذرد، چالش ريزش هواداران او فراگير تر مي شود و دولت روز به روز تنها تر مي شود. دليل اين تنهايي دوري روحاني از سرمايه اجتماعي خود است. اگر مرد حقوقدان كارزار هاي انتخاباتي پرده تعارف را كنار زده و مشكلات را به صورت شفاف بيان كند، بار ديگر به مرد اول خدمت در كشور تبديل مي شود. با وجود تمام اين اتفاقات چرا رييس جمهور تاكنون تصميمي براي صحبت با مردم نگرفته است؟

غلامرضا ظريفيان فعال سياسي اصلاح طلب معتقد است گفت وگوي روحاني با مردم مانند تيغ دو لبه است. او مي گويد اگر روحاني حرف هايي كه مردم انتظار دارند بشنوند را نزند، صحبت او نتيجه عكس خواهد داد و منجر به كاهش اعتماد عمومي مي شود.

او همچنين معتقد است اگر روحاني بخواهد شفاف و صريح مشكلات را بازگو كند به اتحاد داخلي لطمه وارد مي شود كه اين اتفاق در شرايط كنوني به مصلحت كشور نيست.

مجيد فراهاني ديگر فعال سياسي اصلاح طلب نيز معتقد است كه همين الان هم براي گفت وگو با مردم دير شده است. او مي گويد وقتي رييس جمهور روزه سكوت گرفته، خروجي اين روزه آن است افرادي از طرف مردم صحبت مي كنند كه هيچگونه نمايندگي از طرف مردم ندارند.

مشروح گفت وگوي فراهاني و ظريفيان را در زير مي خوانيد:

غلامرضا ظريفيان: صحبت روحاني با مردم در شرايط كنوني تيغ دو لبه است

به نظر شما چرا رييس جمهور درباره شرايط كنوني كشور با مردم صحبت نمي كنند؟

به نظر من صحبت رييس جمهور با مردم يك موضوع فرعي است. مشكل اصلي در سيستم اطلاع رساني دولت است كه محدود به دولت دوازدهم نمي شود. اين مشكل از دولت يازدهم نيز وجود داشت و بارها بابت ضعف اطلاع رساني در دولت به رييس جمهور از روش هاي مختلف تذكر داده شده است. دولت با مشكلات زيادي رو به رو است اما كسي از اين مشكلات اطلاعي ندارد زيرا تيم اطلاع رساني دولت به شدت ضعيف عمل كرده و مي كند. يكي از اصلي ترين مشكلات دولت وارونه جلوه دادن دستاورد توسط رقباي سياسي است؛ رقبايي كه در شرايط حساس كنوني كشور فضا را مناسب ديده و در تلاش براي تسويه حساب سياسي هستند. اين مجموعه اين الزام را ايجاد مي كند تا افكار عمومي در وهله نخست در جريان امور قرار گيرد و در وهله دوم اطمينان هاي لازم از دولت را كسب كند. وقتي افكار عمومي از آنچه در كشور رخ مي دهد كم اطلاع يا بي اطلاع باشند منجر به شكل گيري يك فضاي ناامن براي افكار عمومي مي شود. در اين شرايط، افكار عمومي متصور مي شود تدبير جدي براي برون رفت از وضعيت فعلي وجود ندارد. اگر هم چنين تصوري براي افكار عمومي شكل بگيرد يا رسانه هاي خارجي و دشمنان چنين تصوري را ايجاد كنند، جامعه به سمت روش هاي خود تدبيري حركت مي كند. اين روش هاي خود تدبيري آثار بسيار خطرناكي براي كشور به همراه دارد.

بنابراين شما معتقد هستيد كه پيش از رييس جمهور، شوراي اطلاع رساني دولت بايد وارد عمل مي شده و چون اين اتفاق رخ نداده بار پاسخگويي بر دوش رييس جمهور افتاده است.

دقيقا. تيم اطلاع رساني دولت ضعف هاي جدي دارد. اين اشكال، احساسي را در مردم ايجاد كرده است كه مسوولان كشور چه در سطح رييس جمهور و چه در سطح وزرا، خود را بي نياز از پاسخگويي دانسته و از سمت مردم محكوم به كم كاري مي شوند. شايد اگر دولت اطلاعات درست را در اختيار مردم بگذارد يا ارتباط قوي تري با مردم ايجاد كند، حداقل دستاورد اين مهم آن است كه مردم متوجه خواهند شد دولت نقش آنچناني در شكل گيري وضعيت كنوني ندارد. وقتي ارتباط درستي ميان دولت و مردم برقرار نيست، به دليل آنكه دولت بيشتر در چشم مردم است ناكارآمدي ها و ضعف ها متوجه دولت مي شود.

همان طور كه شما نيز اشاره كرديد ضعف تيم اطلاع رساني دولت از دولت پيش مطرح بوده و اكنون نيز ادامه دارد بنابراين موضوع تازه اي نيست. سوال اين است كه چرا رييس جمهور با مردم صحبت نمي كند؟

اين يك پرسش جدي است كه جواب روشني براي آن وجود ندارد. به نظر من يكي از دلايلي كه اين اتفاق تاكنون رخ نداده آن است كه رييس جمهور از اين بابت نگراني هايي دارد. اگر دولت بخواهد صريح، شفاف و صادقانه با مردم سخن بگويد، ممكن است به وحدت جامعه لطمه وارد شود زيرا رييس جمهور در چنين گفت وگويي مجبور است تصويري واقعي از وضعيت موجود را بيان كرده و دلايل اين شرايط را بازگو كند. يكي از عواملي كه كشور را به شرايط حساس كنوني رسانده برخورد هاي ظالمانه نظام بين المللي به ويژه امريكا است. بخش ديگري از اين عوامل، روش ها و رويه هاي نادرستي است كه در اين شرايط در بخش هايي غير از دولت تصميم گيري و اجرا مي شود. در چنين شرايطي سكوت رييس جمهور ناشي از نگراني او از آسيب ديدن وحدت جامعه است. زماني كه ارتباط خوبي ميان دولت و مردم برقرار نباشد طبيعي است كه اعتماد جامعه آسيب ديده و خود تدبيري ها افزايش پيدا مي كند. دركنار اين موارد بايد افزايش فردگرايي هاي خود خواهانه را اضافه كرد كه اين مهم منجر به هم افزايي مشكلات مي شود. در چنين شرايطي دولت علاوه بر آنكه بايد رابطه خود با مردم را بهبود بخشد، بايد ضعف تيم اطلاع رساني خود را برطرف كند.

شما اشاره داشتيد كه ممكن است بخشي از صحبت هاي رييس جمهور به وحدت جامعه آسيب بزند. آيا حق مردم نيست كه بدانند چه اتفاقي در كشور رخ مي دهد؟

به هرحال در ترسيم چرايي بخشي از وضعيت موجود، رييس جمهور مجبور است تصويري از ناهماهنگي ها و ناكارآمدي هاي داخلي ارايه كند كه اين مهم ممكن است به وحدت جامعه ضربه بزند هرچند بهتر است مردم در جريان امور قرار گيرند. مسوولان بايد مردم را امين خود بدانند. اگر برخي نارسايي ها مربوط به بخش داخلي است بايد صادقانه با مردم در ميان بگذاريم. خروجي اين اتفاق مهم تامين امنيت براي نظام است. در اين شرايط جامعه متوجه خواهد شد تهديد داخلي كجا است. در چنين شرايطي افكار عمومي به كمك دولت آمده و مردم براي حل مشكلات پيشقدم مي شوند. بايد جامعه را از ابهام دور كرد؛ اگر جامعه در ابهام باقي بماند، جريانات رقيب دولت يا دشمنان نظام، تصويري كه دلخواه خودشان از دولت است را براي مردم ترسيم مي كنند و اين اتفاق مي تواند ضربه بزرگي به كشور و انقلاب بزند.

درشرايط كنوني رييس جمهور چه نكاتي را بايد با مردم در ميان بگذارد؟

مردم بايد مطمئن شوند كه دولت بر حوزه هاي زيرنظر خود تسلط كافي داشته و پيگير حل مشكلات است. مردم نياز دارند از دولت دركنار تدبير، اقتدار نيز ببينند. مردم انتظار دارند دولت از نخبگان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي استفاده كند. نخبگان علاقه دارند به كمك مردم و كشور بيايند بنابراين دولت بايد فضا را براي فعاليت نخبگان فراهم كند. مردم بايد در سه مورد ملموس حس كنند كه دولت تدبير كرده و برنامه دارد. دولت نبايد وعده و قول هايي دهد كه پس از گذشت چند روز محقق نشود زيرا در چنين شرايطي مردم متصور مي شوند كه نه تنها آن وعده ها بلكه ساير برنامه ها نيز پشتوانه كارشناسي ندارد.

اگر رييس جمهور صحبت هايي كه مردم انتظار دارند را مطرح نكند، گفت وگو با مردم چه نتيجه اي خواهد داشت؟

اگر اين اتفاق رخ دهد، صحبت هاي رييس جمهور كاملا نتيجه اي عكس خواهد داد. اميد براي مردم بسيار مهم است و اگر با ادبيات شعاري، كلي يا ابهام گونه با افكار عمومي صحبت شود، احساس اعتماد از بين مي رود. اگر احساس اعتماد كاهش پيدا كند منجر به كاهش انگيزه مردم براي كمك به بهبود اوضاع كشور مي شود. در شرايط فعلي ما نياز به افزايش اعتماد عمومي داريم نه عكس آن. ما بايد با گفت وگوي درست با مردم، نا اميدي نسبت به آينده را كاهش دهيم.

با توجه به پاسخ هاي شما، صحبت رييس جمهور با مردم يك تيغ دو لبه است. آيا در چنين شرايطي رييس جمهور بايد با مردم صحبت كند يا خير؟

منظومه گفتاري يك منظومه تك گفتاري نيست بلكه مجموعه اي از گفتار ها ست. دولت بايد اين منظومه را تدبير كرده و ظرف يك دوره يك ماهه با مردم گفت وگو كند. اين گفت وگو نبايد محدود به رييس جمهور باشد بلكه وزرا نيز بايد به ميدان بيايند. در اين روزها زماني كه با مردم در سطح شهر، تاكسي، مترو و... رو به رو مي شويم حرف نهايي آنها آن است كه انتظار دارند از دولت اقتدار ببينند. اين اقتدار صرفا برخورد و شعار هاي تند و تيز نيست بلكه اين اقتدار از جنس برنامه و راه حل است. مردم انتظار دارند دولت با برنامه و راه حل مشكلات را حل كند. مشكلات امروز كشور تنها بر دوش دولت نيست اما مردم انتظار دارند دولت در حوزه هايي كه به او مربوط است، موفق عمل كند.

مجید فراهانی: رييس جمهور هرچه سريع تر تاخير خود را در گفت وگو با مردم جبران كند

يكي از انتظار هايي كه از دولت در شرايط ويژه امروز وجود دارد، صحبت رييس جمهور با مردم است اگر رييس جمهور با مردم صحبت كند، چه تاثيري بر افكار عمومي خواهد داشت؟

واقعيت آن است كه همين الان نيز براي صحبت رييس جمهور با مردم بسيار دير شده است. مردم انتظار دارند رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي در كشور بابت مشكلات به وجود آمده توضيح دهند. رييس جمهور بايد صادقانه درباره تمامي مشكلات با مردم صحبت كرده و موانع موجود در مسير اداره كشور را تشريح كند. صحبت هاي آقاي روحاني مي تواند آرامش را به جامعه و مردم بازگرداند. همچنين ايشان بايد برنامه هاي جديد خود با توجه به سناريو هايي كه قرار است رخ دهد را براي مردم توضيح دهند. متاسفانه آنچه از اين سكوت برداشت مي شود آن است كه دولت هيچ برنامه و راه حلي براي برون رفت از اين وضعيت و بازگشت آرامش به جامعه ندارد حتي نخبگان جامعه نيز نمي دانند كه در آينده چه اتفاقي رخ مي دهد. آيا قرار است كشتي جمهوري اسلامي در ميان اين تلاطم ها بدون هدف پايين و بالا رود يا آنكه قرار است با برنامه ريزي مناسب، روشي براي برون رفت از اين وضعيت انديشيده شود. آن چيزي كه اهميت دارد، وجود يك برنامه روشن، معلوم و زمان بندي شده براي سناريو هايي است كه به زودي رخ مي دهد. در اوضاع فعلي كشور ما بايد تمام سناريو هايي كه در انتظارمان است را پيش بيني كنيم. اعلام اين برنامه به مردم نشان مي دهد كه دولت در اين ايام منفعل نبوده و نسبت به وخامت اوضاع اشراف اطلاعاتي داشته و دركنار مردم است.

اگر رييس جمهور صحبت هايي كه مردم انتظار شنيدن آن را دارند مطرح نكند، ممكن است گفت وگو با مردم نتيجه عكس دهد؟

مهم ترين سرمايه، سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي اهميت به مراتب بيشتري نسبت به سرمايه مادي براي دولت و حاكميت دارد. در شرايط كنوني اين سرمايه دولت در خطر است زيرا چشم اندازي براي برون رفت از وضعيت كنوني توسط دولت ارايه نمي شود. قسمت تلخ ماجرا آن است كه هر لحظه امكان وخيم تر شدن اوضاع به ويژه در نااميدي سرمايه اجتماعي از دولت وجود دارد بنابراين دولت بايد تا بيش از اين دير نشده، دست به كار شود. متاسفانه افكار عمومي نسبت به مسوولان بي اعتماد شده و وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي به ويژه در بازار ارز و طلا، سمبل اين بي اعتمادي است. آنچه مهم است، افكار عمومي و مردم كه صاحبان اصلي كشور هستند بايد مطمئن شوند كه رييس جمهور مشكلات كشور را مي فهمد، دلايل ظهور مشكلات را مي داند و در نهايت براي كنترل اوضاع برنامه دارد. رييس جمهور بايد صراحتا از مردم درخواست كمك كرده و انتظارات دولت از مردم را به صورت شفاف بيان كند.

عدم صحبت رييس جمهور با مردم چه خروجي دارد؟

آنچه در سكوت اين روز هاي دولت بسيار بد است، موضوعي است كه در روزهاي اخير شاهد آن بوده ايم. در روزهايي كه دولت پاسخگو نيست، كساني از طرف مردم صحبت مي كنند كه هيچ گونه نمايندگي از طرف مردم ندارند. در اين شرايط ما شاهد يك تشتت گفتماني در ميان مسوولان كشور هستيم. چرا برخي مسوولان در حوزه هايي كه هيچ گونه سررشته اي از آن ندارند اظهارنظر مي كنند؟ برخي موضوعات مانند سياست خارجي در حيطه اختيار رييس جمهور و دولت قانوني كشور است چرا برخي تلاش مي كنند به اين حوزه ورود كرده و نظر دهند؟

به نظر شما سكوت رييس جمهور در اين اظهارنظرها تاثير داشته است؟

وقتي رييس جمهور صحبت نكند، هركسي به خود اجازه مي دهد تا خارج از وظايف قانوني خود از طرف مردم صحبت كند. يكي از وظايف اصلي رييس جمهور پاسخگويي است به همين دليل آقاي روحاني بايد در اسرع وقت اين وظيفه اصلي خود را بالفعل كند.

ارزيابي شما از سكوت رييس جمهور در شرايط كنوني چيست؟

درباره اين سكوت دو ارزيابي وجود دارد. ارزيابي بدبينانه آن است كه اوضاع به حدي از دست در رفته است كه حتي رييس جمهور نيز براي صحبت در انتظار ثبات است. يكي از مهم ترين نتايج غيبت رييس جمهور در افكار عمومي را در اعتراضات چند روز گذشته شاهد بوديم و اگر اين سكوت ادامه پيدا كند، نگراني ها بيشتر خواهد شد.

وقتي كه رييس جمهور با مردم صحبت نمي كند، وظيفه حاميان دولت چيست؟

حاميان دولت چشم بسته از دولت حمايت نمي كنند و اين مهم را رييس جمهور بايد بداند. جريان اصلاحات حامي، هادي و منتقد دولت است. جايي كه احساس كنيم مشكلي وجود دارد بي پرده مشكلات را بيان مي كنيم. اكنون نيز رييس جمهور در حوزه سخنگويي تاخير داشته و بايد هرچه سريع تر اين تاخير را جبران كند.


چرا روحانی ساکت است؟
:
امتیاز : 4.0 تعداد رای : 15

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها