بازدید: 169

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات+ نمودار

منبع : خبرگزاری میزان کد خبر: 1260783
فروردین ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۳/۵۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷» که برگرفته از آمار های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۰/۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۵۹ و ۳/۶ درصد کاهش نشان می دهد. حجم معاملات در فروردین ماه طبق روال هر ساله و تحت تأثیر تعطیلات نوروز در سطحی بسیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم خورده لذا کاهش تعداد معاملات ثبت شده در این ماه نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از این موضوع است.

- در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳/۵۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۹ درصد افزایش نشان می دهد.

*حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع واحد های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۵۰۴۶ واحد مسکونی معامله شده، واحد های تا ۵ سال ساخت با سهم ۵/۴۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل ۲/۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۵/۱۳ درصدی ازکل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ هرکدام با سهم یکسان ۴/۸ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۱/۷۱ درصد ازکل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱۱، ۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۹/۲۸ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات

*تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳/۵۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۲ درصد کاهش و ۵/۲۹ درصد افزایش نشان می دهد/ بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۷/۴۶ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ (معادل ۰/۴ درصد) تعلق دارد؟
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۱۱۶ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴/۲۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۴۳ و ۹/۲۳ درصد افزایش نشان می دهند.
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات
 
توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحد های مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۷/۱۰ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهرا را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۳۰ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۲/۱۰ و ۱/۸ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۷/۵۷ درصد واحد های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۳/۵۵ میلیون ریال) معامله شده اند.
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۷/۱۵ درصد اختصاص داشته است. واحد های دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۵/۱۵ و ۷/۱۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در ایم ماه، واحد های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۲/۵۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات
 
در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحد های مسکونی با ارزش ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۳/۲۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحد های دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ و ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون ریال نیز هرکدام با اختصاص سهم ۳/۱۷ و ۴/۱۱ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۶/۵۴ درصد از معاملات به واحد های مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات

در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱۰ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قرارداد های اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم میگردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۹۵) معادل ۱/۳۳ درصد است.

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۳/۵۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۹ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۰/۵ هزار فقره بود که نسبت به فرودین ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۳/۶ درصد کاهش دارد. بررسی تحولات بازار اجاره ّهای مسکن در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۱۰ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد.
 
انتهای پیام/

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۵/۲۹ درصد رشد کرد/ کاهش تعداد معاملات+ نمودار
:
امتیاز : 4.4 تعداد رای : 8

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها