بازدید: 54

قدرشناسی از پویش ”خبر خوب“

منبع : فارس نیوز کد خبر: 1025154
«منتقد» که در لغت به مفهوم «عیارسنج» است، باید در یک مواجهه سازنده با مسائل اجتماع، مانند زرگر متبحری عمل کند که «قدر» زر و «قدر» مس به کار رفته در یک زیور را معلوم نماید و با ملاحظه هر دو وجه، قیمت بگذارد.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس «حامد حاجی حیدری» در سرمقاله روزنامه «رسالت» نوشت:

قضیه: دو دهه است که «منش روزنامه نگاری» به فرهنگ حاکم بر کلان شهرهای ما تبدیل شده است، و اندوه ناشی از «منفی بافی» و «سیاه نمایی» احوال ما، حسی از ناتوانی و بی امیدی را بر گروه های مهمی از اقشار متوسط شهری مسلط ساخته است. منش روزنامه نگاری، در جستجوی خواننده است، و فرض هایی را در مورد «ارزش خبری» در ذهن می پرورد که با فاجعه یکی است. انگار تا خبر از «فاجعه» ندهید، کسی خبر شما را نمی خواند. از همان ابتدا، اغلب، روشنفکران و فعالان سیاسی اصلاح طلب که بنیان گذاران «منش روزنامه نگاری» بودند، در ارتباطات خود، به احساسات مردم دقت کافی نمی ورزیدند و «سیاه نمایی» را تا حد «بی امیدی» شور می کردند. آن ها مدام مدعی «افشاگری حقیقت» بوده اند، و به استناد «افشای حقیقت» از سه مقوله مهم دیگر، یعنی «بیان احساسات» و «مراعات اخلاقیات» و «قدرشناسی از سنت ها» غفلت یا تغافل ورزیده اند؛ آن ها مدعی «حقیقتی» بودند و هستند که زمانی دوشادوش «سروش» باور داشتند که قرائت شخصی از «حقیقت» است نه «حقیقت» آن طور که واقعاً هست. جداً اگر روشنفکری اصلاح طلب به تبعیت از «سروش» معتقد است که «حقیقت»، نسبی و منسوب به قرائت خاص است، چرا تا این اندازه قصد تعمیم و اعمال مجدانه آن بر سایرین را دارد؟ و چرا می کوشد تا سیطره آن را بر «احساسات» و «اخلاق» و «سنت ها»ی مردم تضمین کند؟ وقت آن است که روشنفکران و فعالان سیاسی اصلاح طلب که ید طولایی در «عبور کردن از... یه چیزی» دارند، از این تناقض درونی خودشان هم عبور کنند، و تکلیف خود را با مقوله «حقیقت» و «خلق و خوی جامع انسانی» روشن نمایند. «حقیقت گویی قرائت محور سیاه نما»ی آن ها منجر به شکل گیری یک قشر متوسط شهری افسرده شده است، تا حدی که مصرف قرص های ضدافسردگی در میان این قشر متوسط روشنفکرزده، بسیار بیش از شمار اشک های سنتی های بالنسبه فقیرتری است که پیوسته در رثای بزرگان تشیع می گریند و برای زندگی حق طلبانه «به وجد می آیند». مسئله این است: باید توازنی میان «افشای حقیقت»، «بیان احساسات»، «مراعات اخلاقیات»، و «قدرشناسی از سنت ها» وجود داشته باشد.
کاوش در قضیه: یک وجه مهم اهتمام اخیر موسوم به «پویش خبر خوب» همین است؛ باید به دو دهه منفی بافی گسترده روشنفکری در مورد ایرانی و تاریخ ایرانی خاتمه داده شود، و «نقادی مثبت» احیاء گردد. نقد و ارزیابی عیبی ندارد. روزنامه نگار و مصلح اجتماعی، وظیفه دارد به «نقد» کردن به معنای واقعی کلمه؛ وظیفه دارد به «عیارسنجی»؛ «منتقد» که در لغت به مفهوم «عیارسنج» است، باید در یک مواجهه سازنده با مسائل اجتماع، مانند زرگر متبحری عمل کند که «قدر» زر و «قدر» مس به کار رفته در یک زیور را معلوم نماید و با ملاحظه هر دو وجه، قیمت بگذارد. دقت کنید؛ هم «قدر» زر را معلوم کند، هم «قدر» مس را، و شاید هم بیشتر، «قدر» زر را معلوم کند تا «قدر» مس را. «منتقد»، قیمت می گذارد، نه آن که کلاً از قیمت بیندازد. و پرسش این است که آیا تیپ منتقد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی امروز که همه گیر گردیده، براستی «منتقد» و «عیارسنج» است؟ دیگر بس است ساختن فیلم هایی که به استناد نگون بختی دروغین و تحقیرآمیز ما، داوران خارجی را دل خوش کند که هنوز در خط مقدم تمدن هستند، در حالی که نیستند. دیگر بس است گفتار سیاسی که روشنفکری فرانسه و انگلستان را خوش آید و تاریخ درخشان ما را نحیف و حقیر جلوه دهد.
روشنفکر، باید در بیان ذهنیت های خود، احساسات مردم را و «خلق و خوی جامع انسانی» آن ها را ملاحظه کند  و با قبول مسئولیت در قبال آن سخن بگوید. روشنفکری اصلاح طلب، در سال 1376، روزنامه نگاری اصلاح طلب را به عنوان نسخه شفابخش مسائل جامعه ایران معرفی کرد، ولی در واقع، اعتماد به نفس ملی را هدف گرفت. 
روشنفکری اصلاح طلب باید بداند که دقیقاً همان چیزی را از مردم دریافت می دارد که به ایشان اعطا می کند. پس، نباید گلایه کند که مردم، مکرراً آن ها را پس زده اند، و حمایت لازم را از افکار منفی باف ایشان مبذول نداشته اند. روشنفکری اصلاح طلب، خود را به آب و آتش زده است، ولی در تراکم بالای دروغ هم، رأی چندانی از مردم نگرفته است؛ بله؛ یک بار در سال هفتاد و شش، مردم، روشنفکری اصلاح طلب را با خط امام و قانون گرایی معادل گرفتند، ولی پس از آن که مغز ماجرا روشن شد، رویگردانی و بی اعتمادی هم آغاز گردید، و از آن پس، خط روشنفکری اصلاح طلب، در بهترین حالت موفقیت های «ناپلئونی» به دست آورد؛ موفقیت هایی که بیش از چهار/پنج ماه تاب نیاورد و به سرعت معلوم شد که موفقیت ها چیزی بیش از «جنگ روانی» نبوده است، چرا که پیش تر گفته بودند که «ما جنگ روانی بلدیم».
توصیه هایی برای آینده بهتر: تحلیلگر اجتماعی، توصیه هایی به روشنفکران اصلاح طلب که نه، به همه فعالان سیاسی کشور دارد؛ این که وقتی مردم می دانند که ما به خود خود خود خود ایشان و به زندگی شخیص آن ها به عنوان یک کل یکپارچه مرکب از احساسات و اخلاقیات و سنت ها و عقلانیت ها توجه داریم، آن گاه، احساس ارزشمندی نسبت به ما خواهند داشت. مخاطبان به نوبه خود، این توجه ما را به فرم یک التفات اختصاصی جبران می کنند و به ما احترام می گذارند، ولی اگر ما با منفی بافی، مردم و ملت خود را کم قدر جلوه دهیم، اگر به طعنه بگوییم «اینجا ایران است و هیچ چیز سر جایش نیست»، هر چند که شاید یکی دو جوان خام و کم اطلاع برای ما هورا بکشند، ولی در بلندمدت همین جوانان ما را نکوهش خواهند کرد. باید به احساسات مردم توجه داشت، و تنها خود را مصروف «افشاگری حقیقت»، آن هم حقیقت موهوم سروشیستی معطوف نکرد. توصیه تحلیل گر اجتماعی، برای یک فعالیت سیاسی موفق این است که «مردمی باشید». طوری در مورد جامعه سخن نگویید که انگار خودتان از دماغ فیل افتاده اید؛ شما بخشی از همین مردم هستید و به سرمایه همان ها درس خوانده اید و الآن «روشنفکر» شده اید.
توصیه دیگر این است که «فروتن باشید»؛ متفکران و سیاستمداران بزرگ و الهام بخش می دانند که نباید خود را بهتر از سایرین بداند. چه کسی فرجام امور را می داند؟ پس بهتر است از برج عاج پایین بیاییم و ارزش های مردم را کشف و اقتباس کنیم. هر کس ارزش خاص خودش را دارد و مهارت های ارزشمند زندگی، در میان مردم توزیع شده است. متفکران و سیاستمداران بزرگ، طوری مرتبه و موضع خودشان را آمیخته با مردم تعیین می کنند که اگر روزی زندگی را ترک گویند، مفهوم تاریخی حضور آن ها، استمرار اجتماعی ایشان یا همان «باقیات الصالحات» را تضمین کند. حکیمان و مصلحان اجتماعی بزرگ، میلی به آن ندارند که جامعه وابسته و طفیلی آن ها باشد، و از این رو مدام برتری خود را گوشزد نمی کنند، و به این ترتیب، نیرومندی را در ملت افزایش می دهند.
توصیه دیگر برای تبدیل شدن به یک مصلح اجتماعی مثبت و مؤثر این است که «ساده و بی تکلف باشید». برای این که یک مصلح اجتماعی بزرگ شوید از سخن گفتن و ارتباط گرفتن با مردم، به نحوی که از شیوه درک و استنباط آن ها بسیار متفاوت باشد، پرهیز کنید و در عوض، در همان کانال ارتباطی، فعالیت کنید که مورد اقبال متوسط مردم است. این رویکرد تا حدی، شما را به هر یک از نفوس مردم نزدیک می کند و تأثیرگذاری های مثبت دوجانبه را فعال می سازد. وانگهی، وقتی با مردم صحبت می کنید، احترام خود را حتی به کسانی که مورد انتقاد شما هستند نشان دهید. این کار به نوبه خود، احترام دیگران را نسبت به شما جلب خواهد کرد.
نهایتاً، توصیه آن است که «به ملت باور داشته باشید»؛ خیلی تلاش نکنید که مردم شما را باور بیابند؛ در عوض، کاری کنید که مردم نسبت به «سنت ها و رویه های درست و ارزشمند» یا همان «ملت» اتکال داشته باشند. باید «از کیان ملت حمایت کنید». مصلحان اجتماعی مؤثر، می دانند که آن ها برای «مطرح کردن خود» به قیمت از کار انداختن «ظرفیت ها» و «اعتماد به نفس ها» نیامده اند. همه تلاش ها برای آن است که «ظرفیت»های موفقیت در «ملت» تقویت شوند، و اگر بیان آن چه حقیقت می پنداریم، «ملت» را سرد کند، چه فایده ای در این دلسردی ها می تواند وجود داشته باشد؟ مصلحان اجتماعی نابغه و الگویی، با شعف و گرمی، معمولی ترین کارها را دوشادوش مردم انجام می دهند، تا با پیدا کردن ظرفیت های بهبود در هر موقعیتی آن را تقویت کنند. برای این مصلحان مهم است که مستمراً در میان مردم باشند تا بتوانند «ظرفیت»ها را بموقع شناسایی و شکوفا نمایند. این است راه درست (توأم با اقتباس های آزاد از مایک میکالوویچ).
 

انتهای پیام/ز


قدرشناسی از پویش ”خبر خوب“
:
امتیاز : 4.3 تعداد رای : 14
 • قدرشناسی از پویش ”خبر خوب“


  دو دهه است که «منش روزنامه‌نگاری» به فرهنگ حاکم بر کلان‌شهرهای ما تبدیل شده است، و اندوه ناشی از «منفی‌بافی» و «سیاه‌نمایی» را بر گروه‌های مهمی از اقشار متوسط شهری مسلط ساخته است.
 • قدرشناسی از پویش ”خبر خوب“


  «منتقد» که در لغت به مفهوم «عیارسنج» است، باید در یک مواجهه سازنده با مسائل اجتماع، مانند زرگر متبحری عمل کند که «قدر» زر و «قدر» مس به کار رفته در یک زیور را معلوم نماید و با ملاحظه هر دو وجه، قیمت بگذارد.
 • ۵ عنصر ضروری برای هنر قدرشناسی


  قدرشناسی به معنای افزایش ارزش دیگران است. اگر چه ما مفهوم قدرشناسی را در زمینه مالی متوجه می‌شویم، ولی افزایش ارزش دیگران به این واضحی نیست.
 • آموزش قدرشناسی به کودکان، چگونه؟


  قدردانی را چگونه می توانیم به فزرندمان آموزش دهیم، روش های موثر در این زمینه را می شناسید و میدانید چگونه قادر خواهیم بود این امر را در فرزندمان نهادینه کنیم.
 • آموزش قدرشناسی به کودکان، مهارت‌ها


  کودک تصور می کند این قدرشناسی و سپاس کار سختی است و باید انرژی زیادی را صرف کند و باید در مرحله اول این مسئله را برای کودکمان روش کنیم. در روابط بین خانواده باید این کار را به طور دائم انجام دهیم و کودک باید تکرار و تمرین کند نه این که تشریفات باشد.
 • پلاکاردهایی با پیامی از غیرت و قدرشناسی+عکس


  مردم قدرشناس غرب ایران که در استانشان زلزله آمده است، ​پیام های قدرشناسی و تشکر خود را از همدردی هموطنانشان در سراه نیروهای امدادرسان ابراز می کنند.
 • قدرشناسی در زندگی مشترک را فراموش نکنید


  اکبری گفت: قدرشناسی از طرفین در زندگی مشترک سبب بهتر شدن رابطه خواهد شد و نگاهتان را به سبک زندگی اجتماعی تغییر می‌دهد.
 • قدرشناسی شاگرد از استاد سر کلاس فوتبال


  بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار فیلمی به شباهت حرکت بازیکنان کشورمان با فرانسوی ها پس از ۲ جشن ملی پرداخت.
 • قدرشناسی مردم در پنجاهمین سالگرد تختی


 • پاسخ شاعرمعروف به قدرشناسی رهبر انقلاب


  افشین علا گفت: در تماسی از دفتر مقام معظم رهبری، پیام سپاس و قدردانی ایشان به علت دو شعری که برای شهید محسن حججی سرودم به اطلاع بنده رسید.
 • پاسخ افشین علا به قدرشناسی رهبر انقلاب


  افشین علا اعلام کرد: طی تماسی از دفتر مقام معظم رهبری، پیام سپاس و قدردانی ایشان به خاطر دو شعری که برای شهید محسن حججی سرودم به اطلاع بنده رسید.
 • پاسخی به قدرشناسی رهبر انقلاب اسلامی


  لازم است بنده نیز علی رغم همه تلخکامی ها، بار دیگر اعلام کنم همین حسن ظن و قدرشناسی رهبر فرزانه انقلاب را از همه پست ها، مقام ها و رانت ها ارزشمندتر می دانم و به فضل الهی، موهبت شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب بودن را با تعلق به هیچ جناح، جایگاه و منصبی عو
 • بیانیه «آگوست؛ ماه قدرشناسی از مسلمانان» در کالیفرنیا


  گروه بین‌الملل: بیانیه به رسمیت‌شناختن ماه آگوست به عنوان «ماه شناخت و قدرشناسی از مسلمانان» با برگزاری مراسمی در مرکز دولتی منطقه «سانتا کرالا» در ایالت کالیفرنیا منتشر شد.
 • قدرشناسی برای کودکان، چگونه قابل آموزش است؟


  بنابراین از زمانی که کودک توانست با دیگران ارتباط کلامی برقرار کند ما به عنوان پدر و مادری مسئول وظیفه داریم او را با واژه زیبای قدرشناسی آشنا کنیم.
 • قدرشناسی از کتاب بی نظیری در ثبت خاطرات آزادگان جنگ تحمیلی


  این کتاب 165 روز از بیش از 800 روز اسارت نویسنده را تشریح کرده است. روزهای بسیار سخت. یعنی حداقل هفته ای یک فشار غیر قابل تحمل! و البته احتمالا بقیه هفته هم چنین بود است.

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش توییتری ظریف از سفر به عراق

گزارش توییتری ظریف از سفر به عراق

گزارش تصویری دیدار تیم‌های استرالیا و سوریه

گزارش تصویری دیدار تیم‌های استرالیا و سوریه

گزارش سه ماهه وزارت نفت به مجلس از سال آینده

گزارش سه ماهه وزارت نفت به مجلس از سال آینده

اولین گزارش میدانی از محل سقوط هواپیما ۷۰۷

اولین گزارش میدانی از محل سقوط هواپیما ۷۰۷

گزارش توییتری ظریف از یک سفر

گزارش توییتری ظریف از یک سفر

چرا فردوسی‌پور ۲۶ فوتبال آسیایی را گزارش نکرد؟

چرا فردوسی‌پور ۲۶ فوتبال آسیایی را گزارش نکرد؟

گزارش توئیتری ظریف از سفر به عراق

گزارش توئیتری ظریف از سفر به عراق

امارات ۱ -۱ تایلند/ گزارش لحظه به لحظه

امارات ۱ -۱ تایلند/ گزارش لحظه به لحظه