بازدید: 54

خیز درآمدهای نفتی

منبع : فرارو کد خبر: 1020331
رشد اقتصادی ٦ ماهه نخست جاری همچنان مثبت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل ۵/ ۴‌درصد بیشتر شده است.

رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال تداوم داشته و ٤,٥ درصد برآورد شده است بدهی بانک ها به بانک مرکزی ١٠.٨ درصد رشد کرد

به گزارش شهروند، رشد اقتصادی ٦ ماهه نخست جاری همچنان مثبت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بیشتر شده است.

این خبر ابتدا از سوی رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با اعضای فراکسیون امید مجلس اعلام شد اما روز گذشته پس از آن بانک مرکزی هم جزییات رشد اقتصادی در نیم سال نخست سال جاری را منتشر کرد.جزيیات این آمارها حکایت از اثرگذاری مثبت بخش صنعت در رشد اقتصادی دارد. همچنین آمارها نشان می دهد رشد ارزش افزوده این بخش در تابستان مثبت و به فاز رونق وارد شده است. دیگر آمارها نیز حاکی از رشد مثبت تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رشد بهار ٤,٤؛ رشد تابستان ٤.٦
براساس محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل ۴/ ۴ درصد و در تابستان رقم٤.٦ درصد بوده است. با این آمار می توان عنوان کرد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری ۵/ ۴ درصد ثبت شده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه نخست سال جاری نیز ۱/ ۴ درصد بوده است. این رقم در فصل بهار معادل ۴ درصد و در فصل تابستان نیز ۳/ ۴ درصد بوده است؛ البته یک مقایسه ساده با سال گذشته نشان می دهد که نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته رشد اقتصادی فصل بهار معادل ۵/ ۷ درصد و رشد اقتصادی فصل تابستان ۹/ ۱۲ درصد ثبت شده بود.این آمارها نشان می دهد که نسبت به سال قبل، از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است، اما این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد نفتی عملکرد قابل قبولی است. کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به سال قبل قابل پیش بینی بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیت های بخش نفتی پس از لغو تحریم ها بوده است.

تولید ناخالص داخلی؛ ٣٤٥ هزار میلیارد تومان
تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری به قیمت ثابت سال ۹۰، به حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه آمارهای مرکز آمار نشان می داد سهم بخش نفت از رشد اقتصادی کاهش یافته است اما براساس آمارهای بانک مرکزی، ۳/ ۱ واحد درصد از رشد اقتصادی ۵/ ۴ درصدی در نیمه نخست به دلیل فعالیت های بخش نفت بوده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد تمام بخش ها اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال جاری مثبت بوده است.

نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل ۵/ ۴ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده بود. پیشتر بانک مرکزی آمار شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی را در نیمه نخست سال جاری منتشر کرده بود. این آمارها نشان می دهد که رشد این شاخص در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۴ درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال قبل ۸/ ۴ درصد گزارش شده بود.

آیا رونق به ساختمان برگشته است؟
بانک مرکزی ادعا می کند که رونق به بازار مسکن برگشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فصل دوم سال جاری رونق تولید به بخش ساختمان بازگشته است. این بخش که زیرگروه صنایع و معادن محسوب می شود، در فصل اول سال جاری رشد منفی ۵/ ۳ درصد را ثبت کرده که این رقم در فصل دوم سال جاری به ۱/ ۳ درصد رسیده است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری معادل ۶/ ۰ درصد بوده است. در ۶ ماه نخست سال قبل رشد بخش ساختمان منفی ۶/ ۱۴ درصد بوده است. همچنین در بخش ساختمان ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/ ۱۲ درصد افزایش یافته است.

درآمد نفتی ایران ٦٧ درصد رشد کرد
بنا بر جداول آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، دولت در هشت ماه امسال ٥٣٩ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال درآمد از محل واگذاری های سرمایه ای کسب کرد که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ٥٣٦ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال بوده است. در این میان به طور مشخص فروش نفت خام در هشت ماه امسال به رقم ٤٠٢ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال رسیده است که حاکی از رشد ٦٧ درصدی است. این در حالی است که در هشت ماه پارسال ٢٧٠ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال نفت خام فروخته شده بود. همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مدت یاد شده ٢,٧ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

درآمد ٦٠٠ هزار میلیارد ریالی مالیاتی
در مدت یاد شده مجموع درآمدهای دولت اعم از مالیات، عوارض و حقوق گمرکی ٨٤٠ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال بوده که از این رقم ٦٠٠ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال آن به مالیات و بقیه به سایر درآمدها اختصاص دارد.از مجموع درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات های مستقیم یعنی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت ٢٩٩ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال است و ٣٠٠ هزار میلیارد ریال باقیمانده مربوط به مالیات های غیرمستقیم نظیر واردات، کالاها و خدمات و ارزش افزوده است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۰.۸درصد رشد کرد
جدول دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به ۳۶۱۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته، ۶.۷ درصد رشد داشته است. در این میان میزان اسکناس و مسکوک ۷۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۴۸.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۵ داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۹.۸ درصد افزایش به ۶۳۲.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که سهم دولت ۳۸۵ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی ۲۴۷ هزار میلیارد ریال است.در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۸ درصد رشد داشته است.

پرداخت های هشت ماه دولت
تا پایان آبان ماه امسال دولت ١٤٣٩,٥ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت های هزینه ای (جاری) و ٢٩٢.١ هزار میلیارد ریال بابت تملک دارایی های سرمایه ای یا همان پرداخت های عمرانی هزینه کرده است؛ با این اوصاف میزان پرداخت های عمرانی دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ٥١ درصدی یافته است که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی آن است.

همچنین دولت در این مدت ٥٨٣ هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی های مالی نظیر اوراق مشارکت و اسناد خزانه درآمد داشته و در مقابل ١٨٧ هزار و ٩٠٠ میلیارد ریال برای تملک اوراق سررسید شده هزینه کرده است.


خیز درآمدهای نفتی
:
امتیاز : 4.0 تعداد رای : 15
 • در سال جاری میزان درآمدهای مالیاتی چند درصد بیشتر از درآمدهای نفتی بوده است؟


  در روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه ای اعلام کرد که در سال 1395 درآمدهای مالیاتی، 150 درصد بیشتر از درآمدهای نفتی بوده است. همین موضوع بهانه ای شد تا در آستانه سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آمارهای بودجه ای سال 96 سری بزنی
 • در سال جاری میزان درآمدهای مالیاتی چند درصد بیشتر از درآمدهای نفتی بوده است؟


  در روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه ای اعلام کرد که در سال 1395 درآمدهای مالیاتی، 150 درصد بیشتر از درآمدهای نفتی بوده است. همین موضوع بهانه ای شد تا در آستانه سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آمارهای بودجه ای سال 96 سری بزنی
 • ضرورت جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی


  یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «لایحه بودجه سال ۹۸ تا حدودی متناسب با شرایط اقتصادی فعلی است»، در عین حال گفت که باید بودجه سال آینده را انقباضی‌تر ببینیم.
 • درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت


  طبق بررسی‌ها دولت اگر تنها در سال آینده نفت خام صادر کند و هر بشکه نفت خام را 50 دلار و هر دلار آمریکا را 3300 تومان در نظر بگیرد، باید روزانه بیش از یک میلیون و 843 هزار بشکه نفت خام صادر کند تا این رقم پیش بینی شده محقق شود.
 • درآمدهای مالیاتی ۱۵۰ درصد درآمدهای نفتی شد


  تقوی‌نژاد گفت: با پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی ۱۵۰ درصد درآمدهای نفتی شد و از آن پیشی گرفت.
 • خیز درآمدهای نفتی


  رشد اقتصادی ٦ ماهه نخست جاری همچنان مثبت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل ۵/ ۴‌درصد بیشتر شده است.
 • دولت، درآمدهای نفتی را کم کرد


  دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با امسال با کاهش همراه است.
 • دولت درآمدهای نفتی را کم کرد


  دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است.
 • دولت درآمدهای نفتی را کم کرد


  دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است.
 • دولت درآمدهای نفتی را کم کرد


  دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است.
 • دولت درآمدهای نفتی را کم کرد


 • درآمدهای نفتی 97 درصد رشد کرد


  براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ۵ ماهه نخست سال درآمدهای نفتی 97 درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها ۷ درصد بوده است.
 • بندناف بودجه از درآمدهای نفتی قطع می‌شود؟


  استاندار سمنان، وجود قوانین مبهم و دست و پاگیر را از مهمترین مشکلات کشور و خصوصا مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی برشمرد و با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی امروز و قرارگرفتن فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی گفت: قوانین باید به نفع تولیدکنندگان تفسیر
 • دولت درآمدهای نفتی را افزایش داد


  دولت در لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با افزایش همراه است.
 • سنگر نجات درآمدهای نفتی


  آنطور که این کارشناس نفتی می‌گوید، روز ۸ ماه مه، یعنی روزی که ترامپ از برجام خارج شد، میزان صادرات نفت ایران ۴/ ۲ میلیون بشکه در روز بود و نفت نیز حدود ۷۵ دلار بر بشکه معامله می‌شد. بنابراین میزان درآمد ایران از فروش نفت در این روز حدود ۱۸۰ میلیون دل

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در صحن علنی

قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در صحن علنی

گزارش روزنامه اطلاعات از نمایش ضد‌ایرانی «ورشو»

گزارش روزنامه اطلاعات از نمایش ضد‌ایرانی «ورشو»

جلسه علنی ۲۷ بهمن آغاز شد/ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۸

جلسه علنی ۲۷ بهمن آغاز شد/ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۸

سبز «ساربیل» در میان سرخی سیمانی‌ها/ گزارش حسابرسی شده، عامل جذابیت سهم

سبز «ساربیل» در میان سرخی سیمانی‌ها/ گزارش حسابرسی شده، عامل جذابیت سهم

دهمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه درباره اجرای برجام به مجلس ارائه شده است

دهمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه درباره اجرای برجام به مجلس ارائه شده است

گزارش نهاد‌های مربوطه از حادثه تروریستی زاهدان در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی

گزارش نهاد‌های مربوطه از حادثه تروریستی زاهدان در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی

گزارش اشپیگل از تمرین کشتار منافقین در آلبانی

گزارش اشپیگل از تمرین کشتار منافقین در آلبانی

گزارش سپاه و وزارت اطلاعات به مجلس؛

گزارش سپاه و وزارت اطلاعات به مجلس؛ "حمایت اطلاعاتی عربستان و امارات" از تروریست‌ها قطعی اعلام شد