بازدید: 115

نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند»

نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند»

نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند» نویسنده کتاب: راجر فارمرترجمه: محمدرضا فرهادی پورناشر: دنیای اقتصاد، چاپ  سوم۱۳۹۴۱۹۹ صفحه، ۱۰۰۰۰ توماننویسنده نقد: دکتر علی سرزعیم مشکلی که در چهار دهه اخیر در رابطه با علم اقتصاد ایجاد شده تخصصی شدن زیاد و ریاضی شدن این علم است و این امر امکان مفاهمه میان دانش آموختگان این رشته را با مردم عادی از بین برده است. این مشکل که دامن گیر کل اقتصاد است به طور خاص در حوزه اقتصاد کلان نمود بیشتری پیدا کرده است. توده مردم تصور می کنند که حق دارند بدانند در اقتصاد چه می گذرد و حق دارند تا نسبت به سیاست های اقتصاد کلان آگاهی داشته باشند اما مباحثات میان اقتصاددانان حوزه کلان آنقدر فنی و تخصصی شده که مردم عادی از این مباحث چندان چیزی سر در نمی آورند. کتاب اقتصاد چگونه کار می کند نوشته راجر فارمر تلاشی است برای رفع این مشکل. مردم عادی در لابلای صحبت های متخصصین اسامی گنگی چون کینز، نئوکلاسیک، تسهیل مقداری و امثالهم را می شنوند اما سر در نمی آورند که مکاتب اقتصاد کلان چه هستند و چه چیزی می گویند. این کتاب تلاش می کند به بیان ساده مکاتب اقتصاد کلان را به خوانندگان عادی معرفی کند. نویسنده کل مباحث اقتصاد کلان را در چارچوب تقابل میان دو نگاه کلاسیک و کینز بازتعریف می کند. در حالیکه در نگاه کلاسیک چنین تصور می شود که اقتصاد دارای مکانیزم های خودتصحیح است و نیازی به مداخله دولت ندارد، کینزیها معتقدند که اقتصاد لزوما به حالت تعادل بر نمی گردد و بحرانهای مالی را شاهد مدعا می آورند و معتقدند که مداخلات موثر دولت می تواند تصحیح اقتصاد را تسریع کند در غیر این صورت بحرانها بیش از حد طول خواهد کشید. حول این دو دیدگاه فکری مکاتب اقتصادی مختلفی ایجاد شده است و نویسنده تلاش می کند این مکاتب را با زبان ساده به خوانندگان معرفی کند. به باور اینجانب توفیق نویسنده در تحقق این امر نسبی است به این معنی که نویسنده تا حدودی به ساده سازی مسائل و مناقشات مکاتب اقتصاد کلان پرداخته اما نتوانسته سطح مباحث را تا آن حد پایین آورد که برای یک فرد عادی هم قابل فهم باشد. مشکلی که نویسنده با آن روبرو بوده را در روانشناسی «سوگیری گذشته نگر» می خوانند. مقصود از این تعبیر این است که افراد نمی توانند وقتی به گذشته برگردند ذهن خود را دقیقا در وضعیتی که بود تصور کنند. به همین دلیل وقتی معما حل می شود خیلی آسان به نظر می آید و آدمی نمی تواند بفهمد که چرا قبلا نمی توانسته آن معما را حل کند. همین وضع در مورد نویسنده کتاب نیز صادق است. نویسنده کتاب که از افراد نامدار این حوزه است موفق نبوده که ذهنیت یک فرد عادی را به خوبی تصور کند و متنی بنویسد که برای یک فرد کاملا عامی نیز قابل فهم باشد. نتیجه این امر آن شده که کتاب اقتصاد چگونه کار می کند برای دانشجویان اقتصاد و کسانی که یک یا دو درس در حوزه اقتصاد کلان گذرانده اند مفید است و برای آنها مفهوم است. یک اشکال دیگر کتاب این است که نویسنده در جای جای کتاب نه تنها خواسته روایت خود از مکاتب را بیان کند بلکه دیدگاه جدید خود را نیز گنجانده است در حالیکه شاید در یک کتاب مقدماتی ضرورتی برای طرح نظریات جدید وجود نداشته باشد. ترجمه کتاب نسبتاً خوب، روان و درست است و تنها در ترجمه چند اسم از شخصیت ها و دانشگاه ها تلفظ درست آن به فارسی نوشته نشده است که اهمیت زیادی ندارد و تاثیری در انتقال مفهوم ندارد. به عنوان مثال new haven نیوهَوِن ترجمه شده در حالیکه تلفظ درست آن نیوهیون است. کتاب به شکل پیراسته و مطبوعی به چاپ رسیده و با توجه به روانی متن، حجم کم کتاب و قطع مناسب و خوش دستی که دارد به سادگی قابل خواندن است. خواندن این کتاب را برای همه کسانی که قصد دارند تا از مکاتب اقتصاد کلان سردر بیاورند توصیه می کنم. تصویر جلد منبع: الف  
نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند»
منبع : تبیان کد خبر: 83

 تلگرام خبرلند

نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند»

نویسنده کتاب: راجر فارمر
ترجمه: محمدرضا فرهادی پور
ناشر: دنیای اقتصاد، چاپ  سوم۱۳۹۴
۱۹۹ صفحه، ۱۰۰۰۰ تومان
نویسنده نقد: دکتر علی سرزعیم

مشکلی که در چهار دهه اخیر در رابطه با علم اقتصاد ایجاد شده تخصصی شدن زیاد و ریاضی شدن این علم است و این امر امکان مفاهمه میان دانش آموختگان این رشته را با مردم عادی از بین برده است. این مشکل که دامن گیر کل اقتصاد است به طور خاص در حوزه اقتصاد کلان نمود بیشتری پیدا کرده است. توده مردم تصور می کنند که حق دارند بدانند در اقتصاد چه می گذرد و حق دارند تا نسبت به سیاست های اقتصاد کلان آگاهی داشته باشند اما مباحثات میان اقتصاددانان حوزه کلان آنقدر فنی و تخصصی شده که مردم عادی از این مباحث چندان چیزی سر در نمی آورند. کتاب اقتصاد چگونه کار می کند نوشته راجر فارمر تلاشی است برای رفع این مشکل.

مردم عادی در لابلای صحبت های متخصصین اسامی گنگی چون کینز، نئوکلاسیک، تسهیل مقداری و امثالهم را می شنوند اما سر در نمی آورند که مکاتب اقتصاد کلان چه هستند و چه چیزی می گویند. این کتاب تلاش می کند به بیان ساده مکاتب اقتصاد کلان را به خوانندگان عادی معرفی کند. نویسنده کل مباحث اقتصاد کلان را در چارچوب تقابل میان دو نگاه کلاسیک و کینز بازتعریف می کند. در حالیکه در نگاه کلاسیک چنین تصور می شود که اقتصاد دارای مکانیزم های خودتصحیح است و نیازی به مداخله دولت ندارد، کینزیها معتقدند که اقتصاد لزوما به حالت تعادل بر نمی گردد و بحرانهای مالی را شاهد مدعا می آورند و معتقدند که مداخلات موثر دولت می تواند تصحیح اقتصاد را تسریع کند در غیر این صورت بحرانها بیش از حد طول خواهد کشید. حول این دو دیدگاه فکری مکاتب اقتصادی مختلفی ایجاد شده است و نویسنده تلاش می کند این مکاتب را با زبان ساده به خوانندگان معرفی کند.

به باور اینجانب توفیق نویسنده در تحقق این امر نسبی است به این معنی که نویسنده تا حدودی به ساده سازی مسائل و مناقشات مکاتب اقتصاد کلان پرداخته اما نتوانسته سطح مباحث را تا آن حد پایین آورد که برای یک فرد عادی هم قابل فهم باشد. مشکلی که نویسنده با آن روبرو بوده را در روانشناسی «سوگیری گذشته نگر» می خوانند. مقصود از این تعبیر این است که افراد نمی توانند وقتی به گذشته برگردند ذهن خود را دقیقا در وضعیتی که بود تصور کنند. به همین دلیل وقتی معما حل می شود خیلی آسان به نظر می آید و آدمی نمی تواند بفهمد که چرا قبلا نمی توانسته آن معما را حل کند. همین وضع در مورد نویسنده کتاب نیز صادق است. نویسنده کتاب که از افراد نامدار این حوزه است موفق نبوده که ذهنیت یک فرد عادی را به خوبی تصور کند و متنی بنویسد که برای یک فرد کاملا عامی نیز قابل فهم باشد. نتیجه این امر آن شده که کتاب اقتصاد چگونه کار می کند برای دانشجویان اقتصاد و کسانی که یک یا دو درس در حوزه اقتصاد کلان گذرانده اند مفید است و برای آنها مفهوم است.

یک اشکال دیگر کتاب این است که نویسنده در جای جای کتاب نه تنها خواسته روایت خود از مکاتب را بیان کند بلکه دیدگاه جدید خود را نیز گنجانده است در حالیکه شاید در یک کتاب مقدماتی ضرورتی برای طرح نظریات جدید وجود نداشته باشد.

ترجمه کتاب نسبتاً خوب، روان و درست است و تنها در ترجمه چند اسم از شخصیت ها و دانشگاه ها تلفظ درست آن به فارسی نوشته نشده است که اهمیت زیادی ندارد و تاثیری در انتقال مفهوم ندارد. به عنوان مثال new haven نیوهَوِن ترجمه شده در حالیکه تلفظ درست آن نیوهیون است. کتاب به شکل پیراسته و مطبوعی به چاپ رسیده و با توجه به روانی متن، حجم کم کتاب و قطع مناسب و خوش دستی که دارد به سادگی قابل خواندن است. خواندن این کتاب را برای همه کسانی که قصد دارند تا از مکاتب اقتصاد کلان سردر بیاورند توصیه می کنم.

تصویر جلد

نقدی بر کتاب «اقتصاد چگونه کار می کند»

منبع: الف


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

جدیدترین اخبار

گزارش ها

واکنش خاص گوینده خبر 14 به گزارش سخنان رهبر و اقتدار موشکی +فیلم

واکنش گوینده خبر 14 سیما پس از گزارش درباره سخنان رهبر انقلاب و اقتدار موشکی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

خوش خدمتی جدید منافقین به آمریکا با انتشار گزارش‌هایی خیالی از برنامه موشکی ایران

نماینده گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن مدعی شد مدارک و شواهدی علیه برنامه موشکی ایران در اختیار دارند.

گزارش شهنازی در مورد اعزام کاروان ایران به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا

دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست روسای فدراسیون‌ها با وزیر و معاونان وزارت ورزش، گزارشی از وضعیت اعزام کاروان ایران به بازی‌های داخل سالن ارائه کرد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت فردا گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو منتشر می‌کند

عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو توسط سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تهیه شده که فردا منتشر می‌شود.

چند مورد لو رفتن سؤالات امتحان نهایی 20 دقیقه قبل از امتحان گزارش شده است/ مردم مستندات خود را به مجلس ارائه کنند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه چند مورد لو رفتن سؤالات حدود یک ربع تا بیست دقیقه قبل از شروع امتحان گزارش شده است، گفت: اگر مدرک و مستندی در دست افراد دالّ بر وقوع تخلف در امتحانات نهایی وجود دارد باید به مجلس داده شود.

اعلام گزارش دفتر بازرسی سازمان محیط زیست درباره مرگ "هیرکان"

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست درباره مرگ هیرکان، پلنگ رها شده در پارک ملی گلستان توضیحاتی را ارائه کرد.

نتایج گزارشات اولیه در خصوص علت بوی نامطبوع خاش

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ترکیدگی یک واحد آمونیاک در شهرک صنعتی خاش و فعال شدن تنها آتشفشان غیرخاموش ایران از دلایل بوی نامطبوع شهرستان خاش اعلام شده که هنوز صحت و سقم این ادعاها مشخص نشده است.

نخستین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران؛ لحن گوتیرش نرمتر شد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که بر اساس سندی که به دست آورده لحن دبیرکل سازمان ملل نسبت به آزمایش‎های موشکی ایران نرمتر شده است.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش یونیسف از کشته شدن کودکان موصل به دست داعش

سازمان ملل اعلام کرد: شبه نظامیان گروه تروریستی داعش کودکان در موصل را هدف می‌گیرند تا اجازه ندهند غیرنظامیان از این شهر فرار کنند این در حالی است که نیروهای عراقی برای پس گرفتن آخرین پایگاه داعشی‌ها در عراق همچنان تلاش می‌کنند.

تبلیغات

تلگرام خبرلند