آسیاتک

بازدید: 71

خانه‌ای در سرپل ذهاب که زلزله تکانش هم نداد!(عکس)

خانه‌ای در سرپل ذهاب که زلزله تخریبش نکرد.حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است.
خانه‌ای در سرپل ذهاب که خوشبختانه زلزله نه تنها تخریبش نکرد بلکه حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است.

موضوعی که نشان می دهد با ساختن خانه های نقاوم می توان در برابر زلزله ایمن بود.


منبع:ایسنا

loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک