آسیاتل

بازدید: 31

«هوسا» پلي ميان اسلام و آفريقاست

در شرايطي كه نزديك به دو سال از فاجعه حمله ارتش نيجريه به عزاداران اربعين حسيني مي‌گذرد كه...

محمد صادق عابديني

در شرايطي كه نزديك به دو سال از فاجعه حمله ارتش نيجريه به عزاداران اربعين حسيني ميگذرد كه باعث به خاك و خون كشيده شدن چندين نفر و بازداشت شيخ محمد زكزاكي رهبر شيعيان نيجريه شد، راديو هوسا تنها رسانه شنيداري است كه اخبار مربوط به شيخ زكزاكي را پوشش داده و تلاش كرده است، نگذارد بازداشت اين عالم ديني و رهبر معنوي شيعيان نيجريه به فراموشي سپرده شود. راديو هوسا از جمله راديوهاي برون مرزي جمهوري اسلامي ايران است كه 22 سال از عمر فعاليتش ميگذرد. عبدالله صالح عثمان، معاون راديو هوسا در گفتوگو با «جوان» درباره فعاليت اين شبكه توضيح داده است.

راديو هوسا براي مردم هوسايي زبان آفريقا پخش برنامه دارد، شامل كدام مناطق آفریقا ميشود؟

راديو هوسا، تنها راديويي است كه صداي جمهوري اسلامي ايران را به گوش منطقه غرب آفريقا ميرساند، اين منطقه شامل كشورهاي نيجريه، نيجر، غنا، چاد و تا حدي سنگال ميشود. در اين كشورها مردم هوساييزبان برنامههاي راديو هوسا را دنبال ميكنند و استقبال خوبي از اين راديو ميكنند. هدف از راهاندازي اين شبكه ايجاد پلي ميان اسلام و آفريقا بوده است.

شنيدن و آگاهي از مواضع جمهوري اسلامي، چقدر براي مردم اين منطقه مهم است؟

رويكرد رسانههاي غربي و عربي عليه جمهوري اسلامي ايران است و اخبار ضد و نقيضي درباره ايران پخش ميكنند، هوساييزبانها به دنبال شنيدن واقعيتهاي اخبار ايران هستند. ما تماسهاي زيادي از مردم اين كشورها داريم كه ميگويند اگر خبري را ما منتشر كنيم، آنها باور ميكنند و به اخبار رسانههاي غربي اعتماد ندارند. وقتي خبري درباره ايران منتشر ميشود، آنها منتظر شنيدن آن از راديو هوسا ميشوند.

دو سالي ميشود كه شيخ زكزاكي در بند دولت نيجريه است، در اين مدت عملكرد راديو هوسا در قبال اين بازداشت چه بوده است؟

ما همه اخبار مربوط به ايشان را پخش ميكنيم، چه در قالب خبر، گزارش و چه مصاحبه با اعضاي جنبش اسلامي، اين اخبار در راديو، سايت اينترنتي و صفحه فيسبوك ما منتشر ميشود. بعد از اتفاقي كه براي شيخ زكزاكي افتاد،رسانههاي نيجريه كه از اخبار ما استفاده ميكردند، سعي كردند ديگر از ما منبع نزنند و در اخبار تغيير بدهند، اما ما ميدانيم كه آن خبر توليدي راديو هوسا است.

به غير از راديو هوسا، شبكهاي هست كه پيگير سرنوشت شيخ زكزاكي باشد؟

در نيجريه فقط چند سايت اينترنتي اين كار را انجام ميدهند، اما در رسانهها فقط راديو هوسا و شبكه «پرس تي وي» هستند كه پيگير سرنوشت شيخ زكزاكي هستند.

اين كار باعث ناراحتي و سنگاندازي دولت نيجريه نميشود؟

آنها مستقيماً چيزي نميگويند، ولي سعي ميكنند كاري كنند تا مردم به اين اخبار كمتر توجه كنند يا سعي ميكنند وقتي ما خبري درباره اعضاي جنبش اسلامي پخش ميكنيم، سريعاً كارهايشان عليه جنبش و اعضاي آن را توجيه كنند. شيخ زكزاكي در خود دولت نيجريه و مجلس طرفداراني دارد، اما موضع نميگيرند و سعي ميكنند با احتياط رفتار كنند.

به رسانههاي غربي هوسايي زبان اشاره داشتيد، كدام رسانهها به زبان هوسايي فعاليت دارند؟

BBCبيش از 50 سال است كه راديو و تلويزيون به زبان هوسايي دارد،VOAهم همينطور آنها هم نزديك به 50 سال است راديو و تلويزيون دارند، دويچه وله(صداي آلمان) و راديو فرانسه هوسايي زبان هم داريم، حتي كشورهاي چين و روسيه نيز راديو هوسايي دارند كه از پكن و مسكو پخش ميشود. تركيه نيز شبكهاي راهاندازي كرده است.

اين رسانهها به دنبال تخريب يا رقابت با راديو هوسای جمهوري اسلامي هستند؟

مهمترين رقيب ما شبكهBBCاست، آنها خودشان ميگويند كه با ما رقابت جدي دارند، من دوستي دارم كه درBBCكار ميكند، او ميگفت هميشه اخبار شما را دنبال و از آن استفاده ميكنيم.

راديو هوسا چقدر مخاطب دارد؟

مخاطبان خيلي زيادي داريم، اما آمار نگرفتهايم. صفحه فيسبوك راديو هوسا بيش از 91 هزار عضو دارد كه نشاندهنده پيگيريای است كه از اخبار ما ميشود.loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

گزارشی تکان دهنده از ازدواج کودکان در یک روستا

گزارش گاردین از خشونت علیه داوران فوتبال با تصویری از ملی پوشان ایران

گزارش گاردین از خشونت علیه داوران فوتبال با تصویری از ملی پوشان ایران

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

موج ورودی نقدینگی با انتشار گزارش‌های 6ماهه/ پیشنهاد ارزنده روی میز سهامداران جدید

تبلیغات

آسیاتک حمایت