بازدید: 64

مشکل شماره یک بیمارستان ها

مشکل شماره یک بیمارستان ها

سلامت نیوز:معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش هایی، از سازمان های بیمه گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان ها چیست؟بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان های دولتی و خصوصیوی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.دفترچه های بیمه در معرض تهدید جدیآقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه ای قوی است که به وعده هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه های بیمه ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می شود بیمه ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه هایش نداشته است؟وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می گذرد و مفهوم آن است که بیمه ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه اش را پرداخت کنند. نمی شود که بیمه ها در کشور نرخ گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه های پایه فقط به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانونوی در ادامه صحبت هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه ها، سراغ بیمارستان ها بروید و ببینید آنها چه می گویند.سوالی کلیدی از بیمه هاوی در بخشی دیگر از گفت وگویش با ایسنا درباره روایت های مختلف از سیاست های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه ها، گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت بر هزینه کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می کنیم و معتقدیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب العین باشد و سیاست هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق شان برای بیمه درمان پرداخت می شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه ها و بیمارستان های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه ها پول نداده اند و بیمارستان ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده اند و با روش های دشوار خدمات و بهره مندی مردم را حفظ می کنند، حیرت کردند. بی تردید این تعهد بی نظیر بیمارستان ها در مقابل مردم است.آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره ای نداشت که با روش های بسیار مناسب تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان ها و مردم را بدهد.تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان هامعاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان ها را می دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی ها بسیار به کندی پیش می رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.
مشکل شماره یک بیمارستان ها
منبع : سلامت نیوز کد خبر: 731

 تلگرام خبرلند

سلامت نیوز:معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش هایی، از سازمان های بیمه گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان ها چیست؟بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان های دولتی و خصوصیوی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.دفترچه های بیمه در معرض تهدید جدیآقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه ای قوی است که به وعده هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه های بیمه ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می شود بیمه ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه هایش نداشته است؟وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می گذرد و مفهوم آن است که بیمه ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه اش را پرداخت کنند. نمی شود که بیمه ها در کشور نرخ گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه های پایه فقط به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانونوی در ادامه صحبت هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه ها، سراغ بیمارستان ها بروید و ببینید آنها چه می گویند.سوالی کلیدی از بیمه هاوی در بخشی دیگر از گفت وگویش با ایسنا درباره روایت های مختلف از سیاست های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه ها، گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت بر هزینه کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می کنیم و معتقدیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب العین باشد و سیاست هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق شان برای بیمه درمان پرداخت می شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه ها و بیمارستان های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه ها پول نداده اند و بیمارستان ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده اند و با روش های دشوار خدمات و بهره مندی مردم را حفظ می کنند، حیرت کردند. بی تردید این تعهد بی نظیر بیمارستان ها در مقابل مردم است.آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره ای نداشت که با روش های بسیار مناسب تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان ها و مردم را بدهد.تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان هامعاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان ها را می دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی ها بسیار به کندی پیش می رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.

سلامت نیوز:معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش هایی، از سازمان های بیمه گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان ها چیست؟

بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان های دولتی و خصوصی

وی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.

دفترچه های بیمه در معرض تهدید جدی

آقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه ای قوی است که به وعده هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه های بیمه ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می شود بیمه ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه هایش نداشته است؟

وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می گذرد و مفهوم آن است که بیمه ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه اش را پرداخت کنند. نمی شود که بیمه ها در کشور نرخ گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه های پایه فقط به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.

۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانون

وی در ادامه صحبت هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه ها، سراغ بیمارستان ها بروید و ببینید آنها چه می گویند.

سوالی کلیدی از بیمه ها

وی در بخشی دیگر از گفت وگویش با ایسنا درباره روایت های مختلف از سیاست های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه ها، گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت بر هزینه کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می کنیم و معتقدیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب العین باشد و سیاست هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.

آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق شان برای بیمه درمان پرداخت می شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه ها و بیمارستان های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.

وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه ها پول نداده اند و بیمارستان ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده اند و با روش های دشوار خدمات و بهره مندی مردم را حفظ می کنند، حیرت کردند. بی تردید این تعهد بی نظیر بیمارستان ها در مقابل مردم است.

آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره ای نداشت که با روش های بسیار مناسب تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان ها و مردم را بدهد.

تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان ها

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.

به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان ها را می دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.

وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی ها بسیار به کندی پیش می رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

جدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش تصويرى/ قيچى داعش در مرز عراق و سوريه

با توجه به اينكه رزمندگان حشد شعبي (سازمان بسيج مردمى) و ارتش عراق، عناصر داعش را به آن سوى مرزهاى خود رانده اند؛ چندى است كه مقاومت اسلامى نُجَباء پاكسازى با اين تروريستها را در مرز سوريه به سمت عراق آغاز كرده است.

گزارشی از دومین جشنواره تلاوت مجلسی زیر 16 سال + اسامی

گروه جلسات و محافل: دومین جشنواره تلاوت مجلسی زیر 16 سال، طی ماه رمضان به میزبانی حسینیه کربلایی‌ها در تهران برگزار شد.

۳۰ جمله در ستایش مسی ۳۰ ساله +گزارش تصویری

فوق ستاره آرژانتینی فوتبال جهان نه تنها در میادین فوتبال،بلکه در زمینه اجتماعی و اخلاقی نیز جز ورزشکاران نمونه محسوب می شود.

راه‌اندازی اپلیکیشن گزارش‌دهی جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان

گروه بین الملل: شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی دیروز جمعه، 2 تیر اپلیکیشنی را برای گزارش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان آمریکا راه‌اندازی کرد.

گزارش دستگاه‌های مسئول از آسیب‌های اجتماعی به کمیسیون اجتماعی/ جمع‌بندی گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی گزارش کارهای انجام شده در این حوزه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه می‌کنند و جمع‌بندی گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.

نشست غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا 11 تیرماه برگزار می‌شود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت که این جلسه 11 تیرماه تشکیل می‌شود.

سازمان بورس، بازرسي و فرابورس در رابطه با صورت‌هاي مالي «وپسا» گزارش دهند

به تعويق افتادن عرضه اوليه شركت سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي و ساختمان خليج فارس «وپسا»...

گزارش استهلال چگونه به تأیید رهبر انقلاب می‌رسد؟

اعضای کمیته علمی ستاد استهلال، نتیجه نهایی به‌دست آمده از رصد‌ها را همراه با نظر کارشناسی خود در اختیار رئیس ستاد استهلال قرار داده و در همان زمان، مراتب این گزارش به استحضار رهبر انقلاب تحویل داده می‌شود.

گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه غیرعلنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس از گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدامات صورت گرفته با واردات کالاهای قاچاق به کشور در جلسه غیرعلنی هفته آینده مجلس خبرداد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه/افزایش 5.4 درصدی متوسط قیمت

بر اساس اعلام بانک مرکزی در خردادماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی شهر تهران ۶ . ۴۵ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ . ۵ درصد افزايش داشت.

تبلیغات

تلگرام خبرلند