آسیاتک

بازدید: 75

مشکل شماره یک بیمارستان ها

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 731

 تلگرام خبرلند

سلامت نیوز:معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش هایی، از سازمان های بیمه گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان ها چیست؟بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان های دولتی و خصوصیوی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.دفترچه های بیمه در معرض تهدید جدیآقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه ای قوی است که به وعده هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه های بیمه ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می شود بیمه ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه هایش نداشته است؟وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می گذرد و مفهوم آن است که بیمه ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه اش را پرداخت کنند. نمی شود که بیمه ها در کشور نرخ گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه های پایه فقط به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانونوی در ادامه صحبت هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه ها، سراغ بیمارستان ها بروید و ببینید آنها چه می گویند.سوالی کلیدی از بیمه هاوی در بخشی دیگر از گفت وگویش با ایسنا درباره روایت های مختلف از سیاست های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه ها، گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت بر هزینه کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می کنیم و معتقدیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب العین باشد و سیاست هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق شان برای بیمه درمان پرداخت می شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه ها و بیمارستان های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه ها پول نداده اند و بیمارستان ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده اند و با روش های دشوار خدمات و بهره مندی مردم را حفظ می کنند، حیرت کردند. بی تردید این تعهد بی نظیر بیمارستان ها در مقابل مردم است.آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره ای نداشت که با روش های بسیار مناسب تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان ها و مردم را بدهد.تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان هامعاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان ها را می دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی ها بسیار به کندی پیش می رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.


سلامت نیوز:معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشکل شماره یک و درد مشترک بیمارستان های دولتی و خصوصی، با طرح پرسش هایی، از سازمان های بیمه گر خواست که پاسخ آنها را بدهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر محمد آقاجانی در پاسخ به سوالی درباره "اولویت تجمیع بیمه ها در نظام سلامت"، لازم نیست من در این باره اظهار نظر کنم؛ قطعا شما با بیمارستان های کشور در تماس هستید، از روسا، مدیران، پزشکان، پرستاران و ... در بیمارستان ها سوال کنید که اکنون مشکل اصلی بیمارستان ها چیست؟

بیمه؛ مشکل شماره ۱ بیمارستان های دولتی و خصوصی

وی در این باره افزود: ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشکلات زیرساختی را برطرف کردیم و در بازسازی بیمارستان ها، نوسازی تجهیزات پزشکی، بحث اصلاح فرایندها و ... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اکنون مشکل شماره یک بیمارستان های کشور بیمه است، این موضوع کاملا روشن است. می توانید در این باره یک نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستان های کشور یا از پزشکان و کارکنان بپرسید که مشکل شماره یک بیمارستان های کشور چیست؟ قطعا پاسخ این است که مشکل شماره یک این است که بیمه ها عملکرد مناسبی در مقابل مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.

دفترچه های بیمه در معرض تهدید جدی

آقاجانی ادامه داد: نظام سلامت کشور نیازمند بیمه ای قوی است که به وعده هایش عمل کند، بر اجرای قراردادهایی که با بخش دولتی و خصوصی دارد پافشاری کند و به موقع تعهدات خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و ارزش دفترچه های بیمه ها در کشور ما در معرض تهدید جدی است. چطور می شود بیمه ای یک سال در پرداخت مطالبات طرف های قراردادش تاخیر داشته باشد؟ مگر این سازمان بیمه برآوردی از هزینه هایش نداشته است؟

وی در این باره افزود: شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد که پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمه ها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد. تعرفه ها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال می شود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت می افتد، از مسیر شورای عالی بیمه می گذرد و مفهوم آن است که بیمه ها آن را بررسی کرده، منابعش را در نظر گرفته اند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجا د کرده اند. بنابراین مکلف هستند که هزینه اش را پرداخت کنند. نمی شود که بیمه ها در کشور نرخ گذاری کنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص کنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن کسی دیگر بیندازند!

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: بر همین اساس اکنون چالش شماره یک تمام بیمارستان های کشور بحث بیمه و ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که بیمه های پایه فقط به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکارند. بخش خصوصی و سایر مراکز درمانی عمومی هم همین مشکل را تجربه می کنند، اما از آنجا که ۸۰ درصد خدمات بستری بر عهده وزارت بهداشت است، بیش از همه اکنون بار این مشکلات بر دوش وزارت بهداشت است.

۳ جمله اصلی " طرح نظام سلامت" و بازگشت به قانون

وی در ادامه صحبت هایش با طرح این پرسش که وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت چه کرده است؟ گفت: وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، تنها به قانون بازگشته است و تاکید دارد که پرداختی مردم در بیمارستان سلیقه ای نباشد و هر مدیر و رییسی در بیمارستان نتواند این پرداختی را مطابق سلیقه اش شکل دهد، فرانشیز قانونی اخذ شود، مردم برای گرفتن خدمت به بیرون از بیمارستان هدایت نشوند و پزشک معالج بابت حق العلاج خارج از پرونده پولی از بیمار نگیرد. این جملات اصلی طرح تحول است که عین قانون است؛ نه حرفی جدید و پیچیده و بیمه ها نیز بر اساس قانون باید هزینه آن را بپردازند. بنابراین باز هم تاکید می کنم که به جای نظرخواهی از وزارت بهداشت و بیمه ها، سراغ بیمارستان ها بروید و ببینید آنها چه می گویند.

سوالی کلیدی از بیمه ها

وی در بخشی دیگر از گفت وگویش با ایسنا درباره روایت های مختلف از سیاست های کلی نظام سلامت در بحث تجمیع منابع بیمه ها، گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت بر هزینه کرد منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت تکلیف شده است. ما در مملکتی ولایی زندگی می کنیم و معتقدیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید برای همه نصب العین باشد و سیاست هایمان را در آن مسیر حرکت دهیم؛ آنهایی که با طرح تحول و اصلاحات بیمه مخالفت می کنند، تکلیف این جمله را مشخص کنند که "محوریت وزارت بهداشت یعنی تولیت نظام سلامت در هزینه کرد منابع به چه معنی است؟ وزارت بهداشت تنها به دنبال پاسخ همین یک جمله محوری است.

آقاجانی افزود: باید مشخص شود حق بیمه در کجا هزینه می شود؟ این حق کارگران است که وقتی ۹ درصد حقوق شان برای بیمه درمان پرداخت می شود، بدانند این ۹ درصد کجا هزینه می شود. آیا این وظیفه نظارتی وزارت بهداشت به عنوان تولیت در سیاست های ابلاغی مشخص نشده است؟ بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت باید این موضوع را روشن کند که آیا این حق بیمه در جای خود هزینه شده یا خیر. سوال دیگر این است که اگر تولیت واقعا با وزارت بهداشت بود، این مشکلاتی که اکنون بین بیمه ها و بیمارستان های کشور پیش آمده، باز هم این اتفاق می افتاد؟ قدر مسلم وقتی که وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت و به ناچار ارایه دهنده عمده خدمات بستری است و با این مشکلات هم روبروست، حتما به عنوان متولی سلامت به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کرد؛ چرا که در مقابل مردم مسوولیت دارد.

وی به تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکنون مدیر بیمارستان، پزشک و پرستار و ... ما یک سال است که پولش را از بیمه نگرفته، اما متعهدانه خدمت ارایه می کند. کارشناسان ارشد سازمان بهداشت جهانی چند روز قبل ایران بودند و متوجه این موضوع شده بودند؛ آنها تاکید داشتند که قدر مسلم خدمات کاهش یافته، اما وقتی بیمارستان ها را بازدید و مشاهده کردند یک سال است بیمه ها پول نداده اند و بیمارستان ها با چنگ و دندان طرح تحول را حفظ کرده اند و با روش های دشوار خدمات و بهره مندی مردم را حفظ می کنند، حیرت کردند. بی تردید این تعهد بی نظیر بیمارستان ها در مقابل مردم است.

آقاجانی افزود: اما اگر وزارت بهداشت بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت بر توزیع منابع نظارت داشت و محوریت منابع وزارت بهداشت بود، حتما اتفاقات خیلی بهتری می افتاد؛ چراکه مسوول سلامت مردم است، در همه نقاط کشور پاسخگوست و بالطبع وزارت بهداشت چاره ای نداشت که با روش های بسیار مناسب تر در تامین منابع بکوشد و بتواند به موقع پاسخ بیمارستان ها و مردم را بدهد.

تعلل تامین اجتماعی در پرداخت اقساط بانک عامل و مشکلی دوباره برای بیمارستان ها

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که "بانک عامل سوم" چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی کارگشا باشد، گفت: "عامل سوم" یک طرح تجربه شده بین المللی موفق است که به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان ها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.

به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود که بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانک شروع کند، اما این سازمان بیمه گر نه اقساطش را پرداخت کرده نه مستقیم پول بیمارستان ها را می دهد. بالطبع بانک عامل هم سقفش را پر کرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافه تر از سقف پرداخت کرده است) پرداخت کرده به این امید که تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعده اش وفا کند و قسط این بانک را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امکان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراکه قرار بود این ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجدید شود.

وی تاکید کرد: این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانک عامل دوباره فعال می شود. اما اکنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانک عامل در پرداخت اقساط، پرداختی ها بسیار به کندی پیش می رود مثلا در طی یک ماه اخیر بانک عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته که رقم بسیار اندکی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار کند شده است.با دوستان خود به اشتراک بگذارید

رایانه کمک ۲۴
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

تبلیغات

مشکلات رایانه ای

جدیدترین اخبار

گزارش ها

آشنایی با برادران دایی در یک گزارش جذاب 

آشنایی با برادران دایی در یک گزارش جذاب 

افتتاح فروشگاه جدید علی دایی با حضور برادران دایی، بازهم حکایت از اتحاد و صمیمیت زیاد این خانواده سرشناس داشت.

گزارش دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

گزارش دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به ارائه گزارشی از روند داوری‌های این دوره از جشنواره پرداخت.

گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران نادرست، مغرضانه و سیاسی است

گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران نادرست، مغرضانه و سیاسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص آزادی‌های مذهبی در جهان، بار دیگر تصویری تحریف شده و سیاسی از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران، همراه با ایراد اتهاماتی ناروا، ارائه شده و بی شک غیرقابل پذیرش و مردود می‌باشد.

گزارشی از پشت پرده برهان مبین/پای یک نماینده پولدارمجلس درمیان است؟+اسناد

گزارشی از پشت پرده برهان مبین/پای یک نماینده پولدارمجلس درمیان است؟+اسناد

آیا حمیدرضا امیرحسنخانی با نماینده مجلسی به همین نام که به ثروت زیاد شهرت دارد، ارتباطی دارد؟ شرکت برهان مبین به چه صورت مجوز قرارداد بلیت فروشی استادیوم های مهم ایران را دریافت کرده؟ آیا پای افراد و نهادهای دیگری در این مسئله در میان است؟ وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و شرکت برهان مبین باید به آنها پاسخ دهند.

باغ پرندگان می تواند به یکی از پروژه های شاخص پایتخت تبدیل شود/ارائه گزارش عملکرد اعضا به شهروندان الزامی است

باغ پرندگان می تواند به یکی از پروژه های شاخص پایتخت تبدیل شود/ارائه گزارش عملکرد اعضا به شهروندان الزامی است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: گزارش عملکرد اعضای شورای شهر به شهروندان الزامی است و باید این کار در جلسه علنی شورا صورت گیرد.

گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۶

گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۶

مرکز آمار ایران در گزارشی، به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با متوسط قیمت فروش سالانه یک کیلوگرم از محصولات کشاورزی و متوسط نرخ انواع دام زنده پرداخته است.

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - سیاه‌جامگان 0

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - سیاه‌جامگان 0

پرسپولیس خیلی خیلی توسط فرشاد احمدزاده به گل دست یافت تا اکنون شانس بالایی برای کسب پیروزی داشته باشد.

گزارش دبیر یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

گزارش دبیر یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوار ملی موسیقی گزارشی از روند داوری‌های این دوره از جشنواره ارائه داد.

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

مهدی طارمی در دیدار برابر سیاه جامگان تلاش زیادی داشت تا نام خود را به عنوان گلزن ثبت کند که البته فرصت ها یکی پس از دیگری برای او از دست رفته است.

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

طارمی در اوایل نیمه دوم فرصت خوبی روی پاس در عمق وحید امیری کسب کرد و در حالی که تنها رضا ناصری را روبروی خود می دید در زدن ضربه نهایی ناکام ماند و آن را در اختیار دروازه بان سیاه جامگان قرار داد.

گزارش بولتن نیوز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش بولتن نیوز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز متوالی به بررسی کارنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم پرداختند.

گزارش آخرين تمرين استقلالى ها پيش از ديدار با سايپا

گزارش آخرين تمرين استقلالى ها پيش از ديدار با سايپا

بازيكنان تيم فوتبال استقلال آخرين تمرين خود را پيش از ديدار با سايپا امروز عصر برگزار كردند.

گزارش مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس از طبقه‌بندی صکوک

گزارش مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس از طبقه‌بندی صکوک

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «طبقه‎بندی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

گزارش هافینگتون پست در مورد نشانه هایی از بهبود روابط عربستان و امارات با ایران

گزارش هافینگتون پست در مورد نشانه هایی از بهبود روابط عربستان و امارات با ایران

هافینگتون پست نوشت: تحرکات اخیرعربستان و امارات نشان می دهد که این دو کشور احتمالا درصدد یافتن راه هایی برای کاهش تنش ها با ایران هستند.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران مغرضانه و سیاسی است

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران مغرضانه و سیاسی است

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان به گزارش مغرضانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران واکنش نشان داد.

گزارش وکیل طالبی به AFC به دلیل طلب این بازیکن از تراکتورسازی+نامه

گزارش وکیل طالبی به AFC به دلیل طلب این بازیکن از تراکتورسازی+نامه

وکیل بازیکن سابق تراکتورسازی به دلیل طلب این بازیکن از تیم تبریزی به AFC گزارش داد.

خونه به خونه با نکونام استارت زد (گزارش تصویری)

خونه به خونه با نکونام استارت زد (گزارش تصویری)

اولین تمرین تیم فوتبال خونه به خونه با جواد نکونام برگزار شد.

علیفر: خبر گزارشگری من شور و شوق می‌آفریند

علیفر: خبر گزارشگری من شور و شوق می‌آفریند

از وقتی خبر گزارش من در بازی برگشت سوپرجام اسپانیا منتشر شده شور و شوق خاصی در جامعه فوتبال به راه افتاده است.

آسیاتک طراحی سایت مشکل کامپیوتر