آسیاتل

بازدید: 71

فضاي مجازي؛سنگ ها،گنجشك ها

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 7185
سلامت نیوز-*دکتر بابک خطی:پيشرفت  فن آوري امكان ثبت تصاوير و لحظه ها را با ساده ترين روش ها فراهم نموده و از سويي فضاي مجازي نيز با امكانات جذاب و وسيع خود انتشار آنها را به آساني  امكان پذير كرده است.به گزارش سلامت نیوز اين تسهيلات شرايط مساعدي براي ارتباط بهتر بين افراد ايجاد و به اشتراك موقعيت ها با اطرافيان و ميانبر زدن فاصله ها و خدمات شاياني نموده است.اما عدم وجود ضوابط روشن و آموزش هاي اوليه در مورداستفاده از اين فن آوري ها باعث شده است كه افراط و تفريط هايي در اين زمينه وجود داشته باشد.براستي در مورد گرفتن عكس و فيلم از افراد و سوژه ها و نشر آن چه محدوديت هايي وجود دارد.اين يادداشت اين مساله را در مورد كودكان به طور خاص بررسي مي كند كه اين روزها شاهد پخش فيلم هاو عكس هاي مختلف از آنان در فضاي مجازي هستيم كه در مدت كوتاهي و در سطوح وسيع منتشر و دست به دست مي گردد.سوال اين است كه در چه مواردي اجازه انجام اين كار و چه وقتي اجازه اشتراك اين موارد با ديگران وجود دارد. براي ورود به بحث در ابتدا  ببينيم تعريف كودك چيست؛طبق ماده اول كنوانسيون جهاني حقوق كودكان ،تمام افرادي كه زير هجده سال تمام سن دارند كودك محسوب مي شوند.بايد بدانيم هرگونه اقدام از جمله برداشتن تصوير از كودكان منوط به اجازه از خود آنان و والدينشان بوده،هر نوع مخالفت در اين دوسطح منع اساسي براي اين اقدام است.ضمن اين كه نشر اين تصوير و بُعد اين انتشار نيز نيازمند اجازه جداگانه است.ماده شانزدهم كنوانسيون جهاني حقوق كودكان واضحا ابراز مي كند كه محدوده شخصي هيچ كودكي قابل تعرض نيست و اين محدوده را شامل همه جوانب از جمله امور خانوادگي،مسكوني،حيثيتي و مكاتبات كودك ذكر مي كند و لزوم حمايت قانوني را حق كودك در اين موارد مي داند.حالا مي توانيم لحظه اي به آسيب هاي روحي بينديشيم كه از انتشار فيلم يا تصويري از كودكان براي خنده يا شوخي ،خوشمزگي يا افزايش مخاطب  در فضاي مجازي به كودك و خانواده او وارد مي شود.نمونه هايي كه اين روزها در اطرافمان زياد به آن بر مي خوريم و گاهي بدون توجه به آثار مخرب آن ،خودمان هم با انتشار آنها به توسعه اين چرخه خطرناك خوشمزگي مجازي و جذاب بودن كاذب دامن مي زنيم.اتفاقات پر عارضه و خطرناك به همين سادگي و با همين بي توجهي هاي به ظاهر پيش پا افتاده كليد مي خورد و ودر كوتاه زماني مي تواند به طوفاني سهمناك در زندگي هايي منتهي شود كه ديگر كسي را ياراي مديريت آن نيست و طبعا نمي توان از مسوليت اين عواقب جبران ناپذير به صرف نداشتن نيت سوء شانه خالي كرد.مثالي وجود دارد كه آدم ها شوخي شوخي به سمت گنجشك ها سنگ پرتاب مي كنند و گنجشك ها جدي جدي مي ميرند .قسمت عمده اي از اين تسلسل خطرناك با همين مثال ساده قابل توجيه است.و اما راه حل مقابله چيست؟از لحاظ قانوني  ماده نوزدهم كنوانسيون حقوق كودكان،حكومت هاي امضا كننده را ملزم به استفاده از همه ي امكانات قانوني، اداري،اجتماعي آموزشي براي مقابله با هر گونه اقدامات سهل انگارانه در برابر كودكان مي نمايد.طبق بند الف ماده سي و هفت همين كنوانسيون نيز حكومت ها مقابله نسبت به هرگونه رفتار غيرانساني با كودكان را تضمين كرده اند.اما صرفنظر از اين موارد روشن قانوني و اجتماعي راه چاره اساسي پيشگيري از وقوع چنين اقداماتي به صورت خودخواسته در سطح جامعه است؛رمز موفقيت در غلبه افراد در فضاي پركشش مجازي بر جذابيت و محبوبيت كاذب اين گونه نشرهاست .مَثَلي قديمي داريم كه  با هم بخنديم و نه به هم .به نظر مي رسدبهتر است زماني را به انديشيدن در مورد اين سوال صرف كنيم  كه خنديدن و خنداندن به چه قيمتي قابل قبول است و آسيب هاي وارده احتمالي چنين انتشارات بي حساب و كتابي را با قرار دادن خود و عزيزانمان به جاي قربانيان اين اقدامات ،تخمين بزنيم.بايد پذيرفت استفاده از فضاي مجازي يك هنراست، هنري كه مثل نواختن ساز نيازمند آموزش و صرف زمان است و مثل سوت زدن امري ساده،بي نياز به اموزش و  بي حساب و كتاب نيست.كمي صبر و تامل بيشتر هم در زمان فشار دادن دكمه ثبت تصوير در دوربين و موبايل ها و هم در زمان ارسال مطلب و اشتراك آن با افراد و گروه ها نياز امروز همه ماست.*طبيب كودكان

سلامت نیوز-*دکتر بابک خطی:پيشرفت فن آوري امكان ثبت تصاوير و لحظه ها را با ساده ترين روش ها فراهم نموده و از سويي فضاي مجازي نيز با امكانات جذاب و وسيع خود انتشار آنها را به آساني امكان پذير كرده است.

به گزارش سلامت نیوز اين تسهيلات شرايط مساعدي براي ارتباط بهتر بين افراد ايجاد و به اشتراك موقعيت ها با اطرافيان و ميانبر زدن فاصله ها و خدمات شاياني نموده است.
اما عدم وجود ضوابط روشن و آموزش هاي اوليه در مورداستفاده از اين فن آوري ها باعث شده است كه افراط و تفريط هايي در اين زمينه وجود داشته باشد.
براستي در مورد گرفتن عكس و فيلم از افراد و سوژه ها و نشر آن چه محدوديت هايي وجود دارد.

اين يادداشت اين مساله را در مورد كودكان به طور خاص بررسي مي كند كه اين روزها شاهد پخش فيلم هاو عكس هاي مختلف از آنان در فضاي مجازي هستيم كه در مدت كوتاهي و در سطوح وسيع منتشر و دست به دست مي گردد.

سوال اين است كه در چه مواردي اجازه انجام اين كار و چه وقتي اجازه اشتراك اين موارد با ديگران وجود دارد.
براي ورود به بحث در ابتدا ببينيم تعريف كودك چيست؛طبق ماده اول كنوانسيون جهاني حقوق كودكان ،تمام افرادي كه زير هجده سال تمام سن دارند كودك محسوب مي شوند.

بايد بدانيم هرگونه اقدام از جمله برداشتن تصوير از كودكان منوط به اجازه از خود آنان و والدينشان بوده،هر نوع مخالفت در اين دوسطح منع اساسي براي اين اقدام است.ضمن اين كه نشر اين تصوير و بُعد اين انتشار نيز نيازمند اجازه جداگانه است.

ماده شانزدهم كنوانسيون جهاني حقوق كودكان واضحا ابراز مي كند كه محدوده شخصي هيچ كودكي قابل تعرض نيست و اين محدوده را شامل همه جوانب از جمله امور خانوادگي،مسكوني،حيثيتي و مكاتبات كودك ذكر مي كند و لزوم حمايت قانوني را حق كودك در اين موارد مي داند.

حالا مي توانيم لحظه اي به آسيب هاي روحي بينديشيم كه از انتشار فيلم يا تصويري از كودكان براي خنده يا شوخي ،خوشمزگي يا افزايش مخاطب در فضاي مجازي به كودك و خانواده او وارد مي شود.نمونه هايي كه اين روزها در اطرافمان زياد به آن بر مي خوريم و گاهي بدون توجه به آثار مخرب آن ،خودمان هم با انتشار آنها به توسعه اين چرخه خطرناك خوشمزگي مجازي و جذاب بودن كاذب دامن مي زنيم.

اتفاقات پر عارضه و خطرناك به همين سادگي و با همين بي توجهي هاي به ظاهر پيش پا افتاده كليد مي خورد و ودر كوتاه زماني مي تواند به طوفاني سهمناك در زندگي هايي منتهي شود كه ديگر كسي را ياراي مديريت آن نيست و طبعا نمي توان از مسوليت اين عواقب جبران ناپذير به صرف نداشتن نيت سوء شانه خالي كرد.

مثالي وجود دارد كه آدم ها شوخي شوخي به سمت گنجشك ها سنگ پرتاب مي كنند و گنجشك ها جدي جدي مي ميرند .
قسمت عمده اي از اين تسلسل خطرناك با همين مثال ساده قابل توجيه است.


و اما راه حل مقابله چيست؟
از لحاظ قانوني ماده نوزدهم كنوانسيون حقوق كودكان،حكومت هاي امضا كننده را ملزم به استفاده از همه ي امكانات قانوني، اداري،اجتماعي آموزشي براي مقابله با هر گونه اقدامات سهل انگارانه در برابر كودكان مي نمايد.طبق بند الف ماده سي و هفت همين كنوانسيون نيز حكومت ها مقابله نسبت به هرگونه رفتار غيرانساني با كودكان را تضمين كرده اند.


اما صرفنظر از اين موارد روشن قانوني و اجتماعي راه چاره اساسي پيشگيري از وقوع چنين اقداماتي به صورت خودخواسته در سطح جامعه است؛
رمز موفقيت در غلبه افراد در فضاي پركشش مجازي بر جذابيت و محبوبيت كاذب اين گونه نشرهاست .مَثَلي قديمي داريم كه با هم بخنديم و نه به هم .به نظر مي رسدبهتر است زماني را به انديشيدن در مورد اين سوال صرف كنيم كه خنديدن و خنداندن به چه قيمتي قابل قبول است و آسيب هاي وارده احتمالي چنين انتشارات بي حساب و كتابي را با قرار دادن خود و عزيزانمان به جاي قربانيان اين اقدامات ،تخمين بزنيم.


بايد پذيرفت استفاده از فضاي مجازي يك هنراست، هنري كه مثل نواختن ساز نيازمند آموزش و صرف زمان است و مثل سوت زدن امري ساده،بي نياز به اموزش و بي حساب و كتاب نيست.


كمي صبر و تامل بيشتر هم در زمان فشار دادن دكمه ثبت تصوير در دوربين و موبايل ها و هم در زمان ارسال مطلب و اشتراك آن با افراد و گروه ها نياز امروز همه ماست.

*طبيب كودكان


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

با وجود گزارش سیا در کنار بن سلمان می‌ایستم

با وجود گزارش سیا در کنار بن سلمان می‌ایستم

حسن‌زاده: گزارش دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در حال بررسی است

حسن‌زاده: گزارش دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در حال بررسی است

تبلیغات

آسیاتک حمایت