آسیاتل

بازدید: 39

درخواست قمه زنی یک مرجع تقلید و مخالفت هاشمی!

منبع : فردا نیوز کد خبر: 694543
از من‌ نظر خواستند و من‌ از بیت‌ امام‌ کسب‌ تکلیف‌ کردم‌.احمدآقا گفت‌، امام‌ سال‌ گذشته‌ منع‌ کرده‌اند اما امسال‌ دخالت‌ نمی‌کنند. صلاح‌ نمی‌دانند در مقابل‌آقای‌ نجفی‌[مرعشی‌] موضع‌ بگیرند. من‌ خودم‌ با توجه‌ به‌ منع‌ سال‌ گذشته‌ با مسئولیت‌ خودم‌ به‌نخست‌ وزیری‌ گفتم‌، جلوگیری‌ شود.

از من‌ نظر خواستند و من‌ از بیت‌ امام‌ کسب‌ تکلیف‌ کردم‌.احمدآقا گفت‌، امام‌ سال‌ گذشته‌ منع‌ کرده‌اند اما امسال‌ دخالت‌ نمی‌کنند. صلاح‌ نمی‌دانند در مقابل‌آقای‌ نجفی‌[مرعشی‌] موضع‌ بگیرند. من‌ خودم‌ با توجه‌ به‌ منع‌ سال‌ گذشته‌ با مسئولیت‌ خودم‌ به‌نخست‌ وزیری‌ گفتم‌، جلوگیری‌ شود.

سرویس سیاسی فردا: هاشمی رفسنجانی در خاطرات۲۳ مهر سال ۶۲ خود می نویسد:   شب ازدفتر نخست وزیر اطلاع دادند که آیت الله العظمی نجفی [مرعشی ] در قم به شهربانی گفته اند که اجازه بدهند، قمه زنی انجام شود. از من نظر خواستند و من از بیت امام کسب تکلیف کردم .احمدآقا گفت ، امام سال گذشته منع کرده اند اما امسال دخالت نمی کنند. صلاح نمی دانند در مقابل آقای نجفی [مرعشی ] موضع بگیرند. من خودم با توجه به منع سال گذشته با مسئولیت خودم به نخست وزیری گفتم ، جلوگیری شود. 

loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک حمایت