بازدید: 104

معاون اول رییس جمهور: فولاد مبارکه نماد صنعت ایران است

معاون اول رییس جمهور: فولاد مبارکه نماد صنعت ایران است

ايشان افزود: در حال حاضر کارهاي بزرگي در گوشه و کنار کشور در حال اجرا است  و کشور روند رو به رشد توسعه خود را به سرعت طي مي کند. بايد در نظر داشته باشيم جايگاه واقعي صنعت ايران فراتر از اينهاست، دست يابي به اين جايگاه رسالتي است بر دوش تک تک مديران و کارشناسان و کارکنان صنعتي ايران در بخش‌‌هاي خصوصي و بر دوش همه کساني که دل و روحشان براي اين کشور مي‌‌تپد. اين وظيفه بار سنگيني بر دوش مسئولين گذاشته که بايد اين مسير را هرچه سريعترطي کنند.معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: در سالهاي اول انقلاب وقتي تصميم گرفته شد فولاد مبارکه احداث شود، کساني که مي‌‌توانستند به عنوان مدير اجراي فولاد مبارکه انتخاب شوند از انگشتان دست کمتر بودند در عين حال از نظر نيروي انساني با محدوديت مواجه بوديم. در آن سنوات مجبور بوديم نيروهاي انساني فارغ التحصيل را براي کسب آموزش و تجربه به کشورهاي ديگر اعزام نمائيم که اين خود در بدو امر هزينه سنگيني متوجه دولت مي‌‌نمود و اين اجتناب ناپذير بود چراکه مي‌‌خواستيم به تکنولوژي ساخت فولاد دست يابيم. اما اکنون هزينه‌‌اي که آنروز متحمل شديم باعث شد تا در داخل کشور متخصصاني از جنس فولاد داشته باشيم و کار به جايي برسد که بنا بر اذعان مديرعامل فولاد مبارکه 84 درصد قطعات و تجهيزات مورد استفاده در اين شرکت از داخل کشور تأمين شود. اين نتيجه زحمات مهندسيني است که در داخل فولاد مبارکه و در واحدهاي صنعتي ديگر درحال خدمت رساني مي باشند.دکتر جهانگيري در همين رابطه افزود: روزي که فولاد مبارکه در حال ساخت بود، کمتر کسي به شکل گيري و سودآوري فولاد مبارکه خوشبين بود ولي امروز شاهد اين هستيم که  ارزش محصولاتي که در اين شرکت از اول تا به امروز توليد شده 37 ميليارد دلار است که در مقايسه با هزينه ساخت اين شرکت، مبلغ قابل توجهي است. اين افتخار نصيب تمام کساني است که از اول تا امروز در فولاد مبارکه نقش ايفا نموده‌‌اند. جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به خاطرات يکي از مسئولين کشورهاي بلوک شرق گفت: يکي از شگردهاي کشورهاي غربي عليه کساني که مي خواهند کارهاي بزرگي انجام دهند اين است كه فضا سازي مي کنند و آنها را زير سوال مي برند تا اين کشورها همواره کوچک مانده و رشد پيدا نکنند.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مديران بزرگ کشور نبايد تحت تاثير جوسازي ها قرار بگيرند و بايستي مايوس نشده و دست از کار بر ندارند زيرا اين روزها و فضاسازي ها مي گذرد اما دستاورد آنها براي ملت ايران باقي خواهد ماند.وي با اشاره به فضاسازي هاي نادرستي که عليه مديران فولاد مبارکه در ابتداي کار اين مجتمع شد، افزود: مهم اين است مديران کشور شجاعت داشته باشند و بدون کوتاهي براي کشورشان تصميم گيري کنند زيرا وقتي ملت ايران فرمان اداره کار را در اختيار آنها قرار داده انتظار دارند که آنها کشور را به پيش ببرند.جهانگيري با بيان اينکه ما نبايد به خاطر حواشي دست روي دست بگذاريم تا در جايي مانند ميدان مشترک پارس جنوبي کشوري کوچک، منابع ملت ما را استخراج کند يا در ميادين نفتي مشترک متوجه شويم که مخازن کشور را طرف مقابل برداشته است.وي با تاکيد براينکه يک لحظه تعلل در کار خيانت به منافع ملي است، گفت: نبايد دلسرد شد و بايد با تمام توان در مسير حفظ منافع ملت گام برداشت.به همه مديران و کارکناني که در اين شرکت تلاش کردند تا امروز يک ميليون و 800 هزار تن به ظرفيت فولاد کشور اضافه شود، خداقوت مي‌گوييم، همچنين خداوند را شاکريم که به حمد ا... امروز کشور در حال توسعه است.ايشان افزود: گروه فولاد مبارکه قادر است که با توانمندي‌‌هايي که در داخل اين مجموعه وجود دارد به عنوان يک بنگاه صنعتي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي نقش مؤثري ايفا نمايد. در اقتصاد مقاومتي يکي از جهت گيريهاي اصلي، دانش بنيان بودن اقتصاد است . وقتي مي گوييم اقتصاد دانش بنيان باشد لزومي ندارد يک شرکت فقط در خصوص نانو تکنولوژي يا بيوتکنولوژي کار کند بعنوان مثال مي‌‌توان فولاد مبارکه را بر اساس دانش بنياني آن  اداره کرد و همه بخشهاي اقتصادي و اجرايي اين شرکت را به دانش متکي کرد. راه طي شده در فولاد مبارکه تاکنون بدرستي انتخاب و پيموده شده است . تحقيق و توسعه دربنگاههاي صنعتي بايد جايگاه خود را پيدا کند. بنگاهي که متکي به تحقيق و توسعه باشد،هم هزينه توليدش کاهش پيدا مي کند، هم قدرت رقابت وتنوع و کيفيت محصولاتش بالاتر مي‌‌رود. ارتباطي که امروز فولاد مبارکه با اکثر دانشگاه‌‌هاي کشور برقرار نموده و از نتايج آن استفاده مي کند راه پيشرفت و تعالي اين سازمان را هموار کرده است يعني اين دانش بنيان کردن. با اتکا به همين رويکرد و دستاوردهاست که مديرعامل اين شرکت با افتخاراعلام مي‌‌کند که 54 درصد محصولات صادراتي فولاد مبارکه به اروپا صادر شده است.ايشان در ادامه  با بيان اينکه امروز فولاد مبارکه به يک نهاد توسعه‌‌اي مبدل شده است تصريح کرد: فولاد مبارکه به جايي رسيده است که فقط به توليد فولاد فکر نمي‌‌کند و اساساً خود را موظف به توليد فولاد نمي‌‌داند اينکه احساس مي کند بايد در بندر عباس ايفاي نقش نمايد و يا در جايي ديگر کارخانه فولادسازي احداث کند و به موازات همين اقدامات نسبت به فعاليت‌‌ها و خدمات اجتماعي همت مي‌‌گمارد، همه و همه اينها از مؤلفه‌‌هاي آينده نگري اين شرکت و مسؤليت پذيري آن در بخش مسئوليت‌‌هاي اجتماعي است که قابل تقدير است.دکتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان کرد: براي توسعه صنعتي ايران، مهم اين است که يک برنامه صحيح داشته باشيم. بدانيم ايران را به کجا مي‌‌خواهيم ببريم . ببينيم صنعت ايران در چه بخشهايي قابليت توسعه دارد که به يقين يکي از بهترين زمينه‌‌هاي توسعه صنعتي ايران، صنايع معدني است، صنايعي که متکي بر منابع طبيعي و خدادادي ايران است. خداوند تبارک و تعالي در ايران نعمات بزرگ و فراواني از جمله نفت، گازو منابع معدني قرار داده است. خوشبختانه در اين خصوص برنامه‌‌هاي وسيعي براي توسعه ميادين نفتي و گازي و همچنين استفاده بهينه از مواد معدني داريم که يکي از مهمترين اين برنامه‌‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي جلوگيري از خام فروشي اين ذخاير است برنامه‌‌ها و راهبردهايي که باعث مي‌‌شود اين منابع را  در صنايع مختلف بکار گيريم و بعد از آن با ارزش افزوده بالاتر به محصولاتي با ارزش و صادراتي مبدل کنيم.معاون اول رييس جمهور يادآور شد: خوشبختانه در ايران براي توسعه صنعت فولاد ايران گاز و سنگ آهن کافي وجود دارد فقط مهم اين است که کساني که مي خواهند اين دو ماده را به فولاد تبديل کنند در کشور وجود داشته باشد. از آنجايي که سابقه صنعت فولاد در ايران به دهه چهل بر‌‌مي‌‌گردد خوشبختانه شرايطي فراهم است که ما امروز در داخل کشورمان از متخصصين بسيار توانمندي در صنعت فولاد برخوردار باشيم . در همين راستا  فولاد مبارکه مهندسين مجرب و ارزشمندي دارند که هر کدام قادر هستند يک فولاد مبارکه جديد در ايران ايجاد کنند.ايشان با تأکيد بر اينکه صنعت فولاد بايد با اتکا به همين سه منبع يعني نيروي انساني توانمند، منابع طبيعي سنگ آهن و گاز توسعه يابد افزود: در اين راه نه فقط براي بازار ايران بلکه براي بازارهاي دنيا بايد برنامه ريزي مناسبي داشته باشيم. بايد انتخاب کنيم و در نظر داشته باشيم هريک از محصولات ماده معدني سنگ آهن قابليت صادرات دارد و اما اينکه کداميک ارزش افزوده بالاتري براي کشور ايجاد مي‌‌کند مهم است؛ مي شود سنگ آهن صادر کرد مي توان کنسانتره صادر کرد، امکان آن هست که کنسانتره  را به گندله تبديل و سپس آنرا صادر کنيم. مي توان گندله را تبديل به آهن اسفنجي و بعد از آن صادر کرد فراتر از آن مي‌‌توان آهن اسفنجي را به فولاد خام و شمش تبديل و بعد صادر کرد و در بهترين حالت مي‌‌توان فولاد خام را به  انواع و اقسام ورق‌‌هاي  گرم و سرد، گالوانيزه، رنگي و قلع اندود تبديل و بعد از آن صادر کرد. در هر حال در هر مرحله از اينها يعني ارزش افزودة بالاتر.وي با تأکيد بر اينکه همه واحدهاي صنعتي بايد بخشي از اين محصولات خود را به بازار بين المللي صادر کنند، گفت: به يقين وقتي که بنگاه به بازار بين المللي وصل مي‌‌شود، يعني توانسته کالايي را توليد کند که از لحاظ قيمت و کيفيت به درجه‌‌اي رسيده که مي‌‌تواند با بازارهاي محلي و بين المللي رقابت کند. در اقتصاد کنوني که عرصه رقابت هر روز سخت‌‌تر مي‌‌شود و رقبا دائماً همديگر را از صحنه خارج مي‌‌کنند اگر هر بنگاه اقتصادي کمي بي احتياطي کند بدون ترديد از صحنه رقابت حذف مي‌‌شود در همين راستا اين جاي بسي خوشحالي است که فولاد مبارکه توانسته در منطقه منا و خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان بزرگترين توليد کننده و جزء 10 توليد کننده فولاد دنيا مطرح شود از اين رو به مهندسين فولاد مبارکه و کارشناساني که در اين شرکت زحمت مي کشند، افتخار مي کنيم.
معاون اول رییس جمهور: فولاد مبارکه نماد صنعت ایران است
منبع : تابناک کد خبر: 664

 تلگرام خبرلند

ايشان افزود: در حال حاضر کارهاي بزرگي در گوشه و کنار کشور در حال اجرا است و کشور روند رو به رشد توسعه خود را به سرعت طي مي کند. بايد در نظر داشته باشيم جايگاه واقعي صنعت ايران فراتر از اينهاست، دست يابي به اين جايگاه رسالتي است بر دوش تک تک مديران و کارشناسان و کارکنان صنعتي ايران در بخش‌‌هاي خصوصي و بر دوش همه کساني که دل و روحشان براي اين کشور مي‌‌تپد. اين وظيفه بار سنگيني بر دوش مسئولين گذاشته که بايد اين مسير را هرچه سريعترطي کنند.

ايشان افزود: در حال حاضر کارهاي بزرگي در گوشه و کنار کشور در حال اجرا است  و کشور روند رو به رشد توسعه خود را به سرعت طي مي کند. بايد در نظر داشته باشيم جايگاه واقعي صنعت ايران فراتر از اينهاست، دست يابي به اين جايگاه رسالتي است بر دوش تک تک مديران و کارشناسان و کارکنان صنعتي ايران در بخش‌‌هاي خصوصي و بر دوش همه کساني که دل و روحشان براي اين کشور مي‌‌تپد. اين وظيفه بار سنگيني بر دوش مسئولين گذاشته که بايد اين مسير را هرچه سريعترطي کنند.
معاون اول رییس جمهور: فولاد مبارکه نماد صنعت ایران است
معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: در سالهاي اول انقلاب وقتي تصميم گرفته شد فولاد مبارکه احداث شود، کساني که مي‌‌توانستند به عنوان مدير اجراي فولاد مبارکه انتخاب شوند از انگشتان دست کمتر بودند در عين حال از نظر نيروي انساني با محدوديت مواجه بوديم. در آن سنوات مجبور بوديم نيروهاي انساني فارغ التحصيل را براي کسب آموزش و تجربه به کشورهاي ديگر اعزام نمائيم که اين خود در بدو امر هزينه سنگيني متوجه دولت مي‌‌نمود و اين اجتناب ناپذير بود چراکه مي‌‌خواستيم به تکنولوژي ساخت فولاد دست يابيم. اما اکنون هزينه‌‌اي که آنروز متحمل شديم باعث شد تا در داخل کشور متخصصاني از جنس فولاد داشته باشيم و کار به جايي برسد که بنا بر اذعان مديرعامل فولاد مبارکه 84 درصد قطعات و تجهيزات مورد استفاده در اين شرکت از داخل کشور تأمين شود. اين نتيجه زحمات مهندسيني است که در داخل فولاد مبارکه و در واحدهاي صنعتي ديگر درحال خدمت رساني مي باشند.
دکتر جهانگيري در همين رابطه افزود: روزي که فولاد مبارکه در حال ساخت بود، کمتر کسي به شکل گيري و سودآوري فولاد مبارکه خوشبين بود ولي امروز شاهد اين هستيم که  ارزش محصولاتي که در اين شرکت از اول تا به امروز توليد شده 37 ميليارد دلار است که در مقايسه با هزينه ساخت اين شرکت، مبلغ قابل توجهي است. اين افتخار نصيب تمام کساني است که از اول تا امروز در فولاد مبارکه نقش ايفا نموده‌‌اند. 
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به خاطرات يکي از مسئولين کشورهاي بلوک شرق گفت: يکي از شگردهاي کشورهاي غربي عليه کساني که مي خواهند کارهاي بزرگي انجام دهند اين است كه فضا سازي مي کنند و آنها را زير سوال مي برند تا اين کشورها همواره کوچک مانده و رشد پيدا نکنند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مديران بزرگ کشور نبايد تحت تاثير جوسازي ها قرار بگيرند و بايستي مايوس نشده و دست از کار بر ندارند زيرا اين روزها و فضاسازي ها مي گذرد اما دستاورد آنها براي ملت ايران باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به فضاسازي هاي نادرستي که عليه مديران فولاد مبارکه در ابتداي کار اين مجتمع شد، افزود: مهم اين است مديران کشور شجاعت داشته باشند و بدون کوتاهي براي کشورشان تصميم گيري کنند زيرا وقتي ملت ايران فرمان اداره کار را در اختيار آنها قرار داده انتظار دارند که آنها کشور را به پيش ببرند.
جهانگيري با بيان اينکه ما نبايد به خاطر حواشي دست روي دست بگذاريم تا در جايي مانند ميدان مشترک پارس جنوبي کشوري کوچک، منابع ملت ما را استخراج کند يا در ميادين نفتي مشترک متوجه شويم که مخازن کشور را طرف مقابل برداشته است.
وي با تاکيد براينکه يک لحظه تعلل در کار خيانت به منافع ملي است، گفت: نبايد دلسرد شد و بايد با تمام توان در مسير حفظ منافع ملت گام برداشت.
به همه مديران و کارکناني که در اين شرکت تلاش کردند تا امروز يک ميليون و 800 هزار تن به ظرفيت فولاد کشور اضافه شود، خداقوت مي‌گوييم، همچنين خداوند را شاکريم که به حمد ا... امروز کشور در حال توسعه است.
ايشان افزود: گروه فولاد مبارکه قادر است که با توانمندي‌‌هايي که در داخل اين مجموعه وجود دارد به عنوان يک بنگاه صنعتي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي نقش مؤثري ايفا نمايد. در اقتصاد مقاومتي يکي از جهت گيريهاي اصلي، دانش بنيان بودن اقتصاد است . وقتي مي گوييم اقتصاد دانش بنيان باشد لزومي ندارد يک شرکت فقط در خصوص نانو تکنولوژي يا بيوتکنولوژي کار کند بعنوان مثال مي‌‌توان فولاد مبارکه را بر اساس دانش بنياني آن  اداره کرد و همه بخشهاي اقتصادي و اجرايي اين شرکت را به دانش متکي کرد. راه طي شده در فولاد مبارکه تاکنون بدرستي انتخاب و پيموده شده است . تحقيق و توسعه دربنگاههاي صنعتي بايد جايگاه خود را پيدا کند. بنگاهي که متکي به تحقيق و توسعه باشد،هم هزينه توليدش کاهش پيدا مي کند، هم قدرت رقابت وتنوع و کيفيت محصولاتش بالاتر مي‌‌رود. ارتباطي که امروز فولاد مبارکه با اکثر دانشگاه‌‌هاي کشور برقرار نموده و از نتايج آن استفاده مي کند راه پيشرفت و تعالي اين سازمان را هموار کرده است يعني اين دانش بنيان کردن. با اتکا به همين رويکرد و دستاوردهاست که مديرعامل اين شرکت با افتخاراعلام مي‌‌کند که 54 درصد محصولات صادراتي فولاد مبارکه به اروپا صادر شده است.
ايشان در ادامه  با بيان اينکه امروز فولاد مبارکه به يک نهاد توسعه‌‌اي مبدل شده است تصريح کرد: فولاد مبارکه به جايي رسيده است که فقط به توليد فولاد فکر نمي‌‌کند و اساساً خود را موظف به توليد فولاد نمي‌‌داند اينکه احساس مي کند بايد در بندر عباس ايفاي نقش نمايد و يا در جايي ديگر کارخانه فولادسازي احداث کند و به موازات همين اقدامات نسبت به فعاليت‌‌ها و خدمات اجتماعي همت مي‌‌گمارد، همه و همه اينها از مؤلفه‌‌هاي آينده نگري اين شرکت و مسؤليت پذيري آن در بخش مسئوليت‌‌هاي اجتماعي است که قابل تقدير است.
دکتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان کرد: براي توسعه صنعتي ايران، مهم اين است که يک برنامه صحيح داشته باشيم. بدانيم ايران را به کجا مي‌‌خواهيم ببريم . ببينيم صنعت ايران در چه بخشهايي قابليت توسعه دارد که به يقين يکي از بهترين زمينه‌‌هاي توسعه صنعتي ايران، صنايع معدني است، صنايعي که متکي بر منابع طبيعي و خدادادي ايران است. خداوند تبارک و تعالي در ايران نعمات بزرگ و فراواني از جمله نفت، گازو منابع معدني قرار داده است. خوشبختانه در اين خصوص برنامه‌‌هاي وسيعي براي توسعه ميادين نفتي و گازي و همچنين استفاده بهينه از مواد معدني داريم که يکي از مهمترين اين برنامه‌‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي جلوگيري از خام فروشي اين ذخاير است برنامه‌‌ها و راهبردهايي که باعث مي‌‌شود اين منابع را  در صنايع مختلف بکار گيريم و بعد از آن با ارزش افزوده بالاتر به محصولاتي با ارزش و صادراتي مبدل کنيم.
معاون اول رييس جمهور يادآور شد: خوشبختانه در ايران براي توسعه صنعت فولاد ايران گاز و سنگ آهن کافي وجود دارد فقط مهم اين است که کساني که مي خواهند اين دو ماده را به فولاد تبديل کنند در کشور وجود داشته باشد. از آنجايي که سابقه صنعت فولاد در ايران به دهه چهل بر‌‌مي‌‌گردد خوشبختانه شرايطي فراهم است که ما امروز در داخل کشورمان از متخصصين بسيار توانمندي در صنعت فولاد برخوردار باشيم . در همين راستا  فولاد مبارکه مهندسين مجرب و ارزشمندي دارند که هر کدام قادر هستند يک فولاد مبارکه جديد در ايران ايجاد کنند.
ايشان با تأکيد بر اينکه صنعت فولاد بايد با اتکا به همين سه منبع يعني نيروي انساني توانمند، منابع طبيعي سنگ آهن و گاز توسعه يابد افزود: در اين راه نه فقط براي بازار ايران بلکه براي بازارهاي دنيا بايد برنامه ريزي مناسبي داشته باشيم. بايد انتخاب کنيم و در نظر داشته باشيم هريک از محصولات ماده معدني سنگ آهن قابليت صادرات دارد و اما اينکه کداميک ارزش افزوده بالاتري براي کشور ايجاد مي‌‌کند مهم است؛ مي شود سنگ آهن صادر کرد مي توان کنسانتره صادر کرد، امکان آن هست که کنسانتره  را به گندله تبديل و سپس آنرا صادر کنيم. مي توان گندله را تبديل به آهن اسفنجي و بعد از آن صادر کرد فراتر از آن مي‌‌توان آهن اسفنجي را به فولاد خام و شمش تبديل و بعد صادر کرد و در بهترين حالت مي‌‌توان فولاد خام را به  انواع و اقسام ورق‌‌هاي  گرم و سرد، گالوانيزه، رنگي و قلع اندود تبديل و بعد از آن صادر کرد. در هر حال در هر مرحله از اينها يعني ارزش افزودة بالاتر.
وي با تأکيد بر اينکه همه واحدهاي صنعتي بايد بخشي از اين محصولات خود را به بازار بين المللي صادر کنند، گفت: به يقين وقتي که بنگاه به بازار بين المللي وصل مي‌‌شود، يعني توانسته کالايي را توليد کند که از لحاظ قيمت و کيفيت به درجه‌‌اي رسيده که مي‌‌تواند با بازارهاي محلي و بين المللي رقابت کند. در اقتصاد کنوني که عرصه رقابت هر روز سخت‌‌تر مي‌‌شود و رقبا دائماً همديگر را از صحنه خارج مي‌‌کنند اگر هر بنگاه اقتصادي کمي بي احتياطي کند بدون ترديد از صحنه رقابت حذف مي‌‌شود در همين راستا اين جاي بسي خوشحالي است که فولاد مبارکه توانسته در منطقه منا و خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان بزرگترين توليد کننده و جزء 10 توليد کننده فولاد دنيا مطرح شود از اين رو به مهندسين فولاد مبارکه و کارشناساني که در اين شرکت زحمت مي کشند، افتخار مي کنيم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

جدیدترین اخبار

گزارش ها

واکنش خاص گوینده خبر 14 به گزارش سخنان رهبر و اقتدار موشکی +فیلم

واکنش گوینده خبر 14 سیما پس از گزارش درباره سخنان رهبر انقلاب و اقتدار موشکی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

خوش خدمتی جدید منافقین به آمریکا با انتشار گزارش‌هایی خیالی از برنامه موشکی ایران

نماینده گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن مدعی شد مدارک و شواهدی علیه برنامه موشکی ایران در اختیار دارند.

گزارش شهنازی در مورد اعزام کاروان ایران به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا

دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست روسای فدراسیون‌ها با وزیر و معاونان وزارت ورزش، گزارشی از وضعیت اعزام کاروان ایران به بازی‌های داخل سالن ارائه کرد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت فردا گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو منتشر می‌کند

عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو توسط سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تهیه شده که فردا منتشر می‌شود.

چند مورد لو رفتن سؤالات امتحان نهایی 20 دقیقه قبل از امتحان گزارش شده است/ مردم مستندات خود را به مجلس ارائه کنند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه چند مورد لو رفتن سؤالات حدود یک ربع تا بیست دقیقه قبل از شروع امتحان گزارش شده است، گفت: اگر مدرک و مستندی در دست افراد دالّ بر وقوع تخلف در امتحانات نهایی وجود دارد باید به مجلس داده شود.

اعلام گزارش دفتر بازرسی سازمان محیط زیست درباره مرگ "هیرکان"

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست درباره مرگ هیرکان، پلنگ رها شده در پارک ملی گلستان توضیحاتی را ارائه کرد.

نتایج گزارشات اولیه در خصوص علت بوی نامطبوع خاش

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ترکیدگی یک واحد آمونیاک در شهرک صنعتی خاش و فعال شدن تنها آتشفشان غیرخاموش ایران از دلایل بوی نامطبوع شهرستان خاش اعلام شده که هنوز صحت و سقم این ادعاها مشخص نشده است.

نخستین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران؛ لحن گوتیرش نرمتر شد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که بر اساس سندی که به دست آورده لحن دبیرکل سازمان ملل نسبت به آزمایش‎های موشکی ایران نرمتر شده است.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش یونیسف از کشته شدن کودکان موصل به دست داعش

سازمان ملل اعلام کرد: شبه نظامیان گروه تروریستی داعش کودکان در موصل را هدف می‌گیرند تا اجازه ندهند غیرنظامیان از این شهر فرار کنند این در حالی است که نیروهای عراقی برای پس گرفتن آخرین پایگاه داعشی‌ها در عراق همچنان تلاش می‌کنند.

تبلیغات

تلگرام خبرلند