بازدید: 32

سکوت مسئولان وزارت جهاد در مقابل نرخ گندم

سکوت مسئولان وزارت جهاد در مقابل نرخ گندم

مسئولان وزارتخانه در خصوص تاخیر در اعلام و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم که با اعتراضات متعدد کشاورزان روبرو شده پاسخگو نیستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی محصولات همجنان پشت درهای بسته مانده است و این درحالی است که براساس قانون، سیاست حمایتی دولت در قالب نرخ خرید تضمینی محصولات باید تا پایان شهریور ماه اعلام شود که علی رغم نگرانی های جامعه کشاورزی و پیگیری رسانه ها در مقابل این امر مهم سکوت اختیار شده است.وزیر جهاد کشاورزی نیز در یکی از مصاحبه های اخیر خود سیاست خرید تضمینی دولت را حمایت ناکارآمدی دانسته و اظهار کرد:‌ دولت باید سیاست حمایتی از زیر ساخت ها را در پیش گیرد تا نتیجه مطلوب تری حاصل شود.در همین خصوص علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سکوت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: آنالیز قیمت و هزینه های تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی در خرداد ماه باید مورد بررسی قرار گیرد و سپس به شورای عالی اقتصاد ارائه شود تا براساس آن نرخ خرید تضمینی محصولات اعلام شود تا کشاورزان براساس تخمین درآمد خود به کشت محصول بپردازند.رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه انتظار کشاورزان افزایش نرخ بر مبنای تورم است، افزود:  براساس قانون خرید تضمینی و افزایش همه ساله هزینه های تولید، رشد 2 درصدی نرخ خرید گندم با اعتراضات متعددی همراه شد از این رو انتظار کشاورزان بر آن است که دولت و شورای اقتصاد خواسته معقول و قانونی آنها  مبنی بر اعمال نرخ تورم در قیمت خرید را اجابت کنند.وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ 1385 تومانی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با اعمال نرخ تورم 9 درصدی این پیشنهاد را به شورای اقتصاد داد که تاکنون نتیجه قطعی اعلام  نشده است.قلی ایمانی تصریح کرد: اگر تدبیری در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم  به کار گرفته نشود برای سال های آتی با وجود افزایش هزینه های تولید، ماشین آلات و نهاده ها به تولید ضربه مهلکی وارد می شود.اثر منفی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر تولید گندمهمچنین علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی همه ساله بر اساس نرخ تورم تعیین می شود و کشاورز با تخمین در آمد خود کشت و کار می پردازد لذا تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مشکلاتی را برای جامعه کشاورزی بهمراه داشته است.وی با اشاره به آنکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی می توانند بر خودکفایی در تولید محصولات اثر گذار باشد، گفت: اعلام به موقع نرخ خرید محصولات می تواند اطمینان خاطری برای کشاورزان باشد همانگونه که تاخیردر اعلام آن به سبب کاهش انگیزه کشاورزان می تواند اثرات منفی بر تولید به‌جای بگذارد.نرخ هزار و 300 تومانی گندم عادلانه نیستمسعود اسدی رئیس تشکل بخش کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: کشاورزان قبل از آغاز فصل کشت طبق قانون انتظار دارند که  نرخ خرید محصولات مشخص شود.وی با اشاره به آنکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل هزار و 400 تومان باشد، افزود: علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم تا کنون تعدیل نشده است و  با توجه به افزایش هزینه های تولید، خرید گندم با نرخ کمتر صرفه اقتصادی ندارد و می تواند ایجاد یاس و ناامیدی در کشاورزان ایجاد کند.رئیس تشکل بخش کشاورزی با بیان اینکه کاهش درآمد گندمکاران اثر سو بر تولید خواهد داشت، تصریح کرد: وظیفه وزارت جهاد به ارائه  نرخ پیشنهادی محدود می شود، از این رو تاخیر در اعلام نرخ ارتباطی با وزارتخانه ندارد.
سکوت مسئولان وزارت جهاد در مقابل نرخ گندم
منبع : تابناک کد خبر: 32216

 تلگرام خبرلند

مسئولان وزارتخانه در خصوص تاخیر در اعلام و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم که با اعتراضات متعدد کشاورزان روبرو شده پاسخگو نیستند.

مسئولان وزارتخانه در خصوص تاخیر در اعلام و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم که با اعتراضات متعدد کشاورزان روبرو شده پاسخگو نیستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی محصولات همجنان پشت درهای بسته مانده است و این درحالی است که براساس قانون، سیاست حمایتی دولت در قالب نرخ خرید تضمینی محصولات باید تا پایان شهریور ماه اعلام شود که علی رغم نگرانی های جامعه کشاورزی و پیگیری رسانه ها در مقابل این امر مهم سکوت اختیار شده است.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در یکی از مصاحبه های اخیر خود سیاست خرید تضمینی دولت را حمایت ناکارآمدی دانسته و اظهار کرد:‌ دولت باید سیاست حمایتی از زیر ساخت ها را در پیش گیرد تا نتیجه مطلوب تری حاصل شود.

در همین خصوص علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سکوت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: آنالیز قیمت و هزینه های تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی در خرداد ماه باید مورد بررسی قرار گیرد و سپس به شورای عالی اقتصاد ارائه شود تا براساس آن نرخ خرید تضمینی محصولات اعلام شود تا کشاورزان براساس تخمین درآمد خود به کشت محصول بپردازند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه انتظار کشاورزان افزایش نرخ بر مبنای تورم است، افزود:  براساس قانون خرید تضمینی و افزایش همه ساله هزینه های تولید، رشد 2 درصدی نرخ خرید گندم با اعتراضات متعددی همراه شد از این رو انتظار کشاورزان بر آن است که دولت و شورای اقتصاد خواسته معقول و قانونی آنها  مبنی بر اعمال نرخ تورم در قیمت خرید را اجابت کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ 1385 تومانی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با اعمال نرخ تورم 9 درصدی این پیشنهاد را به شورای اقتصاد داد که تاکنون نتیجه قطعی اعلام  نشده است.

قلی ایمانی تصریح کرد: اگر تدبیری در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم  به کار گرفته نشود برای سال های آتی با وجود افزایش هزینه های تولید، ماشین آلات و نهاده ها به تولید ضربه مهلکی وارد می شود.

اثر منفی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر تولید گندم

همچنین علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی همه ساله بر اساس نرخ تورم تعیین می شود و کشاورز با تخمین در آمد خود کشت و کار می پردازد لذا تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مشکلاتی را برای جامعه کشاورزی بهمراه داشته است.

وی با اشاره به آنکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی می توانند بر خودکفایی در تولید محصولات اثر گذار باشد، گفت: اعلام به موقع نرخ خرید محصولات می تواند اطمینان خاطری برای کشاورزان باشد همانگونه که تاخیردر اعلام آن به سبب کاهش انگیزه کشاورزان می تواند اثرات منفی بر تولید به‌جای بگذارد.

نرخ هزار و 300 تومانی گندم عادلانه نیست

مسعود اسدی رئیس تشکل بخش کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: کشاورزان قبل از آغاز فصل کشت طبق قانون انتظار دارند که  نرخ خرید محصولات مشخص شود.

وی با اشاره به آنکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل هزار و 400 تومان باشد، افزود: علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم تا کنون تعدیل نشده است و  با توجه به افزایش هزینه های تولید، خرید گندم با نرخ کمتر صرفه اقتصادی ندارد و می تواند ایجاد یاس و ناامیدی در کشاورزان ایجاد کند.

رئیس تشکل بخش کشاورزی با بیان اینکه کاهش درآمد گندمکاران اثر سو بر تولید خواهد داشت، تصریح کرد: وظیفه وزارت جهاد به ارائه  نرخ پیشنهادی محدود می شود، از این رو تاخیر در اعلام نرخ ارتباطی با وزارتخانه ندارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

جدیدترین اخبار

گزارش ها

واکنش خاص گوینده خبر 14 به گزارش سخنان رهبر و اقتدار موشکی +فیلم

واکنش گوینده خبر 14 سیما پس از گزارش درباره سخنان رهبر انقلاب و اقتدار موشکی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

خوش خدمتی جدید منافقین به آمریکا با انتشار گزارش‌هایی خیالی از برنامه موشکی ایران

نماینده گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن مدعی شد مدارک و شواهدی علیه برنامه موشکی ایران در اختیار دارند.

گزارش شهنازی در مورد اعزام کاروان ایران به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا

دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست روسای فدراسیون‌ها با وزیر و معاونان وزارت ورزش، گزارشی از وضعیت اعزام کاروان ایران به بازی‌های داخل سالن ارائه کرد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت فردا گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو منتشر می‌کند

عضو هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت گزارشی از تخلفات سازمان غذا و دارو توسط سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تهیه شده که فردا منتشر می‌شود.

چند مورد لو رفتن سؤالات امتحان نهایی 20 دقیقه قبل از امتحان گزارش شده است/ مردم مستندات خود را به مجلس ارائه کنند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه چند مورد لو رفتن سؤالات حدود یک ربع تا بیست دقیقه قبل از شروع امتحان گزارش شده است، گفت: اگر مدرک و مستندی در دست افراد دالّ بر وقوع تخلف در امتحانات نهایی وجود دارد باید به مجلس داده شود.

اعلام گزارش دفتر بازرسی سازمان محیط زیست درباره مرگ "هیرکان"

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست درباره مرگ هیرکان، پلنگ رها شده در پارک ملی گلستان توضیحاتی را ارائه کرد.

نتایج گزارشات اولیه در خصوص علت بوی نامطبوع خاش

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ترکیدگی یک واحد آمونیاک در شهرک صنعتی خاش و فعال شدن تنها آتشفشان غیرخاموش ایران از دلایل بوی نامطبوع شهرستان خاش اعلام شده که هنوز صحت و سقم این ادعاها مشخص نشده است.

نخستین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران؛ لحن گوتیرش نرمتر شد

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که بر اساس سندی که به دست آورده لحن دبیرکل سازمان ملل نسبت به آزمایش‎های موشکی ایران نرمتر شده است.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش تازه سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، لحن ملایم‌تری دارد

روزنامه نیویورک تایمز که به نسخه‌ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران دست یافته، می‌گوید این گزارش لحن ملایم‌تری نسبت به قبل دارد.

گزارش یونیسف از کشته شدن کودکان موصل به دست داعش

سازمان ملل اعلام کرد: شبه نظامیان گروه تروریستی داعش کودکان در موصل را هدف می‌گیرند تا اجازه ندهند غیرنظامیان از این شهر فرار کنند این در حالی است که نیروهای عراقی برای پس گرفتن آخرین پایگاه داعشی‌ها در عراق همچنان تلاش می‌کنند.

تبلیغات

تلگرام خبرلند