آسیاتک

بازدید: 89

همت والای مدیریت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودنی است

منبع : تابناک کد خبر: 2236
دکتر سلطاني فر در اولين روز کاري خود به همراه معاون اول رئيس جمهور براي افتتاح ورزشگاه نقش جهان به اصفهان آمده بود طي سخناني گفت: همت والاي مديريت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودني است در عين حال بايد از مسئولين استان و ساير دست اندرکاران که در به ثمر رسيدن اين پروژه همت گماردند، تشکر و قدرداني نمائيم.
دکتر سلطاني فر در اولين روز کاري خود به همراه معاون اول رئيس جمهور براي افتتاح ورزشگاه نقش جهان به اصفهان آمده بود طي سخناني گفت: همت والاي مديريت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودني است در عين حال بايد از مسئولين استان و ساير دست اندرکاران که در به ثمر رسيدن اين پروژه همت گماردند، تشکر و قدرداني نمائيم.همت والای مدیریت فولاد مبارکه در افتتاح ورزشگاه نقش جهان ستودنی است 
وي با بيان اينکه در همه دنيا اسپانسري تيمهاي ورزشي براي بنگاه هاي اقتصادي به عنوان يک فرصت تلقي مي گردد، تصريح کرد: در کشور ما اين فرصت به دليل اينکه سازو کار آن فراهم نيست، يک معضل است. اين بدان معني است که وقتي يک بنگاه اقتصادي يا يک صنعت مسئوليت يک تيم را قبول مي کند يک محل هزينه است اين در صورتي است که در دنيا همانگونه که اشاره شد، يک فرصت براي کسب درآمد است.خارج از کشور ما کساني که تيم داري مي کنند با سازوکارهاي لازم نه تنها هزينه هاي تيم داري را تأمين مي کنند بلکه از آن به عنوان کسب درآمد هم استفاده مي کنند. فلذا بايد با همت و همفکري ساير مسئولين و با فعال کردن اقتصاد ورزش کشور اين معضل را به فرصت تبديل کنيم و اتکاي تيمها و بطور کلي ورزش را به اعتبارات محدود دولتي کم کنيم تا سرمايه گذاري در بخش ورزش توجيه پذير باشد و با درآمدزا شدن باعث اشتياق و رغبت بنگاه ها و سرمايه گذاران در اين بخش شويم.

loading...
دانلود نرم افزار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک