آسیاتک

بازدید: 55

2 راهی بزرگ کمیسیون تلفیق درباره جنجالی ترین ماده برنام

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1578

 تلگرام خبرلند

سلامت نیوز:برخی کارشناسان معتقدند که تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس، یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به گزارش سلامت نیوز به نقل از  فارس؛ بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می گیرند، مهم ترین و حساس ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.به عبارت دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت» جنجالی ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می د هد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند؛ به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.در نتیجه، نه تنها نباید بیمه های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه های سه گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند. 


سلامت نیوز:برخی کارشناسان معتقدند که تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس، یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس؛ بدون تردید، تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مواد پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه های درمانی و انتقال آن ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لایحه برنامه ششم توسعه می گیرند، مهم ترین و حساس ترین فعالیت این کمیسیون در جریان بررسی این لایحه است.

به عبارت دیگر، «الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت» جنجالی ترین پیشنهادی است که برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و موافقین و مخالفین این پیشنهاد به شدت به دنبال تصویب دیدگاه خود در این کمیسیون هستند.

وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمترین موافقان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. البته تشکل های صنفی کارگری مانند خانه کارگر که تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (بزرگترین بیمه درمانی کشور) هم جزو مخالفان تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت قرار دارند.

همین اختلاف نظر شدید بین این دو وزارتخانه باعث شده است که دولت های دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه ها استفاده کنند و حتی دولت فعلی پیشنهاد خاصی در این زمینه در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه ندهد.

در نتیجه، وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال تحقق خواسته خود است و این بار بحث الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح است و نه صرفا ارائه مجوز به دولت. سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع در مصاحبه با «برنامه صبح و گفت و گو» رادیو گفت وگو در تاریخ 2 شهریورماه صراحتا اشاره کرده و گفته بود: «ما تجمیع بیمه ها را ضروری می دانیم و به نظر می رسد که مجلس باید به صورت قاطع تر، دولت را مکلف به اجرای این موضوع کند. نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن این موضوع از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود ما می توانیم در همین مدت باقی مانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمه ها داشته باشیم».

اما تصمیم درست در این زمینه چیست و کمیسیون تلفیق مجلس باید به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه باشد و یا با تصویب این پیشنهاد مخالفت کند؟ برای دادن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار فعلی نظام سلامت کشور بیاندازیم.

در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می د هد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد.

در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می کند؛ به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد.

تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، در ابتدای بند 7 سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه 93) بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تاکید شده است. همچنین در ذیل عنوان «توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی» در بند 9 این سیاست ها، بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» (بند 5-9) تاکید شده است.

در نتیجه، نه تنها نباید بیمه های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه حتی نباید این بیمه ها تجمیع شوند.

با توجه به نکات فوق، تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف منافع مردم است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.

به علاوه، این اقدام در تناقض با سیاست های کلی سلامت و برخلاف راهبرد اصلی کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت مبنی بر تفکیک حوزه های سه گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» در نظام سلامت است.

در نتیجه، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی در راستای حفظ مصالح کلان کشور بردارند و از تصویب پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

رایانه کمک ۲۴
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

خبرنامه

براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در فرم زير وارد كنيد.

تبلیغات

مشکلات رایانه ای

جدیدترین اخبار

گزارش ها

آشنایی با برادران دایی در یک گزارش جذاب 

آشنایی با برادران دایی در یک گزارش جذاب 

افتتاح فروشگاه جدید علی دایی با حضور برادران دایی، بازهم حکایت از اتحاد و صمیمیت زیاد این خانواده سرشناس داشت.

گزارش دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

گزارش دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به ارائه گزارشی از روند داوری‌های این دوره از جشنواره پرداخت.

گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران نادرست، مغرضانه و سیاسی است

گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران نادرست، مغرضانه و سیاسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص آزادی‌های مذهبی در جهان، بار دیگر تصویری تحریف شده و سیاسی از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران، همراه با ایراد اتهاماتی ناروا، ارائه شده و بی شک غیرقابل پذیرش و مردود می‌باشد.

گزارشی از پشت پرده برهان مبین/پای یک نماینده پولدارمجلس درمیان است؟+اسناد

گزارشی از پشت پرده برهان مبین/پای یک نماینده پولدارمجلس درمیان است؟+اسناد

آیا حمیدرضا امیرحسنخانی با نماینده مجلسی به همین نام که به ثروت زیاد شهرت دارد، ارتباطی دارد؟ شرکت برهان مبین به چه صورت مجوز قرارداد بلیت فروشی استادیوم های مهم ایران را دریافت کرده؟ آیا پای افراد و نهادهای دیگری در این مسئله در میان است؟ وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و شرکت برهان مبین باید به آنها پاسخ دهند.

باغ پرندگان می تواند به یکی از پروژه های شاخص پایتخت تبدیل شود/ارائه گزارش عملکرد اعضا به شهروندان الزامی است

باغ پرندگان می تواند به یکی از پروژه های شاخص پایتخت تبدیل شود/ارائه گزارش عملکرد اعضا به شهروندان الزامی است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: گزارش عملکرد اعضای شورای شهر به شهروندان الزامی است و باید این کار در جلسه علنی شورا صورت گیرد.

گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۶

گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۳۹۶

مرکز آمار ایران در گزارشی، به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با متوسط قیمت فروش سالانه یک کیلوگرم از محصولات کشاورزی و متوسط نرخ انواع دام زنده پرداخته است.

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - سیاه‌جامگان 0

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - سیاه‌جامگان 0

پرسپولیس خیلی خیلی توسط فرشاد احمدزاده به گل دست یافت تا اکنون شانس بالایی برای کسب پیروزی داشته باشد.

گزارش دبیر یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

گزارش دبیر یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان از روند داوری‌ها

هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوار ملی موسیقی گزارشی از روند داوری‌های این دوره از جشنواره ارائه داد.

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

مهدی طارمی در دیدار برابر سیاه جامگان تلاش زیادی داشت تا نام خود را به عنوان گلزن ثبت کند که البته فرصت ها یکی پس از دیگری برای او از دست رفته است.

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

طارمی در اوایل نیمه دوم فرصت خوبی روی پاس در عمق وحید امیری کسب کرد و در حالی که تنها رضا ناصری را روبروی خود می دید در زدن ضربه نهایی ناکام ماند و آن را در اختیار دروازه بان سیاه جامگان قرار داد.

گزارش بولتن نیوز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش بولتن نیوز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز متوالی به بررسی کارنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم پرداختند.

گزارش آخرين تمرين استقلالى ها پيش از ديدار با سايپا

گزارش آخرين تمرين استقلالى ها پيش از ديدار با سايپا

بازيكنان تيم فوتبال استقلال آخرين تمرين خود را پيش از ديدار با سايپا امروز عصر برگزار كردند.

گزارش مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس از طبقه‌بندی صکوک

گزارش مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس از طبقه‌بندی صکوک

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «طبقه‎بندی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

گزارش هافینگتون پست در مورد نشانه هایی از بهبود روابط عربستان و امارات با ایران

گزارش هافینگتون پست در مورد نشانه هایی از بهبود روابط عربستان و امارات با ایران

هافینگتون پست نوشت: تحرکات اخیرعربستان و امارات نشان می دهد که این دو کشور احتمالا درصدد یافتن راه هایی برای کاهش تنش ها با ایران هستند.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران مغرضانه و سیاسی است

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران مغرضانه و سیاسی است

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان به گزارش مغرضانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران واکنش نشان داد.

گزارش وکیل طالبی به AFC به دلیل طلب این بازیکن از تراکتورسازی+نامه

گزارش وکیل طالبی به AFC به دلیل طلب این بازیکن از تراکتورسازی+نامه

وکیل بازیکن سابق تراکتورسازی به دلیل طلب این بازیکن از تیم تبریزی به AFC گزارش داد.

خونه به خونه با نکونام استارت زد (گزارش تصویری)

خونه به خونه با نکونام استارت زد (گزارش تصویری)

اولین تمرین تیم فوتبال خونه به خونه با جواد نکونام برگزار شد.

علیفر: خبر گزارشگری من شور و شوق می‌آفریند

علیفر: خبر گزارشگری من شور و شوق می‌آفریند

از وقتی خبر گزارش من در بازی برگشت سوپرجام اسپانیا منتشر شده شور و شوق خاصی در جامعه فوتبال به راه افتاده است.

آسیاتک طراحی سایت مشکل کامپیوتر